Kulturministeren kan ikke gjøre endringer i pressestøtten uten at Venstre eller KrF gir dem flertall i Stortinget, påpeker Hans Olav Syversen (KrF) og Terje Breivik (V). FOTO: HÅVARD THERKELSEN

- Får ikke endret pressestøtten uten oss

Venstre og KrF reagerer kraftig på at regjeringen forsøker å endre pressestøtten uten å snakke med dem. Nå risikerer kulturministeren refs fra Stortinget.

- Regjeringen kan ikke gjøre endringer i pressestøtten uten å konsultere oss. Da gjør de opp regning uten vert, sier leder i finanskomiteen på Stortinget, Hans Olav Syversen (KrF) til Dagsavisen.

Kulturdepartementet har i et høringsnotat lagt opp til at det innføres tak på 40 millioner kroner i pressestøtte per avis.

Sammen med Venstre reagerer KrF nå kraftig på at regjeringen forsøker å endre pressestøtten uten å først bli enig med samarbeidspartiene. Høyre og Frp har ikke flertall alene, og er avhengig av støtte fra Venstre eller KrF for å gjøre endringer.

- Pressestøtten er en del av budsjettforliket og regjeringen må tilbake til Stortinget om de vil gjøre endringer, sier Venstre-nestleder Terje Breivik.

 

Les også: Må kutte, men satser videre

 

Droppet å konsultere

Først glemte regjeringen å sjekke med samarbeidspartiene om de ville kutte ostetollen. Nå har de gjort samme feil med pressestøtten.

- Jeg har ikke hørt et kløyva ord, sier Hans Olav Syversen.

I budsjettforliket mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene står det svart på hvitt at «Stortinget ber regjeringen gjennomgå pressestøtten og vurdere ulike modeller for å innføre et tak i støtten». Så skal regjeringen komme tilbake til Stortinget. Når virker det som regjeringen alt har bestemt seg - uten å sjekke med partiene på Stortinget.

I går ble det klart at Mentor Medier, som eier Vårt Land og Dagsavisen, må kutte 20-23 millioner kroner på grunn av varslede endringer i pressestøtten. Taket for pressestøtte på 40 millioner kroner per avis rammer Dagsavisen og Vårt Land, som til sammen vil miste 8 millioner kroner i inntekter i 2014. Kuttene som følge av dette innebærer at mellom 25 og 30 stillinger kan gå tapt, opplyser Helge Simonnes, som er konsernsjef i Mentor Medier og sjefredaktør i Vårt Land.

 

Gir Widvey gult kort

Nå ber KrF og Venstre kulturminister Thorhild Widvey (H) skjerpe seg.

- Kulturministeren risikerer å få pålegg fra Stortinget for den prosessen hun har lagt opp til nå, sier Syversen og legger til: - Framgangsmåten fortjener gult kort.

Breivik påpeker at regjeringen først skal utrede konsekvenser av endringer i pressestøtten, konsultere Stortinget, før det kan gjøres endringer. Dersom Venstre eller KrF blir med.

- Det kan godt hende vi kan bli enige med regjeringspartiene gjennom forhandlinger på Stortinget. Men det er helt umulig å ta stilling til før vi har sett konsekvensene av et tak på pressestøtten, sier Breivik

 

- Vil be om innspill

Widvey sier hun vil følge opp budsjettavtalen regjeringspartiene har med KrF og Venstre.

- Det gjør vi nå. Departementet sendte i begynnelsen av desember på høring forslag til justeringer i pressestøtten, som ledd i arbeidet med å legge om til en medienøytral støtteordning, sier hun.

Ett av forslagene var å innføre et støttetak knyttet til en prosentandel av produksjonskostnadene på 40 prosent. Et annet var å videreføre Stoltenberg-regjeringens forslag om at ingen enkeltavis skal kunne motta mer enn 40 mill kr i støtte.

- Høringsfristen gikk ut i går. Vi ser nå på høringssvarene, og regjeringen vil be om innspill fra KrF og Venstre før vi tar endelig stilling til hvordan pressestøtten skal innrettes. Regjeringens mål er fortsatt at pressestøtten skal gjøres medienøytral fra og med inneværende år.

havard.therkelsen@dagsavisen.no