Bøker

Et modig portrett av et ikon

Lars Viks biografi om moren Bjørg Vik (1936-2018) er blitt et portrett med lys og skygge. Sympatisk og sårt, kritisk og beundrende.

Bjørg Vik