Uredelig av forlaget Margbok, mener Lajla E. Lorentzen, som i fjor ga ut den kritikerroste «Setningsskade» uten å ha fått oppgjør fra forlaget. FOTO: MIMSY MØLLER

Fikk verken prispenger eller kontrakt

Den prisbelønte forfatteren Lajla E. Lorentzen venter fortsatt på pengene for kritikerroste «Setningsskade». Nå har forfatterforeningen engasjert seg for fire forfattere som ikke har fått oppgjør fra forlaget Margbok.

- Det er uredelig å drive forlag på denne måten, fastslår Lajla E. Lorentzen, forfatter og tidligere forlagsredaktør.

I 2013 vant hun en landsomfattende romankonkurranse for debutanter, i regi av Tromsø-forlaget Margbok. Førstepremien var på 150.000 kroner, i juryen satt Jon Michelet. Lorentzens roman «Setningsskade» endte opp som en av fjorårets mest omtalte og kritikerroste debutanter, og kom til finalen i NRK P2-lytternes romankonkurranse. Et halvt år etter sitter Lajla Lorentzen igjen uten å ha fått utbetalt prispengene, og krangler nå om rettighetene for «Setningsskade», etter at boka ble utgitt uten at det forelå kontrakt.

Nå har Forfatterforeningen bedt Kulturrådet om å granske Margbok forlag, etter at forlaget fortsatt ikke har utbetalt royalties til fire forfattere som debuterte i kjølvannet av romankonkurransen. Flere av romanene har mottatt støtte fra Kulturrådet gjennom innkjøpsordningen for litteratur. Forlaget skylder sine forfattere over 200.000 i ubetalte royalties, anslår Forfatterforeningen.

 

Les Dagsavisens anmeldelse av romanen her.

 

Brudd på avtale

- Mitt inntrykk er at Margbok har fått utbetalt midler fra Kulturrådet som de ikke har betalt videre til forfatterne. Jeg vil anslå at det dreier seg om minst 50.000 for hver forfatter, sier Mette Møller, generalsekretær i forfatterforeningen.

- Forlaget skylder på dårlig økonomi. Nå er jeg redd royaltyrefusjonen til forfatterne er gått inn i forlagets driftsøkonomi. Da er det et brudd på avtalen mellom forlagene og kulturrådet, mener Møller.

Forfatterforeningen har nå sendt brev til Kulturrådet der de ber om redegjørelse for Margboks situasjon.

- Forfatterforeningen får ikke innsyn i et forlags økonomiske disposisjoner. Som offentlig tilskuddsmyndighet må Kulturrådet kunne be om innsyn i bruken av midler de har bevilget, konstaterer Forfatterforeningens generalsekretær.

- Istedenfor å gjøre opp for utgivelsen av «Setningsskade» har forlaget forsøkt å få ut mere penger fra Kulturrådet ved å utgi flere bøker og meldt dem opp for innkjøpsordningen. Så har forlaget henvendt seg til forfatterne og sagt at utbetalingene er forsinket på grunn av sviktende økonomi. Ser man dette i sammenheng med at de har mottatt royaltyrefusjon fra Kulturrådet, kan det se ut som at forlaget driver på kreditorenes regning, i dette tilfelle forfatterne. Det kan et forlag ikke gjøre, fastslår hun.

- Jeg er redd midlene er tapt for disse forfatternes vedkommende. Nå må vi be Kulturrådet betale royaltyrefusjon til forfatterne direkte, sier Mette Møller.

 

Ingen kontrakt

Margbok kontaktet Lajla Lorentzen i februar 2013 med beskjed om at hun hadde vunnet romankonkurransen, og at manuset hennes ville bli utgitt i løpet av våren. I april sendte forlaget ut pressemelding om prisvinnerne, der det heter at «Lorentzen får 150.000 NKR i prispenger». Utgivelsen ble utsatt til høsten, 14. oktober ble boka lansert på Litteraturhuset, med Jon Michelet til stede på vegne av juryen.

- Jeg så ikke noe til noen prispenger verken før eller etter utgivelsen. Ved utgivelsen av boka hadde jeg fortsatt ikke blitt forelagt kontrakt fra forlaget - jeg har etterspurt kontrakt til sammen åtte-ti ganger, men forlaget har glemt å ta med kontrakt ved møter, og ikke klart å sende meg kontraktsforslag i posten, forteller Lorentzen.

- Seks uker etter lansering tok jeg kontakt med Forfatterforeningen. De ga forlaget en ukes frist på å utbetale prispenger og sende kontrakt. Siste dag før fristen gitt ut, 10. desember, fikk jeg utbetalt halve prissummen - 75.000 kroner. Da fikk jeg også et brev med beklagelser og redegjørelser for forlagets vanskelige økonomiske situasjon, som strekker seg langt tilbake i tid, forteller Lorentzen.

- I ettertid har jeg spurt meg selv: Hvorfor arrangerer et forlag en romankonkurranse når de har så dårlig økonomi? Mitt inntrykk er at de arrangerte romankonkurransen for å få inn nye manus, og dermed utgi nye bøker, så de kunne få ut penger fra innkjøpsordningen og drive forlaget videre, mener Lorentzen.

