Bøker

Bli eller dra? Det er spørsmålet alle stiller seg i landet hennes

Haiti var det aller første landet som frigjorde seg fra kolonimakta. Etter det har mye gått galt. Mye på grunn av gnisninger mellom byen og landsbygda, sier forfatter Yanick Lahens.

Yanick Lahens