Bøker

Anmeldelse Benedict Wells, «Hard Land»: Klassisk «amerikaner»

Hadde jeg vært 15-16 år, hadde denne romanen sikkert føket rett inn på favorittlista. Men også en gamlis i førtiåra vet å verdsette et godt bidrag i standardøvelsen «rotløs ungdom i Amerika».