Anne Oterholm, forfatter og leder for Kulturrådets fagutvalg for litteratur, vurderte ikke endring. FOTO: TORE MEEK/NTB SCANPIX

– Alvorlig, men ordning består

Utvalget som utredet ny innkjøpsordning vurderte ikke endring i systemet etter at forlaget Margbok unnlot å tilbakebetale midler.

– Jeg synes dette er en veldig alvorlig sak. Det er helt uakseptabelt at et forlag opptrer slik. Men det har ikke vært et tilbakevendende problem at forlag ikke betaler tilbake disse midlene, sier Anne Oterholm. Hun er leder i Kulturrådets litterære fagutvalg, medlem i Kulturrådet, og tidligere leder for Norsk Forfatterforening.

Oterholm ledet fagutvalget som i 2014 gikk gjennom innkjøpsordningen og foreslo reformer i ordningen.

Les også: Fikk ikke vite at forlag var konkurs

Tvangsfordring

Dagsavisen skrev i går om forlaget Margbok, som i forrige uke slo seg konkurs, kort tid etter krav om tvangsfordring fra Kulturrådet på 547.686 kroner. Dette var midler som forlaget hadde fått utbetalt automatisk gjennom innkjøpsordningen for skjønnlitteratur, for bøker som senere ble nullet i Kulturrådets vurderingsutvalg. Ifølge reglene må forlaget dermed betale tilbake midlene til Kulturrådet.

Den automatiske forhåndsutbetalingen gjorde at Margbok samlet seg opp gjeld til Kulturrådet, i to omganger. Først i 2014, så på ny i 2015, som nå endte med konkurs.

Utvalgsleder Oterholm var kjent med Margbok-saken fra 2014, men utvalget tok ikke opp systemet med forhåndsutbetaling til diskusjon.

– Dette var ikke et tema i gjennomgangen av innkjøpsordningen, sier Oterholm.

– Det er ekstremt viktig at bibliotekene får bøkene fra innkjøpsordningen så raskt som mulig. Det er viktig for legitimiteten til innkjøpsordningen. Om bøkene først skulle bli vurdert, og så bli sendt ut, ville det tatt uforholdsmessig lang tid å få bøkene ut til bibliotekene. Derfor har det ikke vært aktuelt å endre på dette prinsippet, forklarer Oterholm. Hun understreker at forlagene selv velger om de vil melde opp bøker for forhåndsutbetaling, eller om de vil få utbetalt støtte etter godkjenning fra Kulturrådets vurderingsutvalg.

– Viser det seg at stadig flere forslag ikke følger spillereglene, må vi se på det på ny. Men det er ikke noe som tyder på det. Innkjøpsordningen er svært viktig for norsk litteratur. Man må ikke misbruke den ordningen. Man må følge reglene, understreker Oterholm.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tillegg

Etter at Margbok på ny unnlot å betale tilbake midler gjennom 2015, innførte Kulturrådets administrasjon et tillegg i retningslinjene, ved årets siste rådsmøte i desember. Her heter det at «administrasjonen ser en tendens til at forlagskategori 1 blir benyttet av forlag som ikke har den nødvendige økonomiske soliditet». Den nye regelen gjør at Kulturrådet nå kan nekte å la forlag søke om automatisk forhåndsutbetaling.

Forfatterforeningens generalsekretær Mette Møller støtter dagens ordning.

– Det er fryktelig trist for forfatterne som nå opplever at pengene de skulle fått utbetalt er borte, sier Møller.

– Men systemet med forhåndsutbetaling gjennom forlag fungerer normalt sett godt. Kulturrådet kan ikke lastes for dette. Man kan ikke lage regler ut fra et unntakstilfelle.

Les også: Konkurs etter Kulturråd-gjeld