Fra årets Norwegian Wood-festival i Frognerbadet, der Susanne Sundfør var en av attraksjonene.

Etterlyser Wood-regnskap

Heller ikke i år har Norwegian Wood-festivalen levert regnskap til Oslo kommune innen fristen. Det kan få konsekvenser for videre støtte.

 

– Norwegian Wood har ikke levert regnskap for 2016. Vi har sendt dem purring og gitt utsatt frist til 1. juli, bekrefter Karianne Kampevold Sætre, avdelingsdirektør for kulturutvikling i Oslo kommune.

Gjennom 25 år har Norwegian Wood-festivalen fått noen av verdens største artister i Frognerbadet: Bob Dylan, Eric Clapton, Roger Waters og Mark Knopfler er blant dem som har fylt Frognerbadet med publikum i størrelsesorden 10.000. De siste årene har festivalen imidlertid gått med store underskudd, samtidig som Norwegian Wood har fått driftsstøtte fra Oslo kommune, uten å levere regnskap innen fristene.

I år ble festivalen overtatt av nye eiere. Regnskap for de siste årene viser at festivalen opparbeidet seg en negativ egenkapital på ti millioner kroner før festivalen i 2016, som kommunen nå etterlyser regnskap for. I løpet av høsten ble det gjennomført frivillig akkord med 50 kreditorer, og nedskriving av aksjekapital.

Les også: Kongen i Badet

Tapt aksjekapital

Institusjoner som mottar kulturstøtte av Oslo kommune må levere rapport og godkjent regnskap innen 1. juni påfølgende år, heter det i vedtektene.

– Så lenge vi ikke har mottatt godkjent revidert regnskap, kan vi ikke gjøre en reell behandling av søknaden Norwegian Wood har inne om støtte for neste år, sier Kampevold Sætre.

Også i 2016 purret Oslo kommune Norwegian Wood på innsendte regnskap, flere ganger fram til i oktober, med siste pålegg om å sende regnskap innen 1. november. Brønnøysund-registrene ilegger gebyr for regnskap som ikke leveres innen 31. juli.

I Norwegian Woods årsberetning for 2015 som ble levert 24. oktober 2016, heter det: «Selskapets aksjekapital er tapt og selskapers eiere har lånt inn penger i 2015 og 2016».

Da hadde Norwegian Wood allerede blitt tildelt 500.000 i driftsstøtte på støtte på Oslo kommunes kulturbudsjett for 2017, selv om regnskap fortsatt ikke var levert. Kulturetaten påpekte i egen merknad: «Det bemerkes at søknad om driftstilskudd for 2017 ble sendt Kulturetaten over 1 måned etter ordinær søknadsfrist. Videre bemerkes at revidert regnskap for driftstilskudd 2015 ikke er fremlagt Kulturetaten innen gjeldende frist».

Festivalen for 2015 gikk med hele 3.6 millioner i underskudd.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kritisert

For 2016 fikk Norwegian Wood omdisponert støtten på 750.000, selv om festivalen ble nedskalert fra fire dager i Frognerbadet til et endags-arrangement på Sukkerbiten i Bjørvika. Flere festivalarrangører kritiserte støttetildelingen for å være konkurransevridende, da Dagsavisen skrev om saken.

I søknaden om omdisponering fremgår det ikke at festivalen har negativ egenkapital eller at festivalen for 2015 styrte mot millionunderskudd.

Les også: Ville fase ut støtten til Norwegian Wood

Festivalsjef og hovedeier for Norwegian Wood har inntil i år vært Jørgen Roll, som i dag er administrerende direktør i det kommunale selskapet Oslo Konserthus. I januar 2017 overtok nye eiere driften av festivalen. Investorene Per Kristian Ims og Tom Oscar Collett kom inn på eiersiden med to millioner i ny kapital og to millioner i lån.

– Det har vært vanskeligere enn vi trodde å få dokumentert alle regnskapsposter fra i fjor. Regnskapet er nå hos revisor, og vi håper å få det klart i løpet av neste uke, sier Per Karsten Ims, hovedaksjonær i Norwegian Wood A/S.

– Festivalen for 2016 gikk med underskudd. Situasjonen etter fjorårets ganske dårlige festival gjorde det nødvendig med gjeldsforhandlinger, sier Ims.

Årets Norwegian Wood gikk av stabelen sist helg i Frognerbadet, med norske artister som Susanne Sundfør og Raga Rockers som toppnavn. De samlet til sammen 5.700 publikum over tre dager. Den nye Norwegian Wood-eieren er fornøyd:

– Årets festival har gått bedre enn forventet økonomisk. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Neste år vil festivalen være tilbake på det nivået den skal være, sier Ims.

Les også: Han er sommerens festivalsjef

 

– 2016 var et kriseår

Eks-festivalsjef Jørgen Roll forklarer milliontapene med dårlig besøk.

– Hvorfor er det ikke levert regnskap for Norwegian Wood 2016?

– Festivalen har søkt Brønnøysund om utsatt frist på levering av regnskapet. Men jeg er ute av Norwegian Wood, understreker Jørgen Roll.

– Det ble gjennomført ekstraordinær generalforsamling i januar, og jeg har solgt alle aksjene mine.

– I løpet av høsten jobbet vi hardt for å å sikre at festivalen kunne leve videre. Vi forhandlet fram frivillige gjeldsordninger med 50 kreditorer. Det var ikke noe gøy, men det måtte til for å redde festivalen og få inn nye eiere, forklarer Jørgen Roll.

Han  bekrefter at han gikk på et personlig økonomisk tap da han solgte sine aksjer i Norwegian Wood, men ville ikke utdype hvor mye.

Jørgen Roll overtok som administrerende direktør for Oslo Konserthus høsten 2014, men sto som styremedlem og hovedaksjonær i Norwegian Wood gjennom 2016, og søkte kommunen om å få beholde driftsmidlene da festivalen ble nedskalert.

– Jeg kunne ikke fortsette med Norwegian Wood med min stilling i Oslo konserthus. Da jeg skulle overta i konserthuset, var det en forutsetning at jeg skulle trekke meg ut av driften av Norwegian Wood. Men i 2016 trakk daglig leder seg, slik at festivalen sto uten festivalsjef fra påske. 2016 var et kriseår. Vi søkte om omdisponering av de kommunale driftsmidlene for å få gjennomført festivalen.

– Hvordan kunne festivalen samle seg 10 millioner i negativ egenkapital?

– Det skulle jeg gjerne hatt et  godt svar på, sier Jørgen Roll.

– Dårlig besøk er det korte svaret. To-tre dårlige år på rappen, så går det fort.

– Burde dere satt ned foten tidligere?

– Styret vurderte dette fortløpende og fant det var det beste for kreditorene å fortsette.

– Hvordan gikk festivalen i 2016? Ble det underskudd eller overskudd?

– Det vet jeg ikke.