Annonse
Anne Bitsch har skrevet den svært solide sakprosaboka «Går du nå, er du ikke lenger min datter» om sin oppvekst med en psykisk syk og alkoholisert mor. FOTO: SIRI ØVERLAND ERIKSEN

Vondt, men godt om barna vi svikter

Anne Bitsch har skrevet en svært sterk bok om omsorgssvikt og overgrep i et ressurssterkt hjem, og om samfunnets uvilje mot å se «vellykkede» barn som ofre.

Annonse