Det ser stygt ut for innspillingen av serier som «Lilyhammer» (bildet), «Det tredje øyet» og «Dag» når NFI nå fryser millionstøtte. FOTO: NRK

- Et politisk ansvar å redde TV-seriene

TV-bransjen reagerer med sjokk og vantro etter nyheten om umiddelbare kutt i støtten til serier som «Lilyhammer 3», «Det tredje øyet» og «Dag».

- Man bryter med Stortingets omforente politikk når man kutter så dramatisk i støtten, sier Hilde Charlotte Solheim, direktør for reiseliv og kultur i Virke, som organiserer produksjonsselskapene som driver med dramaproduksjoner som «Lilyhammer 3», fjerde sesong av «Dag» og sesong 2 av TV 2-serien «Det tredje øyet». Solheim er svært opprørt over at kulturministeren ikke har kommet på banen med tilleggsbevilgninger til TV-seriene som nå rammes av kuttet.

- Når vi nå mister finansieringsgrunnlaget, så kan vi ikke fortsette, og Antonsen (Atle, hovedrollen, journ.anm.) er ikke ledig igjen før i 2016. Da blir det ikke noe «Dag». Dette kan ikke løses om en måned, vi må løse det nå, sier produsent Anders Tangen til NRK.

 

50 millioner

Nyheten slo brått ned på onsdag ettermiddag under Filmfestivalen i Haugesund, som var i ferd med å avslutte uka som har vært preget av høy temperatur rundt kulturminister Thorhild Widveys filmkutt på 36 millioner dette året. Nå blir ytterligere 50 millioner filmstøttekroner for 2014 holdt tilbake fra Norsk filminstitutt (NFI), fordi de ligger an til en budsjettsprekk. Omtrent halvparten av kuttet må tas av TV-dramaproduksjoner.

- Det er sjokk og vantro i bransjen. Skuespillere og fagforbund er veldig bekymret, sier Solheim.

Fordi en av støtteordningene NFI forvalter, den såkalte etterhåndsstøtten, er en støtte som utbetales automatisk når en film passerer 10.000 besøkende på kino, er det vanskelig å beregne hvor mye av denne typen støtte som må utbetales årlig.

I år er norsk film blitt sett av såpass mange at NFI ligger an til en million­sprekk i budsjettet sitt. Derfor har de nå valgt å holde tilbake de 50 millionene, som rammer TV-drama i størst grad, med hele 24 millioner som blir stoppet. Det gjør at flere dramaproduksjoner må stoppes.

 

«Små muligheter»

Etter at denne nyheten sprakk onsdag, sendte organisasjonen Virke et brev der de ba kulturministeren om hjelp.

Når Dagsavisen kontakter departementet for å høre om Widvey vil komme med en tilleggsbevilgning, kommer dette svaret på e-post fra statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvåg:

«Vi har mottatt brevet fra Virke, og er åpne for et møte med dem for å lytte. NFI forvalter tilskuddsmidlene i henhold til den rammen og de bevilgningene de har fått gjennom det årlige tildelingsbrevet. Jeg ser små muligheter for å kunne få til en tilleggsbevilgning nå».

- Det er absolutt muligheter for en tilleggsbevilgning, parerer Hilde Charlotte Solheim fra Virke.

- Regjeringen skal nå sluttføre en salderingsproposisjon der de flytter rundt på midler. NFI er et forvaltningsorgan som gjør en jobb for departementet, og at departementet ikke har klart å påse at man gjør endringer underveis, gjør at én sjanger får en stor smell. Dette får en sterk konsekvens for TV-drama, og skal en se på hva Høyre og Frp står for, så er de svært opptatt av at kulturnæring og kommersielle krefter gjør jobben. Da bør de virkelig være glad for det vi får ut av den lille TV-dramapotten, sier Solheim.

 

Frykter at pengene blir borte

Norsk filmfond er i år på 415 millioner kroner, hvorav 32 millioner er satt av til TV-drama. Daglig leder i produksjonsselskapet Monster, Håkon Briseid, forteller at mange frykter at pengene som nå er frosset, skal bli borte fra budsjettet.

- Hadde det bare vært slik at det ble en utsettelse, så er det én ting, men jeg tror mange skjønner at vi står i fare for å miste pengene. Da har det i realiteten forsvunnet et halvt år med midler, og vi vil stå i samme problemstilling neste høst, sier han. Briseid understreker at han forstår at departementet ikke bare kan trykke på en knapp for mer penger, men han mener de bør se hvor overforbruket har skjedd.

- Så kan man ta av neste års midler derfra, i stedet for å ta fra TV-drama som er så godt i gang, sier han.

 

Møte mandag

I den ferske filmrapporten som kulturminister Thorhild Widvey mottok mandag vises det til at en av årsakene til den svake økonomien i filmbransjen er etterhåndsstøtten. Analytikerne bak rapporten anbefaler at terskelen for denne støtten heves. Men det holder ikke å vente på den typen tiltak nå, mener Solheim, som har innkalt bransjen til møte på mandag.

- Å vente med en løsning til neste år blir for sent. Det er planer som allerede er lagt og sendetider som kanalene ønsker. Departementet har ikke klart å lage gode styringsmekanismer og har et ansvar for å rydde opp, sier Solheim.

Hun påpeker at det er et kjølig klima mellom kulturministeren og filmregissørene nå, og Virke ønsker ikke at filmbransjen skal ta mer kutt.

- Men når det er budsjetteringsformen som skaper et overforbruk så mener jeg det er helt urimelig at en annen sjanger skal straffes. Kulturministeren skylder den norske dramasatsingen å finne en løsning. Dette er useriøst og urimelig, sier Solheim.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no