Kjemper for faste stillinger i Operaen: Henrik Engelsviken, talsperson for operasolistene (t.v.). Her i en scene fra operaen «Cavalleria Rusticana».

Ber kulturministeren svare

– Hvis ikke Operaen skal kunne ha faste stillinger, hvem skal da ha det?

 

Dette sier Hege Haukeland Liadal etter at kulturkomiteen tirsdag møtte representanter for sangerne i Operaen. Liadal sitter i kulturkomiteen for Arbeiderpartiet og ber nå kulturminister Linda Hofstad Helleland svare i Stortingets spørretime neste uke, om hva kulturministeren mener om økt bruk av midlertidige stillinger ved Operaen.

– Den Norske Opera og Ballett er Norges største scenekunstinstitisjon. Kulturministeren må kunne stille krav om faste ansettelser for sangerne ved operaen, mener Liadal.

Kommentar: Frykt og opprør i Bjørvika

Strid

Påtroppende operasjef Annilese Miskimmon har gått ut med at hun ikke ønsker fast ansatte solister, men vil ha sangere på åremålsstillinger. I intervju med Aftenposten tirsdag, og i innlegg i Dagsavisen samme dag, fremholder Miskimmon at «faste ansettelser ikke er til det beste», og at hun ønsker seg «et mer dynamisk ensemble på åremålskontrakter». Det har fått de ansatte sangerne ved Operaen til å rase.

– Hun er frekk nok til å si at dette er til sangernes beste. Vi vet hva som er best for oss. Operasangere ønsker seg faste ansettelser og trygge arbeidsforhold. Noe annet vil ødelegge Operaens legitimitet og ødelegge det kunstneriske miljøet, sier Henrik Engelsviken, talsperson for operasolistene.

Tirsdag ettermiddag møtte operasolistene Stortingets kulturkomité for å ta opp både striden om pensjonsforpliktelser og nedgangen i antallet fast ansatte sangere i Operaen.

– Vi opplevde at kulturkomiteen var lydhør, og i likhet med oss var de overrasket over hvordan den påtroppende operasjefen har gått ut, konstaterer Engelsviken, som også har skrevet et innlegg på Nyemeninger.no.

Sangerne har fått støtte fra flere fagforbund i kampen for faste stillinger.

– Vi har fått en ny operasjef som ikke forstår norsk arbeidsmiljølov, mener Engelsviken.

Han understreker at sangerne har strukket seg langt for å imøtekomme operaens ledelse i forhandlinger om fordelingen mellom fast ansatte og midlertidige.

– Vi ser behovet for en andel midlertidige ansettelser, men det er ikke adgang til å ha bare åremålsstillinger. Solistene ga Operaen ett års utsettelse til å oppfylle forpliktelsene til å ha 15 fast ansatte sangsolister, regulert i en særavtale mellom fagforeningene og Operaen. Vi ga ett års utsettelse på kravet, av økonomiske grunner. Nå vil Operaens ledelse gå ytterligere ned i antall faste stillinger, men nå er det kunsteriske hensyn som er begrunnelsen, ikke økonomi, mener Engelsviken.

– Dette er bare vikarierende argumenter. Pensjonssaken og åremålssaken handler om det samme: Operaen vil bruke sangerne for alt de er verd en kort periode, etter bruk og kast-metoden.

– Alt den nye operasjefen ønsker seg, kan hun få til innenfor vår modell som vi har lagt fram for ledelsen, med 15 fast ansatte solister. Vi oppfordrer kulturministeren til å stille krav i tildelingsbrevet til Operaen om minst 15 faste stillinger for solistene, sier Engelsviken.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Pensjonslov

Også KrFs representant i kulturkomiteen Geir Jørgen Bekkevold vil stille spørsmål til kulturministeren i spørretimen, om fremdriften i arbeidet med operapensjonsloven. Et nytt forslag til operapensjonslov var ventet i fjor, men ble utsatt, og ventes nå lagt fram for Stortinget før sommeren. Kulturdepartementet har signalisert at de ønsker å erstatte operapensjonen med tre års etterlønn.

Kulturdepartementet har nå innkalt Operaen og de ansattes organisasjoner til møte om operapensjonsloven onsdag neste uke.

Kommentar: Grusomhetens teater