Kulturminister Thorhild Widvey. FOTO: NTB SCANPIX

Får refs fra Riksrevisjonen

Scenekunstselskapene driver for lite kostnadseffektivt, og kulturministeren får refs for dårlig oppfølging av selskapene.

Det er institusjonene Den Norske Opera & Ballett AS, Nationaltheatret AS, AS Den Nationale Scene, Carte Blanche AS, Rogaland Teater AS og Trøndelag Teater AS som Riksrevisjonen har tatt for seg. Og konklusjonen i rapporten som nå foreligger er at scenekunstselskapene ikke har lagt godt nok til rette for kostnadseffektiv drift. Særlig Rogaland Teater og Trøndelag Teater har hatt en svekkelse av ressursutnyttelsen fra 2011–2014.

Siden 2005 har samlet offentlig tilskudd til disse institusjonene økt fra 630 millioner kroner til 1,02 milliarder kroner.

«Kulturdepartementet bruker i liten grad eierstyringens mulighet til å tilpasse styringen etter selskapenes egenart og risiko,» skriver Riksrevisjonen, som uttrykker at departementet bør fastsette tydeligere krav til institusjonene.

Kulturdepartementet svarer på sin side at prinsippet om armlengdes avstand legger begrensninger for departementets styring, og at Riksrevisjonen må legge til grunn blant annet hvordan virksomhetene har håndtert de voldsomme pensjonskostnadene.