 

Fører bak lyset

Hun har nå gitt Margbok beskjed om at hun ikke lenger vil skrive kontrakt for «Setningsskade», og prøver hun å få tilbake rettighetene til videre utgaver og opplag av boka.

- Det er uredelig å drive forlag på den måten. De fører debutanter bak lyset og utnytter innkjøpsordningen. De fortsetter å produsere bøker, mens de ikke har midler i forlaget til å gjøre opp for bøker de allerede har utgitt. De tar seg råd til å betale trykkerier, men ikke å betale forfatterne. Det er ekstra ille at det er debutanter de bruker på denne måten, det er folk som ikke har gitt ut bøker for, og derfor er usikre på sine rettigheter og kanskje er redde for å si fra, sier Lorentzen.

bernt.erik.pedersen@dagsavisen.no

 

«Forferdelig situasjon»

Forfatterne har ikke fått betalt, fordi midler fra forlaget ble brukt til strandet Litteraturhus-prosjekt, forklarer forlagssjef.

Bernt Erik Pedersen

– Jeg er veldig lei meg for dette. Jeg har aldri prøvd å lure noen. Dette er en forferdelig situasjon jeg ikke har full kontroll over, sier daglig leder Jens Harald Eilertsen i forlaget Margbok.

Eilertsen er en kjent skikkelse i nordnorsk kulturliv. Han var leder av Nordnorsk Kulturråd fra 2001 fram til det ble nedlagt i 2007. Fra 2007 drev Eilertsen forlaget Margbok som en del av Margmedia A/S, startet sammen med forfatter og journalist Bjørn Vassnes. I 2012 skilte Eilertsen ut Margbok som eget selskap, som eies og drives sammen med Lene Westerås, forlagsredaktør. Forlaget er medlem i Norsk Forleggerforening.

Litteraturhus

Han er også daglig leder i selskapet Litteraturhus Nord 2012, og har vært prosjektleder for en stiftelse som jobbet for å få litteraturhus i Tromsø. Planene strandet sommeren 2013. Det skapte problemer for forlagsvirksomheten, forklarer Eilertsen:

– Vi er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon etter at vi investerte i Litteraturhuset Nord. I 2011-2012 jobbet vi mye med denne litteraturhussaken. Jeg var prosjektleder, redaktør Lene Westerås styreleder, vi var i god tro og var blitt lovet penger av kommune og fylkeskommune. Så fikk vi plutselig avslag, fordi vi ikke fikk lov å ha kafé i Litteraturhuset, forteller Eilertsen.

– I 2013 ble to av Margboks utgivelser nullet, dermed ble vi stående i gjeld til Kulturrådet, og fikk ikke utbetalt flere midler fra innkjøpsordningen før gjelda var betalt tilbake.

– For å holde dette i gang, puttet jeg private midler inn i selskapet. Jeg betalte ut til forfattere så langt jeg klarte. Nå kjemper vi for å få inn penger til å betale forfatterne. De er blitt holdt underrettet om situasjonen hele tida.

Betalte 75.000

Mens de fire forfatterne venter på oppgjør for sine bøker, har Margbok fortsatt å gi ut bøker.

– Vi er avhengig av å gi ut flere bøker for å få inn penger til forlaget. I april er det en ny runde med tildelinger fra innkjøpsordningen, der vi har flere bøker påmeldt. Vi venter på midler derfra, blant annet, forklarer Eilertsen.

Han hevder at det foreligger kontrakt med Lorentzen for «Setningsskade».

– Det er blitt skrevet standardkontrakt. Vi skriver kontrakt med alle forfattere. Jeg har ikke oversikt over hvor Lorentzens kontrakt er akkurat nå. Hun har fått utbetalt 75.000 kroner.

– Margbok har gitt ut nærmere 50 bøker og betalt alle forfatterne våre. Vi har ikke spekulert i dette, vi ønsker å gi ut litteratur, understreker Eilertsen.

 

Michelet: - Sjokkert

Heller ikke Jon Michelet, som satt i juryen for romankonkurransen til Margbok forlag, har fått betalt for jobben.

– Jeg ble overrasket og sjokkert da jeg hørte at Lajla Lorentzen ikke hadde fått prispengene, sier Jon Michelet.

– Det skyldes nok en vanskelig økonomisk situasjon hos Margbok, likevel er dette for dårlig. Jeg har aldri vært med på noe lignende. Man feirer en forfatter på denne måten, som så ikke får pengene sine – det er ekkelt, sier
Michelet.

Den populære forfatteren satt i juryen for Margboks romankonkurranse sammen med Margboks forlagsredaktør og medieeier Lene E. Westerås, og forfatter Kjersti Kollbotn. Michelet var med på lanseringen av romanen på Litteraturhuset.

– For meg føles dette veldig dumt. Men jeg kan ikke hefte for noe Margbok gjør. Jeg sa bare ja til å sitte i juryen. Jeg har heller ikke fått betalt det relativt beskjedne honoraret på 7.500 kroner for å sitte i juryen. De regner jeg som tapt. Det er ikke viktig. Det viktige for meg er å hjelpe Lajla Lorentzen i denne saken, sier Michelet.