Annonse
Eks-kulturminister ti år etter: Målet fra filmmeldingen 2007 om 40 prosent kvinneandel i norsk film er ikke nådd, fastslår Trond Giske (Ap).

– Film-likestilling går for sent

Norsk film har tatt store steg, fastslår tidligere kulturminister Trond Giske, ti år etter han la fram sin filmmelding. Nå vil Ap ha kvinneandelen opp til 50.

Annonse
Kultur

 

– Det har vært en eventyrhistorie. Oppslutningen om norsk film er en helt annen nå enn da vi la fram stortingsmeldingen om film for ti år siden, sier Trond Giske.

23. mars 2007 la han fram stortingsmelding «Veiviseren for det norske filmløftet», som satte en rekke mål for norsk filmproduksjon, bl.a: 25 norske filmer i året, 25 prosent publikumsandel for norsk film, 40 prosent kvinneandel.

– I kulturpolitikken er målene ofte vage – «mer mangfold», «mer nyskaping». Vi våget å tallfeste målene. Politikere må ha noe folk skal kunne måle dem etter. Regjeringens nye filmmelding er mindre konkret på målsettinger, konstaterer Giske.

Men ikke alle målsettingene fra 2007-meldingen er nådd. Antallet norske filmpremierer har i snitt ligget rundt 25-tallet det siste tiåret, med topper på 34 i 2012 og 2014. Publikumsandelen for norsk film har aldri nådd høyere enn 23.6 prosent i rekordåret 2016.

– Andelen har ligget jevnt mellom 20 og 25 prosent de siste årene. På 90-tallet var vi nede i ensifret. Undersøkelser viser at publikum nå har en positiv oppfatning av norsk film, sier Giske.

Les også: Publikumsrekord for norsk film

28 prosent kvinner

Målet om 40 prosent kvinneandel går det dårligere med: Av 118 norske spillefilmer produsert fra 2011 til 2015 var det bare en tredjedel som hadde kvinnelige hovedroller, viste en rapport utarbeidet av Høgskolen i Lillehammer. NFIs kommende årsrapport, omtalt i Klassekampen denne uka, viser at kvinneandelen gikk ned i 2016: 38 prosent kvinner i nøkkelposisjoner bak kamera, 28 prosent i hovedroller.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tilleggsforslag

– Likestillingen i norsk film går for sent. Her er det trist å se at regjeringen mangler ambisjoner, mener Giske.

Da Solberg-regjeringens filmmelding ble lagt fram i 2015, fikk Arbeiderpartiet og KrF flertall i Stortinget for sitt tilleggsforslag om 40 prosent kvinner i nøkkelposisjoner i prosjekter som får støtte fra Norsk Filminstitutt.

– Talent er likt fordelt mellom menn og kvinner. Når så få kvinner skriver, regisserer og spiller i norske filmer, mister vi gode talenter. Vi må stimulere kvinnelige filmtalenter til å fortelle sine historier. Alle tildelinger fra NFI er uansett skjønnsmessige, sier Giske.

– Ved å vedta målet om å produsere mer norsk film, har vi gjort det mulig å øke mangfoldet i norsk film, fastslår Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen.

– Vi vil tilbake til å tallfeste ambisjoner. Målet må være en kvinneandel på 50 prosent i norsk film. Det vil vi fastsette i det nye Kulturløftet som vi legger fram i vår. De som ikke synes det skal være lik andel kvinner og menn i norsk film, får argumentere imot, sier Trettebergstuen.

Les også: Skal telle kvinneroller i norsk film

Annonse