Kultur

Rekord-pågang til NRK etter «Oppsynsmannen»

NRK har mottatt over 700 tips om lokale saker fra publikum etter naturkrise-serien «Oppsynsmannen». Nå skal NRK i tenkeboksen om å lage en sesong 2.

– Det har aldri skjedd at vi har fått så mange tips, sier redaktør Egil Sundvor i NRKs Dokumentar og samfunnsavdeling. Responsen fra publikum som naturkrise-serien der Bård Tufte Johansen er programleder, er unik og overveldende, forteller han.

Oppdrettsnæringens konsekvenser for villfisk og fjord, er et annet tema i «Oppsynsmannen». Bård Tufte Johansen snakker med han som skal forsøke å fange inn 90.000 rømte oppdrettstorsk, fisk som staten egentlig hadde skapt for feit og lat til å gidde å rømme. Industrieventyret i norsk farvann gir inntekter til blant annet belgiske eiere.

På tre uker har seertallene på første episode av serien økt fra 614.000 til 820.00, mens episode to og tre har rundt 700.000 seere i snitt. Samtidig har NRKs nettjournalister som jobber med naturkrise-saker opplevd en tipsflom uten like. Nettredaksjonen i NRKs samfunnsavdeling fikk fått spesielt mange reaksjoner etter publisering av nett-dokumentaren «Norge i rødt, hvitt og grått». Tipsene NRK får inn dreier seg mye om naturen i folks nærmiljø som står i fare for å bli ødelagt og bygget ned.

NRK-redaktør Egil Sundvor er gledelig overraska over responsen.

– Vi hadde håpet på at dette skulle skape debatt og engasjement, men ingen så for seg at nedbygging av natur skulle bli en snakkis. Vi er veldig glad for det, responsen er veldig hyggelig og overraskende, sier Sundvor. Tipsene kommer inn til NRKs samfunnsredaksjon i en stadig strøm, så antallet tips vil forventelig øke.

Det er spesielt NRKs funn av omfanget og tempo som norsk natur bygges ned som vakte stor oppsikt ved inngangen til 2024. Det var ikke bare programleder Bård Tufte Johansen som stusset da han ble presentert for tall og fakta i «Oppsynsmannen»: I årene 2017 til 2022 var det 44.000 naturinngrep av byggeprosjekter, veiprosjekter og annet i Norge, tilsvarende 207 kvadratkilometer natur, eller en fotballbane i timen.

NRK har fått kritikk for at en kjent TV-komiker fronter et naturkrise-program på skjermen. Programserien har så langt resultert i en overveldende og unik tipsflom til NRK fra seerne.


NRKs dokumentar- og samfunnsavdeling har fortsatt å publisere naturkrise-saker mens «Oppsynsmannen» har nærmet seg fjerde og siste episode på NRK1. Programleder Bård Tufte Johansen har også fortalt i Dagsavisen om den enorme responsen serien han har fått siden serien dukket opp i NRKs nettspiller.

Må vurdere en sesong 2

– Jeg har aldri fått så mye reaksjoner før, aldri blitt tagga så mye, fått så mange meldinger på Instagram, på Facebook, sa Bård Tufte Johansen til Dagsavisen tidligere i januar.

Responsen har gjort det naturlig for NRK å se på mulighetene for å lage en oppfølger av naturkrise-serien

– Til nå har dette handlet mest om å håndtere mengden tips, sier NRK-redaktør Egil Sundvor.

– Det har vært lite tenkning og lite tid til å tenke på en neste versjon av dette. Det kommer vi sikkert til å sitte oss ned og vurdere om ikke altfor lenge, om vi skal prøve på det, sier Sundvor.

– Med samme programleder, eller skal en annen ta stafettpinnen videre?

– Vi har ikke starta på denne diskusjonen, så det er for tidlig å snakke om, sier Sundvor.

Han har registrert kritikk som har kommet mot «Oppsynsmannen», som blant annet går på at naturkrise-serien er frontet av en TV-komiker, og at han «lærer» å være miljøaktivist av Extinction Rebellion.

Etter å ha sett inngrepene i norsk natur rundt om i landet får Bård Tufte Johansen innføring i det å være demonstrant og aktivist av Extinction Rebellion.

– Bård er flink til å formidle innhold på en måte som når bredere ut. Det har vært viktig for oss at programmet ikke har vært for spesielt interesserte, men at det skal nå et bredere lag av folket. I så måte er Bård en veldig god formidler, uten at dette blir for tungt og mørkt. På den måten klarer vi å trekke til oss folk som ikke er spesielt interessert i eller opptatt av natur og naturtap, sier Sundvor.

Lager mer naturkrise-journalistikk

Naturkrise-serien og tipsene NRK får inn skal følges opp av journalistene i Dokumentar- og samfunnsavdeling i tida framover, etter at siste episode av serien har gått på NRK TV den siste mandagen i januar. Samtidig sender NRK tips videre til aktuelle lokalaviser rundt om i landet.

– Vi deler noe av datagrunnlaget med lokalaviser. Vi ser på oversikten av lokale aviser i mediearkivet Retriever lar seg inspirere av «Oppsynsmannen», og jeg tror at svært mange føler en større selvsikkerhet til å ta opp temaer som tidligere ikke har vært vurdert som kraftfulle nok i diskusjonen om utbygging og nedbygging.

Tipsene som kommer inn gås gjennom av NRKs nettredaksjon og blir sendt videre blant annet til lokalaviser. Noen av tipsene skal formidles videre til NRKs distriktsredaksjoner over hele landet for lokal oppfølging fra NRK-journalister. NRKs nettredaksjon skal også fortsette fokuset på temaet norsk natur og naturkrisen.

Mer fra Dagsavisen