Kulturbyråd Hallstein Bjercke og ny sjef for Kulturbyggene i Bjørvika, Eli Grimsby. FOTO: MIMSY MØLLER

Ble advart om Munch-problemer

For et år siden ble Byrådet advart om at også Munchmuseet kan komme til å slite med vannlekkasjer. Rapporten peker på samme problemer som ved bibliotekbyggingen.

– Det er bekymringsfullt at man setter i gang gigantiske byggeprosjekter i milliardklassen uten at man har kvalitetssikret på ordentlig måte, sier Rina Mariann Hansen (Ap), medlem av finanskomiteen i Oslo bystyre.

I morgen starter høringen om byggingen av nytt hovedbibliotek i Bjørvika, og budsjettsprekken på opp mot en halv milliard kroner, som ble avdekket i den såkalte Holte-rapporten som kom i april. Dårlig styring og store problemer med lekkasje av vann på byggetomta har skapt en alvorlig situasjon for prestisjeprosjektet.

Spørsmålene kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) må forberede seg på er blant annet om man kan vente seg en tilsvarende budsjettsprekk for Munchmuseet.

LES OGSÅ: Byrådet frykter budsjettsprekk for nytt Munch-museum

Risiko

Dagsavisen har fått tilgang til en et år gammel rapport fra selskapet Terramar om forarbeidene og fremdriftsplanen til Munchmuseet, som advarer om en vanskelig byggeprosess:

«Bygging under vannstand innebærer en risiko. Utfordringer i forhold til å holde byggegropen tørr vil også kunne påvirke fremdriften», står det i rapporten.

I forbindelse med Bjørvika-høringen har byrådsavdeling for kultur og næring offentliggjort en del dokumenter, som hittil har vært unntatt offentlighet. Blant dem er rapporten om Munchmuseet, som leder for Oslo Frp, Camilla Wilhelmsen, har bedt om.

– Jeg frykter at det kan være vanskeligere arbeidsforhold på Munch-tomta enn på bibliotektomta, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Vann

Planlagt byggestart for museet er i august, men Terramar har advart om en rekke momenter som kan bidra til trøbbel i prosjektet:

  • For kort tid til å behandle anbud på ulike entrepriser kan føre til dårligere kvalitet på beslutningene.
  • Da mesteparten av byggetomten grenser til vann kan det bli utfordrende logistikk for entreprenørene som skal frakte materialer inn og ut av tomta.
  • Usikkerhet knyttet til grunnen på tomta, eventuelle arkeologiske funn, samt at deler av byggingen vil foregå under vann, kan gjøre byggeprosessen svært komplisert.

LES OGSÅ: Undersøker kutt for 500 mill.

– Ikke nødvendig

ÅF Advansia, som er prosjektleder for byggingen av både Hovedbiblioteket og Munch-museet, svarte på Terramars rapport i fjor, og mente det ikke var behov for å gjøre noe med anbudspraksisen, da det var satt av tilstrekkelig med tid. Utfordringene både med arkeologiske funn og vann på tomta er tatt hensyn til i planleggingsprosessen, mente de.

ÅF Advansia fikk imidlertid knusende kritikk i Holte-rapporten, som slo fast den mulige budsjettsprekken for hovedbiblioteket på opp mot en halv milliard kroner. Årsaken var nettopp store problemer med vannlekkasjer og feilslått anbudsstrategi – samme problemer som påpekes i Munch-rapporten.

At samme problemer blir påpekt i Munch-rapporten er urovekkende, mener Rina Mariann Hansen.

– Det interessante er at byrådsavdelingen er blitt advart en rekke ganger, men valgt å gå videre i prosessen uten å sjekke med bystyret. Det kan virke som om de har hatt et sterkt ønske om fortgang og rushet igjennom i stedet for å gå gjennom prosjektene grundig. Dette har ført til en overskridelse og forsinkelse for hovedbiblioteket, og det er grunn til å tro at man har blitt advart både om byggeforholdene og prisen, sier hun.

LES OGSÅ: Rådyrt å utsette Munch-byggingen

Evaluering

Hallstein Bjercke har satt i gang en gjennomgang av hele prosessen med Munch-prosjektet etter det ble kjent at situasjonen for hovedbiblioteket var kritisk. Hansen mener dette burde vært gjort da Terramars rapport kom for et år siden.

– Spørsmålet er også om kvalitetssikringsregimet til Oslo kommune er godt nok. Vi hadde en rekke overskridelser, som med billettsystemet Flexus og Holmenkollen som førte til et nytt regime. Det spørs om det er god nok oppfølging fra byrådsavdelingen. Så langt har ikke Bjercke imponert, sier Hansen.

LES OGSÅ: Klar til å stoppe nytt bibliotek «når som helst»

 

 

Leste ikke rapporten

Kulturbyråd Hallstein Bjercke har ikke lest rapporten som advarer om mulige problemer ved Munch-byggingen.

– Jeg ble orientert om innholdet, men har ikke lest rapporten selv, sier Bjercke. Han bekrefter at han ble orientert om mulige utfordringer med vann i byggegropa.

– Dette er noe vi har visst om. Man kan aldri eliminere all risiko i slike byggeprosjekter, sier han.

Kulturbyggene- og idrettsbyggs direktør Eli Grimsby opplyser overfor Dagsavisen at rapporten ble bestilt som en kvalitetssikring, og konsekvensene av den ble at prosjekttiden ble forlenget med totalt tre måneder både for å sikre arbeidet med entreprisen for grunnarbeidet, og for å bygge en kaikant på vestsiden av bygningen.
 

 

Slik ble det dyrere og dyrere

Allerede i oktober i fjor visste Byrådet om kostnadsoverskridelser og forsinkelse for hovedbiblioteket.

I går offentliggjorde byrådsavdelingen for kultur og næring en rekke dokumenter om prosessen rundt hovedbiblioteket. Det siste året har det stadig blitt avdekket utfordringer i byggingen:

14. mai 2014

Kulturbyggene i Bjørvika (KIB) sendte brev til byrådsavdeling for kultur og næring (KON), der de orienterte om at de hadde trøbbel med entreprisen for grunnarbeider og råbygg til hovedbiblioteket. De hadde kun fått inn ett tilbud fra én entreprenør, og dette tilbudet var over budsjett. De avlyste anbudskonkurransen, og besluttet å dele opp entreprisen i to deler. Evalueringen av prosessen viste at den manglende interessen trolig kom av at markedet ikke ønsket en så omfattende entreprise, at det var for knapp tid til gjennomføring, og at prosjektledelsen hadde undervurdert kostnadene til flere entrepriser. Dermed ble ferdigstillelse utsatt til første halvår 2018.

August-oktober 2014

Vannlekkasjen skapte problemer og frykt for økte kostnader. Diskusjonen om mulige kutt i bygget pågikk for fullt, og Kulturetaten uttrykte at de var negative til kutt i sentrale biblioteksfunksjoner. KON tillot kutt i inventar og kinomøbler.

29. oktober 2014

Statusrapporten for fjerde kvartal viste at byggegropa ikke var tett, og at det var vanskeligere enn forventet å tette den. Hittil hadde prislappen på tettingen beløpt seg til 120 millioner kroner, og det ble varslet om overskridelser og forsinkelse, trolig til slutten av 2018. På dette tidspunktet forsikret Kulturbyggene i Bjørvika om at situasjonen rundt hovedbiblioteket ikke ville påvirke Munch-byggingen, og at det var iverksatt tiltak for å sikre at det ikke skulle bli tilsvarende vannlekkasjeproblemer der.