Medieminister Linda Hofstad Helleland mottok rapporten fra Mediemangfoldsutvalget på en pressekonferanse i går.

– De har tatt seg god råd

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) takket pent for forslagene fra Mediemangfoldsutvalget, men syns prislappen for å berge norske kriserammede medier kan bli vel høy.

 

– Dem har tatt sæ god råd, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland på bredt trøndersk under pressekonferansen i regjeringskvartalet, der Mediemangfoldsutvalget i går la fram sin rapport.

Men hun smilte da hun sa det, og ville ikke forskuttere noen innstilling fra regjeringens side. Mediemangfoldsutvalget har nå kommet med sine anbefalinger til politikerne, men så kan det ta både vinter og vår før vi før får vite hvilke reelle politiske forslag regjeringen vil komme med for å berge norske medier i krise. Først skal rapporten ut på høring fram til sommeren, siden skal regjeringen brette opp ermene og begynne å jobbe med sin melding til Stortinget. Kulturministeren kunne ikke garantere overfor Dagsavisen at meldingen er ferdig før stortingsvalget i september.

Arbeidsgiveravgiften

Selv om kulturministeren flere ganger understreket at hun vlle legge stor vekt på det mediebransjen selv mener om utvalgets forslag i høringsrunden, så ga hun likevel noen politiske signaler i går. Det er ikke tvil om at Helleland syns leder Knut Olav Åmås og Mediemangfoldsutvalget tar hardt i når de foreslår tidsbregrensede mediepolitiske tiltak som gir norske medier mellom 743 og 843 millioner mer i potten enn i dag. Utvalget foreslår blant annet å utvide momsfritaket til alle nyhets- og aktualitetsmedier, det vil redusere, men videreføre pressestøtten med noen justeringer, og går inn for et tidsbegrenset fritak fra arbeidsgiveravgiften på fire år for alle «nyhetsbaserte norske medieselskap». Utvalget foreslår også flere nye tilskuddsordninger, som blant annet skal styrke journalistiske prosjekter som bidrar til innovasjon eller er «samfunnsviktige». Kulturministeren synes umiddelbart at særlig ett forslag virker i overkant raust.

– Det er nok forslaget om å fjerne arbeidsgiveravgiften. Det må vi se på, sier kulturministeren til Dagsavisen.

– Men jeg må understreke at regjeringen ikke har konkludert i noen spørsmål ennå. Først skal vi gå grundig gjennom rapporten, og så ser jeg med spenning fram til å lese høringssvarene fra bransjen selv, sier Helleland.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Grundig prosess

Etter det Dagsavisen forstår, blir høringsfristen på tre måneder. Ideelt sett kan denne runden være ferdig før Stortinget går fra hverandre før sommeren. Først etter det kan statsråd Helleland og Kulturdepartementet gå i gang med å jobbe fram en melding som kan legges fram for Stortinget. Siden skal meldingen behandles i kultur- og utdanningskomiteen, og etter det i Stortinget i plenum. Da vil vi få se hvor mye det er igjen av Mediemangfoldsutvalgets anbefalinger.

Kulturministeren kunne ikke garantere at stortingsmeldingen kommer før stortingsvalget 11. september.

– Men vi vil ha en grundig prosess, men vi kommer til å jobbe på høygir, forsikrer hun, og smilte til svar da Dagsavisen spurte om hun trodde at hun blir den kulturstatsråden som får æren av å legge fram denne stortingsmeldingen.

– Men jeg kan ikke bekrefte at det blir regjeringsskifte til høsten, sa hun spøkefullt til det frammøte pressekorpset.

Spent stemning

Regjeringskvartalets store plenumssal var i det hele tatt fylt til bristepunktet av pressefolk og redaktører, som var svært spente på Mediemangfoldsutvalgets rapport om deres egen framtid. Det både utvalget og kulturministeren synes å være helt enig om, er at staten må trå til skal det norske mediemangfoldet bevares, særlig i en overgangsperiode, men at bransjen selv må foreta den nødvendige omstillingen inn i en digital framtid. Utvalget foreslår at medietiltakene evalueres hvert fjerde år.

– Dette handler om noe mye mer enn norske mediers framtid, sa kulturministeren i sin takketale til utvalget.

– Det handler om framtida til et velfungerende demokrati.