Bøker

«Jeg er ingen jødehater, men...»

Krigen var over, og Norge feiret. Få tenkte på etterkrigstida som en etterfolkemordstid. Det gjorde tapene enda tyngre for jødene som hadde overlevd.

Frigjøringsdagen 8. mai 1945, og gleden er stor. Men for jødene som hadde overlevd folkemordet og vendte tilbake til Norge, gjensto mange vansker.