Bøker

Lidenskap for arbeiderkulturen

De store bokhandlerkjedene står for størsteparten av boksalget i Norge. Men noen butikker står imot kjedepresset. Hvorfor, spør vi i Dagsavisens sommerserie. Denne uka: Arbeidernes Antikvariat i Oslo

Brage Arnorsen. Arbeidernes antikvariat ved Schous plass.