Byrådet vil be Øya om mer eier-info

Først dagen før oppkjøpet ble kjent gjennom Dagens Næringsliv, fikk Oslos kulturbyråd beskjed fra Øyafestivalen.

 

Fredag var Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) på omvisning på Øyafestivalen og fikk høre om festivalens miljøsatsing. Onsdag meldte Dagens Næringsliv at Øyafestivalen er kjøpt opp av det amerikanske oppkjøpsfondet Private Equity Partners.

– Vi ble varslet om at det foregikk endringer på eiersiden dagen før dette ble offentliggjort. Kontraktsforhandlingene med bymiljøetaten var klare for en god stund siden, forklarer kulturbyråd Rina Mariann Hansen.

– Så forstår jeg at Øyafestivalen ikke tenkte å gå ut offentlig med dette nå før festivalen. Men vi ble informert på forhånd, og det er greit, sier byråden.

I juni skrev Oslo kommune ny femårig leieavtale med Øyafestivalen for bruk av Tøyenparken og utebassenget på Tøyenbadet, for en leiesum på 600.000 kroner årlig. Forhandlingene med Private Equity Partners har pågått i ti måneder, opplyser Øyafestivalen. Leiekontrakten var dermed utarbeidet og underskrevet uten at bymiljøetaten var orientert om de pågående forhandlingene med de utenlandske eierne:

– Bymiljøetaten ble orientert i et møte i juli, men dette oppkjøpet har ingen betydning for leieavtalen. Øya har bekreftet at konseptet vil være som det er i dag. Det er forutsetning for at vi tillater dette. Vi har derfor godkjent de nye eierforholdene, forteller Monica Olsen, presseansvarlig i Bymiljøetaten.

Les også: Beboere på Tøyen krever åpenhet rundt Øya-kjøpet

Møte

Den lokale beboerforeningen Tøyeninitiativet gikk torsdag ut i Dagsavisen med kritikk av Øya-festivalens hemmelighold rundt kjøpsavtalen. Øyafestivalen vil foreløpig ikke svare på om det utenlandske fondet blir majoritetseier i Øyafestivalen A/S.

– Når årets festival er over, vil vi avtale et møte med festivalen der vi blant annet vil be om informasjon om de nye eierforholdene og organiseringen av festivalen. Det er for tidlig å si om dette vil ha betydning for framtidig støtte til Øya. Søknaden om driftsstøtte for 2019 ligger til behandling hos kulturetaten nå, sier kulturbyråd Hansen.

Les også: Øyafestivalen solgt til amerikansk oppkjøpsfond

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Driftsstøtte

Oslo kommune gir i år Øyafestivalen 1.7 millioner kroner i driftsstøtte.

– Hvem som eier festivalen er ikke avgjørende for verken tilskudd eller leiekontrakt. Det viktige er at virksomheten foregår i Oslo, og som bidrar positivt til byen og nærmiljøet, sier Hansen.

Før sommeren la byråden fram en omfattende strategiplan for å tilrettelegge for store arrangementer og festivaler i Oslo.

– Vi jobber mye med å legge til rette for arrangementer i Oslo og for å styrke Oslo som kulturby. Så vi må regne med at internasjonale aktører investerer i kulturlivet her. Det tror jeg er positivt for kulturlivet og publikum, understreker kulturbyråd Rina Mariann Hansen. Tøyeninitiativet har flere ganger etterlyst bedre samarbeid med lokalmiljøet og flere krav fra Oslo kommune i avtalene med til Øyafestivalen. De uttrykker bekymring over at en internasjonal eier vil være mindre villig til å samarbeide med lokalmiljøet. Kulturbyråden deler ikke bekymringen:

– Øya er en viktig lokal festival med en tydelig merkevare, og jeg antar at de vil drive videre i samme spor selv om de er blitt del av en internasjonal organisasjon, sier Hansen.

Øyafestivalen går nå i samarbeid med Private Equity Partners' datterselskap Superstruct, som er inne på eiersiden i flere store musikkfestivaler i Europa.

– Oslo kommune ble informert umiddelbart etter at kontrakten med Superstruct ble undertegnet, og før vi gjennomførte kontrakten. Vi kunne ikke gjennomført kontrakten uten godkjennelse fra Bymiljøetaten, understreker Linn Lunder fra styret i Øyafestivalen A/S.
– Eierforholdene for Øyafestivalen AS har vært en del av informasjonen vi offentliggjorde med nyheten om samarbeidet. Superstruct, hvor de fem eierene av Øya har fått eierandeler, er eier av Øyafestivalen AS.

 

Les også: Alt om Øya 2018