To millioner norske biler kjører rundt med gamle bilradioer, som blir tause i 2017, når FM-nettet skrus av og alle skal over på DAB. Nå krever Frps Ib Thomsen at overgangen til DAB utsettes av hensyn til beredskapen.

DAB-bråket: – La FM leve

FM-radioen må få sende til 2019. Den endelige overgangen til DAB-radio i Norge må utsettes av hensyn til sikkerheten i samfunnet, krever Frps Ib Thomsen.

 

Et halvår før den gradvise slukkingen av FM-radioen starter her i landet, har rundt to millioner biler fortsatt radio i dashbordet som slutter å virke i løpet av 2017. De vil ikke fungere når norsk radio bare sendes i DAB-nettet.

Les også: Stor fare for tause bilradioer

Beredskap

Uten riktig radio risikerer mange å gå glipp av oppdaterte veimeldinger og informasjon om hendelser.

Konsekvensene som dette kan få for beredskapsevnen og sikkerheten i samfunnet er noe myndighetene må ta på alvor, konstaterer Frps Ib Thomsen.

Norske bileiere må storhandle DAB-radio det neste året, om den norske bilparken skal bli digitalisert innen FM-sendingene skrus av region for region til neste år. NRK uttalte i forrige uke i Dagsavisen at det blir en stor utfordring å få nordmenn med på DAB-overgangen innen FM-slukkingen begynner i januar.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Utsettes

Høyres kulturminister Lind Hofstad Helleland (H) avviste tidligere i vår å utsette FM-slukking. Nå vil Thomsen igjen forsøke å få hans egen Høyre/Frp-regjering til å utsette den planlagte slukkingen av FM-sendingene.

– Det var bare Frp som var uenige da vedtaket om slukkingen ble fattet i 2011. I dagens situasjon er det klart at man bør vente med slukking av FM til det er klart at folk faktisk har gått over til DAB-radio. Det ligger en mulighet i stortingsvedtaket fra 2011 at FM-slukking kan utsettes til 2019, sier Thomsen.

– Det er bra at DAB kommer, men av hensyn til samfunnsberedskapen bør vi beholde begge nett slik Sverige har gjort nettopp av hensyn til sånt som beredskapsevne. Dermed kan folk også selv få velge hva de vil lytte til, sier Thomsen.

Les også: NRK: En stor DAB-utfordring

Savner ansvar

Frp-politikeren er kritisk til at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ikke har ønsket å uttale seg til Dagsavisen om konsekvensen for beredskapsevnen i Norge i en situasjon med en stor norsk bilpark uten radio som faktisk virker.

– At Direktoratet ikke vil uttale seg er kritikkverdig. Det er DSB som burde ha kunnskapen og innsikt i denne tematikken. En ting er det at politikere fatter vedtak de ikke ser konsekvensen av. En annen sak er det at fagmyndigheten med ansvaret for beredskap ikke vil si noe. Det tyder på at de ikke har gjort jobben sin, sier Thomsen.