Beboere på Tøyen krever åpenhet rundt Øya-kjøpet

Tøyeninitiativet reagerer sterkt på kjøpsavtalen mellom Øyafestivalen og et amerikansk oppkjøpsfond. Festivalen vil ikke svare om eierforhold.

– Vi har etterlyst at Øya bidrar i større grad til at lokalbefolkningen får ta del i verdiskapingen, for eksempel gjennom å tilby sommerjobber til ungdom. Nå som Øya er solgt til et amerikansk selskap er vi bekymret for at eiernes insentiver til å høre på lokalbefolkningen blir mindre.

Les også: Solgt til amerikansk oppkjøpsfond

Det sier Sigrid Klæboe Jacobsen i Tøyeninitiativet, en forening av beboere på Tøyen, som har engasjert seg i debatten rundt Øyafestivalens avtaler om leie av Tøyenparken fra Oslo kommune. Tidligere i år skrev Tøyeninitiativet til kommunen og ba byrådet utsette signering av ny leiekontrakt for Øyafestivalen i Tøyenparken.


Sigrid Klæboe Jacobsen i Tøyeninitiativet.

«Vi mener kommunen og særskilt områdets beboere kommer svært dårlig ut av avtalen. Festivalen har i tillegg stadig utvidet området de disponerer», påpekte Tøyeninitiativet overfor byråden. Tøyeninitiativet skrev også en kronikk i Dagsavisen, der de kom med flere ønsker på vegne av beboerne på Tøyen.

Les også: Naboene reagerer mot ny Øya-kontrakt

Bekymring

Da årets Øyafestival startet onsdag, skrev Dagens Næringsliv at festivalen er kjøpt av det amerikanske private equity-fondet Providence Equity Partners. Oppkjøpsfondet eier datterselskapet Superstruct, som er involvert på eiersiden i flere europeiske musikkfestivaler. Til Dagens Næringsliv ville Øya-ledelsen ikke svare på hvor stor aksjepost Øya nå har i Superstruct Entertainment. Dette får Tøyeninitiativet til å reagere.

– Vår bekymring rundt dette kjøpet forsterkes av at Øya ikke vil oppgi hvor store eierandeler Providence Equity Partners har sikret seg. Hemmelighold og aggressiv skatteplanlegging er noe som nettopp kjennetegner slike oppkjøpsfond. Som mottaker av millionstøtte fra Kulturrådet og som stor samfunnsaktør må det være et minstekrav at Øya oppgir de egentlige eierne bak oppkjøpsfondet og hvor store eierandeler de har sikret seg, mener Sigrid Klæbøe Jacobsen i Tøyeninitiativet.

Øyafestivalen får i år 1,7 millioner i støtte fra Kulturrådet og 1,5 millioner fra Oslo kommune. Støtten er en forlengelse av knutepunktordningen, som gjorde at Øya var fast inne på statsbudsjettet, inntil ordningen ble avviklet i 2016.

– Kommunen leier ut parken og utebassenget på Tøyenbadet til Øyafestivalen. Kommunen må sette åpenhet rundt eierforhold, altså de fysiske personene som står bak oppkjøpsfondet, som krav til at Øya skal få leie i fem nye år, mener Jacobsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Konfidensiell

– Den nye eierstrukturen vil ikke ha noen innvirkning på hvordan Øyafestivalen samarbeider med lokalmiljøet på Tøyen. Vi vil fortsette å utvikle gode lokale samarbeid på Tøyen, sier Linn Lunder, styremedlem i Øyafestivalen A/S.

– Hvor stor eierandel har Providence Equity Partners i Øyafestivalen?

– Vi har gitt en del informasjon om dette, så er det noe informasjon som er konfidensiell. Det er en del av den informasjonen som foreløpig er konfidensiell. All informasjon som skal være offentlig i henhold til lover og regler vil selvsagt bli offentlig. Dette er ting som har skjedd rett før festivalen.

– Dagens Næringsliv skriver at Øyafestivalen er kjøpt opp. I pressemeldingen går dere ut med at «Øyafestivalen investerer i internasjonal festivalaktør». Er det DN skriver feil?

– Vi fem som har vært eiere i Øya er nå blitt medeiere i Superstruct, som Øyafestivalen nå er en del av. Det er en vesentlig forskjell. Vi har investert i Superstruct og blitt en del av en større internasjonal festivalfamilie, sier Lunder.

– Fondet vil ikke ha noen direkte innflytelse på driften av Øyafestivalen. Som en del av samarbeidet er det gjort en managementavtale som sikrer at styringen av driften blir uendret, understreker Lunder.

– Var det uheldig at dette oppkjøpet ble kjent nå?

– Det er kort tid siden dette ble klart. Med tanke på arbeidsbelastningen på administrasjonen hadde vi planlagt at dette skulle ut etter festivalen. Nå ble det ikke sånn.

Oslo kommune har vært orientert om forhandlingene med Providence Equity Partners i forbindelse med ny kontraktsinngåelse, opplyser Lunder.

– At det kommer inn nye på eiersiden er ikke vesentlig for kommunens behandling av Øyafestivalen, fremholder kulturbyråd Rina Mariann Hansen til Dagsavisen. 

Endringer i Øyas eierstruktur er ikke utslagsgivende for muligheten til å få festivalstøtte, understreker kulturrådet overfor Dagens Næringsliv.

 

 

Les også: Alt om Øya 2018