Munch-museet i Bjørvika har foreløpig en prislapp på 2,761 milliarder kroner, og staten kan bidra med inntil en tredjedel av summen. Derfor forter Oslo kommune seg nå med å få finansieringen vedtatt. ILLUSTRASJON : MIR/HERREROS ARQUITECTOS

- 900 millioner kroner står på spill

Byrådet vil hastevedta finansieringen av Munch-museet én måned før bystyret skal behandle reguleringsplanen. Kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) mener dette er viktig for å sikre statsstøtten.

- Det er politisk uryddig å gjøre det på denne måten, og det er første gang jeg har hørt om at dette har skjedd. Vi behandler alltid reguleringsplanen først, da det er denne som definerer rammene for utbyggingen, sier Camilla Wilhelmsen, leder i Oslo Frp, og 3. varamedlem i bystyret.

Det nye Munch-museet, Lambda, i Bjørvika har en estimert kostnadsramme på 2,761 milliarder kroner, og nå vil Oslos byråd vedta finansieringen av dette i bystyret allerede 24. september, én måned før bystyret skal behandle reguleringsplanen. Oslo kommune har nemlig søkt om statsstøtte til utbyggingen, og det forventes at regjeringen vil ta stilling til dette i statsbudsjettet som legges fram 8. oktober, altså før reguleringsplanen for bygget eventuelt blir vedtatt.

 

Les også: Nytt museum blir 382 millioner dyrere

 

- Underlig

Støtten Oslo kommune kan få fra staten kan maksimalt være på 920 millioner kroner, altså en tredjedel av kostnadene. Kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) har bedt om at finansieringen av museet blir behandlet før reguleringsplanen med begrunnelsen om blant annet signaleffekten overfor regjeringen. Dette skal han ha sagt i et møte med finanskomiteen.

I en e-post som har blitt sendt ut fra leder av finanskomiteen, James Stove Lorentzen 3. september, står det:

«Men, som jeg allerede har referert til, forholder jeg meg til byrådens utsagn om at 900 millioner kroner står på spill. Eventuelle forslag om utsettelse og en videre diskusjon med byråden om grunnlaget for hans ønske om å behandle saken den 24nde kan tas i møtet.»

Tirsdag skal finanskomiteen behandle saken, før den skal til bystyret 24. september. Frps Camilla Wilhelmsen har sendt spørsmål til Bjercke om hvorvidt det faktisk er slik at statsstøtten står på spill dersom man hadde behandlet også finansieringen i oktober.

- Det er en underlig uttalelse og jeg forventer, og tror, at regjeringen har funnet ut om de vil støtte Munch-museet, sier hun.

 

Avgjør kostnadene

Byutviklingskomiteen i Oslo kommune har nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med reguleringssaken, og som skal levere sin innstilling i oktober.

- Da ser jeg ikke hvilken funksjon dette har hvis finansieringsrammen allerede er vedtatt. Det kan være forhold ved selve bygget som man vil endre på, som det da ikke vil være finansiering til. Dette kan være flere turistbussparkeringer, som det er lagt opp til lite av, eller flere handikapplasser, sier Wilhelmsen.

Også Arbeiderpartiet reagerer på hvor fort det går i svingene.

- Det er helt naturlig å behandle reguleringsplan og finansiering i sammenheng. Det er reguleringsplanen som avgjør hva kostnaden vil bli. Vi har etterlyst grunnen til at man nå har så hastverk, og vi har ikke fått gode svar på det. Dette ble diskutert i finanskomiteen denne uka, men da var ikke kulturbyråden til stede, sier Libe Rieber-Mohn, gruppeleder for Aps bystyregruppe.

 

Signal fra regjeringen

Signalene om at vedtaket om finansieringen må være klart før oktober, skal ha kommet fra Kulturdepartementet, forteller SVs representant i finanskomiteen, Ivar Johansen til Dagsavisen.

- Dette formidlet kulturbyråden i møte med finanskomiteen, sier han.

- Ideelt sett burde disse to sakene vært behandlet samtidig, men vi er i en situasjon der vi skal ha inn 900 millioner kroner fra staten, sier Johansen.

Det lyktes ikke Dagsavisen å få tak i Hallstein Bjercke i går, men byrådssekretær Anne Siri Koksrud Bekkelund forteller at det ikke har kommet signaler fra regjeringen om at vedtaket må være klart for at de skal kunne få statsstøtte.

- Men byråden har sagt til komiteen at det kan være klokt, slik at det ikke kan hevdes å være noen formelle argumenter mot å tildele støtten, sier hun.

Kulturdepartementet opplyser overfor Dagsavisen at det ikke er noe krav fra deres side om et vedtak før statsbudsjettet, for at museet skal motta støtte.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no