Michael Sells‘ åpningsforedrag for Saladindagene 2012 viser fram hvordan ekstremistisk tankegods gjør krig «naturlig» og «logisk» for visse grupperinger.

«Det pågår en sivilisasjonskrig nå»

Årets innleder til Saladindagene i Oslo, religionprofessor Michael Sells, advarer mot lettvinte religionsanalyser som er konstruerte kun for å skape en fiende å hate.

«Clashism» er en egen ideologi, sier Michael Sells til Dagsavisen.

Han er professor i religionskunnskap med islamsk historie og litteratur som spesialfelt, for tida ved Divinity School ved University of Chicago. Nå er han i Oslo for å holde åpningsforedraget for årets Saladindager, en religion- og kulturkonferanse som har som mål å bryte med forestillingen om at det må være evig konflikt mellom kristne og muslimer, «oss» og «dem».

Det er der Sells tanker om clashism entrer bildet:

- Clashism, kollisjonsideologi, er troen på at den islamske og den kristenjudeiske religionen og kulturen er så forskjellige at de to er nødt til å brake sammen på voldelig vis. Retningen er religiøs på to måter. Noen kjenner seg personlig kallet av Gud til å kjempe for sin side. Andre er aktive motstandere av en annen religion. «Man må bekjempe dem, for de er slik og slik», er mantraet. Da forutsetter man åpenbart ting om den andre gruppen, later som man har kunnskap om dem. Svært ofte er denne «kunnskapen» uten rot i virkeligheten, sier Sells.

 

Holocaust misbrukes

I USA er den ofte islamkritisk, og tett bundet opp med tanker rundt holocaust, jødeutryddelsen under andre verdenskrig.

- Mange av de mest militante islamkritikerne i USA ser seg som holocausts samvittighetsvitner. Jødene må hevnes. Derfor er det for eksempel en god idé å angripe Iran, mener de, for Iran fornekter visstnok at holocaust skjedde.

Men argumentet holder ikke:

- Disse folka kjenner ikke sin egen holocausthistorie. De vet ikke at USA nektet å ta imot en rekke jødiske flyktninger før krigen, at amerikanerne kunne reddet hvem vet hvor mange liv, men lot være. De vet ikke at USA på 20- og 30-tallet var et ekstremt jødefiendtlig samfunn. At Hitler leste og likte helamerikanske Henry Fords jødehatende teorier. Det eneste de ser, er at USA kom som reddende engler inn i krigen og ordnet opp. At amerikanske hender forble rene. Det stemmer åpenbart ikke, sier Sells.

Professoren i religionskunnskap kjenner igjen mye av dette tankegodset i Anders Behring Breiviks 1500-siders manifest. I dette skriver Breivik at han ønsker et monokulturelt, «reint» Europa, med kristne familieverdier, friøkonomi og støtte til Israel. Han sympatiserer med nasjonalismen, inkludert høyreekstrem sionisme, mens islam og «kulturmarxismen» er fienden.

 

Ventet 22. juli

- Jeg skulle ønske jeg kunne si at hendelsene i Norge 22. juli kom som en stor overraskelse på meg. Men jeg må dessverre si nei. Jeg tror på ord, på at ord betyr noe. Så lenge de fins der ute, finner de publikum.

Gitt tankegodset Breivik sympatiserer med, gir handlingene hans mening:

- Mange av teoriene han støtter seg på, konkluderer med at Europa allerede er en tapt sak. Muslimene har skyllet over kontinentet, formerer seg i hurtigfart, og er i ferd med å innføre muslimsk rett allerede. Jeg har selvsagt ingen kompetanse til å uttale meg om hvorvidt Anders Behring Breivik er gal eller ikke. Men om man kun trekker slutninger basert på tankegodset han oppgir, er det faktisk helt logisk å gjøre som han gjorde, å gå ut og drepe de han ser som de verste forræderne, de som har tillatt at «ødeleggelsen» skjedde, i Norge som i resten av Europa.

 

Apokalypse snart

Ifølge de samme teoriene, igjen hentet fra Breiviks manifest og fra kildene han støtter seg på, er det fremdeles tid igjen for USA. De kan hindre den muslimske overtakelsen. Men kun hvis amerikanerne snarest tar til våpen og slår hardt ned på alle sine fiender, konstruerte som ekte. Iran nevnes spesielt ofte.

- Disse gruppene mener at man bør angripe Iran først, før Iran angriper oss. Argumentasjonen er interessant, og viser hvor farlig det er når man går hardt ut mot religioner og kulturelle uttrykk man ikke har forstått ordentlig. Amerikanske krigshissere sier nemlig at Iran kommer til angripe USA fordi iranerne venter på en stor krig som skal tilintetgjøre alt og berede grunnen for en ny Messias. Iran har med andre ord lite å tape og alt å vinne, ifølge denne logikken.

Men ifølge Sells studier av iransk tro, stemmer ikke det de vestlige ekstremistene påstår. At de tror det, sier mest om dem selv:

- To grupper ønsker krig i Iran. Sekulære krigshissere, de vi kaller hauker, og amerikanske apokalyptiske, endetidsventende kristne. De tror selv at Kristus skal vende tilbake etter sju år med krig, død og masseødeleggelse, noe som utnyttes av sekularister som Israels president Benjamin Netanyahu. Han besøker hele tida disse miljøene, og får støtte der. Men det er farlig å bruke religiøse ekstremister for egen vinnings skyld. Som oftest ender man som slave for eget grep, som da USA brukte motstandsgruppa Mujahedin mot Sovjetunionen i Afghanistan. De ble som kjent til Taliban.