NRKs nye litteraturprogram «Brenners bokhylle» får kritikk fra Kritikerlaget: Her programleder Hans Olav Brenner.

NRKs boksatsing får kritikk

Også NRKs litteraturkritiker Anne Cathrine Straume er kritisk til NRKs prioritering av litteraturkritikken.

 

– Det er forskjell på koseprat om bøker man liker, og faglig kritikk som viser hva som står på spill i litteraturen, sier Bernhard Ellefsen, kritiker i Morgenbladet og leder i arbeidsutvalget i Norsk Kritikerlags litteraturseksjon.

«Amatørisering» var karakteristikken av NRKs nye litteraturprogrammer under Kritikerlagets debattmøte sist uke, der temaet var kritikkens pressede vilkår i mediene.

Forbløffet

I november har NRK presentert to nye litteraturprogrammer:

«Brenners bokhylle», Hans Olav Brenners nye TV-program der kjente gjester forteller om sine favorittbøker.

«Ordet fanger», P2s nye poesiprogram med programledere hentet fra utenfor NRK.

I sommer la NRK ned podkastserien «Kritikerne», der NRKs fire faste litteraturkritikere anmeldte nye bøker.

– Det er forbløffende at NRK oppretter nye litteraturflater uten å bruke sine egne kritikere. To av dem er kåret til årets litteraturkritiker av sine kolleger, poengterer Bernhard Ellefsen. NRKs Anne Cathrine Straume ble utnevnt til Årets litteraturkritiker 2017 av Norsk kritikerlag, mens NRKs Marta Norheim fikk utmerkelsen i 2002.

– På forskningsjournalistikk og sportsjournalistikk legger man vekt på å ha medarbeidere med faglig tyngde. På litteraturfeltet skifter man ut profesjonelle stemmer med amatører, mener Ellefsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Lederplass

– Tendensen over tid er at NRK marginaliserer den profesjonelle litteraturkritikken. Istedenfor å ha en egen flate hvor den faglige litteraturkritikken kan få rom, må litteraturkritikerne inn i en flyt. Det er ikke kritikerne det er synd på. Det er synd for samtalen om kunstens plass i samfunnet. Her har NRK et ansvar som allmennkringkaster, mener Ellefsen.

– Det virker ikke som det er noe faglig fundament i NRKs litteratursatsing, sier Preben Jordal, redaktør i litteraturtidsskriftet Vinduet. Han kritiserer «Brenners bokhylle» på lederplass i det kommende nummeret av tidsskriftet.

I første utgave av «Brenners bokhylle» var gjestene artist Odd Nordstoga og fødselslege Gro Nylander.

– Ikke et vondt ord om de som er med i disse programmene. De er sikkert fremragende på sine felter. Men det er ikke litteratur de kan best, mener Jordal.

– De mangler språk for å formidle leseropplevelsene, og har ikke analytiske begreper til på løfte samtalen ut over det rent personlige. Da blir deres begeistring og entusiasme verdiløs for andre. Skal man lage gode litteraturprogrammer må man ha folk som har fagkunnskap og som kan formidle den, understreker Jordal.

– Jeg forstår frustrasjonen hos NRKs ansatte litteraturkritikere. De tvinges inn i et altfor kort format, og på nett ofres de på kjendisjagets alter.

– Jeg vil ikke tilbake til «Bokstavelig talt» eller forfatterintervjuer. «Brenner og bøkene» var heller ikke mye å rope hurra for. Men når NRK er lisensfinansiert, både kan og bør NRK sette en standard for litteraturjournalistikken. Nå finnes det også et eget studium for litteraturformidling. Det er uforståelig at ikke NRK virker interessert i å ta tilgjengelig faglig kompetanse i bruk, sier Jordal.

Hans Olav Brenner selv viser til NRKs kulturredaktør Marius Hoel (se sak under) for å svare på kritikken mot NRKs litteraturdekning.

– Dårlig avgjørelse

– Vi er veldig lei oss for at podkasten «Kritikerne» ble lagt ned. Det synes vi var en dårlig avgjørelse, sier Straume.

Podkasten ble laget av Straume, Marta Norheim, Leif Ekle og Knut Hoem, som alle er faste litteraturmedarbeidere i NRK, og som anmelder bøker på NRK P2s sendinger og på NRK.no.

– Podkasten var noe vi gjorde i tillegg til å levere til radio og nett, slik at det ikke tok nevneverdige ekstra ressurser.

– NRK skal selvfølgelig ha programmer som henvender seg mot et bredt lesende publikum. Det gjør også litteraturkritikken, og i tillegg til opplevelsesprogrammene bør litteraturkritikken ha muligheten til å gå mer i dybden. Det ene trenger ikke utelukke det andre, sier Straume.

NRK-kritikerne har i høst ventet på å få på plass et nytt litteraturprogram.

– I denne perioden, mens vi arbeider med å utarbeide nytt program og nye kritikk-formater, har ikke NRK tatt sitt ansvar alvorlig for å opprettholde en faglig kompetent litteraturkritikk, mener Straume.

 

– Vi formidler litteratur i en mengde ulike formater og programmer

– Jeg vil utfordre denne debatten. Det ville vært mer interessant å diskutere hvordan litteraturkritikken fungerer i dagens og fremtidens medieverden, kommenterer NRKs kulturredaktør Marius Hoel.

– Vi ser en stor endring i publikums medievaner. Det gjør at vi må tenke nytt rundt denne typen stoff. Ingen er uenige i at litteraturkritikk er en viktig del av NRKs oppdrag. Spørsmålet er hvordan vi skal treffe publikum med god litteraturkritikk, sier Hoel.

– Viktig rolle

Han tiltrådte i høst, og ble umiddelbart møtt av protestaksjon utenfor NRK-huset på Marienlyst, da Stuntpoetene og Norsk Forfatterforening protesterte mot nedleggelsen av poesiprogrammet «Diktafon». Nå har P2 startet poesiserien «Ordet fanger», med redaktør Ellen Wisløff og lyriker Endre Ruset som programledere.

– Da vi la ned «Diktafon», ville vi endre programformen for å nå nye lyttere. Derfor var naturlig å prøve eksterne programledere, i denne serien på åtte episoder.

– Våre dyktige kritikere og fagmedarbeidere på litteratur har en viktig rolle i NRKs kulturdekning, understreker Hoel.

– Vi jobber med å etablere et nytt litteraturprogram som kommer tidlig i 2018, der våre kritikere skal ha en sentral rolle. Der vil det bli både kritikk, intervjuer og annet aktuelt bokstoff. Vi bruker fagmedarbeiderne på litteratur i andre flater, som Studio 2, P2s flaggskip-sending på ettermiddagen, der våre kritikere er viktige.

– NRK har et bredt og viktig oppdrag i å formidle litteratur til publikum. Vi gjør det i en mengde ulike formater og programmer. «Brenners bokhylle» handler om leseglede. Vi ville lage et program som fokuserte på hvor viktig bøker er i folks liv. Dette mener vi er godt stoff for et litteraturelskende publikum. Første episode har samlet nådd 300.000 seere, sier Hoel om tv-serien.

Intern debatt

Til kritikken fra NRKs litteraturmedarbeider Anne Cathrine Straume svarer Hoel:

– Vi diskuterer kontinuerlig hvordan vi skal drive god litteraturjournalistikk. Dette er en debatt vi tar internt i NRK.