Thomas Robsahm og Talent Norge-sjef Maria Mediaas Jørstad: Sammen om utviklingsprogrammet Filmskapere.

De skal støtte nye filmtalenter

En stor satsing for oss, sier Talent Norge-sjef, som gir seks millioner til Thomas Robsahms nye utviklingsselskap.

 

– Talent Norge er opptatt av å være en nyttig aktør i kulturfeltet, og vi har sett etter hva vi kan bidra med også i filmbransjen. Thomas Robsahms talentprogram passer vårt mandat: Her er det sentrale aktører innen sin bransje som tar ansvar for å løfte fram neste generasjon kunstnere, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder for Talent Norge.

I dag offentliggjør Talent Norge sin nye satsing på film: Filmprodusent Thomas Robsahms nye utviklingsselskap Amarcord får seks millioner kroner over tre år til prosjektet Filmskapere, som skal dyrke nye talenter i norsk film- og TV-produksjon.

– Med dette har vi mulighet til å støtte regitalenter i utviklingsfasen. Jeg ønsker å sette opp karriereplaner for tre til fem år for dem som blir valgt ut til programmet, sier Robsahm.

Samarbeid

– Filmbransjen er oftest prosjektbasert, på grunn av høye produksjonskostnader. I andre bransjer kan man se lenger fram enn ett prosjekt av gangen. Dette gir handlingsrom. Midlene gjør det mulig å tilby en ny regissør et langsiktig samarbeid, uten å måtte skrive jobbe gratis for å lage manus, sier Robsahm.

Talent Norges retningslinjer forutsetter at midlene matches av private aktører. Robsahm har gått inn i et samarbeid med filmprodusentene SF Studios og Film Farms, slik at talentprogrammet til sammen fordeler fire millioner kroner årlig. Dermed får SF og Film Farm førsteopsjon på filmprosjekter fra talentprogrammet.

Både Robsahm og Talent Norge understreker at dette er et utviklingsprogram, og at produksjonsmidler fortsatt må hentes fra NFI og private produsenter.

– Talent Norge ønsker å bygge videre på eksisterende gode ordninger i kulturlivet. Vi har ikke mulighet til å fullfinansiere filmproduksjoner. To millioner er ikke mye i produksjonssammenheng, men i utviklingsstøtte er det betydelig. Dette er en stor satsing for Talent Norge, sier Jørstad.

– Nå kan jeg få brukt den siden av meg selv som handler om å finne nye talenter, som jeg ubeskjedent nok mener jeg er ganske god på, sier Robsahm, som tidligere både har regissert og produsert film, og har samarbeidet tett med bl.a. Margreth Olin og Joachim Trier.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fiksjon og dokumentar

– Jeg har flere regissører jeg ønsker inn i ordningen, den kan omfatte både nye talenter rett ut fra årets kull på filmskolen, og regissører som kanskje har gjort en film eller to allerede, og ikke helt nådd så langt som jeg tror de kan komme, sier Robsahm.

Talentprogrammet vil omfatte både dokumentarskapere og spillefilmregissører. – Skillet mellom fiksjon og dokumentar blir stadig mer kunstig. For publikum er det ikke så viktig. Det er historien som er interessant. Norsk dokumentar når ofte like store seertall som fiksjon, sier Robsahm.

– 2020 er et realistisk mål for den første filmpremieren fra denne ordningen. Men det kan også komme før. Det vil være gode prosjekter på gang allerede før sommeren, tror Robsahm.

 

«Filmskaperne»

* Ny talentordning fra Talent Norge i samarbeid med produsent Thomas Robsahm.

* Talent Norge gir to millioner årlig over tre år i støtte til utvikling av nye filmprosjekter.

* Private samarbeidspartnere i prosjektet er filmprodusent/distribusjonsselskapet SF Studios og Film Farms.

* Robsahm var spillefilmkonsulent i NFI i 2009-2013, og var deretter daglig leder i produksjonsselskapet Motlys, der han bl.a. produserte «Louder Than Bombs» (2015) og «Thelma» (2017) med regissør Joachim Trier.

* Robsahm har nå startet utviklingsselskapet Amarcord, som er samarbeidspartneren for Talent Norge. Tidligere i år startet Robsahm nytt produksjonsselskap sammen med Joachim Trier og manusforfatter og filmskaper Eskil Vogt, under paraplyen til selskapet Film Farms.

* Film Farms eies av bilkonsern-arvingen Tom Erik Kjeseth. Selskapet har gått med store underskudd de siste årene, men har ambisjoner om å være ledende i utviklingen av norsk kvalitetsfilm for et internasjonalt publikum, fortalte Kjeseth til Dagens Næringsliv tidligere i år.

* Talent Norge ble opprettet i 2015 som et statlig-privat samarbeid for økonomisk støtte til talentutvikling innen kulturnæring. Hittil har satsingen vært rettet mest mot musikk og scenekunst, men utvides nå til film. For 2018 fikk Talent Norge økt tilskuddet fra kulturdepartementet med 2.9 millioner til 38.9 millioner.