Annonse
Paul Greengrass skal regissere en Netflix-produksjon om 22. juli-terroren. Nå har filmen fått tilsagn om 17,1 millioner kroner i norsk statlig støtte.

Film om 22. juli-terroren får 17 millioner i statlig tilskudd

Men Norsk filminstitutt som forvalter tilskuddsordningen tar ikke hensyn til innholdet i filmen med denne ordningen, men hva slags budsjett filmskaperne har og om internasjonale distrubusjonsavtaler er på plass.

Annonse
Kultur

Norsk filminstitutt forvalter tilskuddsordningen, og hadde ved fristens utløp fått inn seks søknader om støtte for å dekke kostnader ulike filmproduksjoner har i Norge.

Likevel var det bare tre filmprosjekter som nådde opp. «Mission Impossible 6", som blant annet skal spille inn scener på Preikestolen i Lysefjorden, får 6.325.000 kroner, mens «Norway» stikker av med 17.125.000 kroner. Sistnevnte er ifølge Dagens Næringsliv arbeidstittelen på Hollywood-regissøren Paul Greengrass' film om terrorangrepene 22. juli 2011.

Til slutt får dramaserien «The Innocents» de resterende 950.000 kronene av rammen på 24,4 millioner.

– Det var mange sterke søknader i denne runden, og det er svært høy sannsynlighet for at alle de tre prosjektene kommer til å bli realisert. Hver for seg, og til sammen, vil disse filmene bidra til å vise norsk natur og kultur gjennom spektakulære innspillingssteder og temaer som omhandler norsk virkelighet. I tillegg vil mange norske filmarbeidere høste verdifull kompetanse, og filmbransjens internasjonale nettverk vil styrkes, sier Stine Helgeland, avdelingsdirektør for Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt.

Les også: Pirker i åpne sår

At en film om 22.juli-terroren får såpass mye, betyr det at dere vurderer den som en viktigere film enn de andre?

– Nei. Med insentivordningen, som er en refusjonsbasert ordning tar vi ikke stilling til innholdet i filmen, det har vi andre ordninger som gjør.  Med insentivordningen er det rent tekninske opplysninger, som størrelsen på budsjettet på det prosjektet det blir søkt om støtte til er, hvor mye penger produksjonsteamet har tenkt å legge igjen i Norge, hvor mye av opptakene som skal skje her, samt hvor mye internasjonal distribusjon og finansiering man har.. Alt dette for at prosessen skal være så forutsigbar som mulig for søkerne, sier Stine Helgeland til Dagsavisen.

Insentivordningen skal blant annet bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge, ikke minst for å fremme norsk kultur, historie og natur.

NTB

 

Annonse