Kultur

Ampert om Israel og Eurovision Song Contest i NRKs kringkastingsråd

NRK vil ikke jobbe for at Israel kastes ut av årets Eurovision Song Contest, konstaterte kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen i Kringkastingsrådet. Da ble det småampert i rådet.

Grunnen til at NRK ikke har tatt eller vil ta initiativ for å få Israel kastet ut av årets Eurovision Song Contest er blant annet at deltakeren fra Israel er landets allmennkringkasterkanal KAN – og ikke staten Israel, opplyste kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen i årets første møte i kringkastingsrådet

Bildet viser NRK og kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

NRK-sjefen var bedt av flere rådsmedlemmer om å gjøre rede for NRKs syn på at Israel er blant de 37 land som er med i årets Eurovision Song Contest. Det har også kommet over 100 klager fra publikum som blant annet oppfordrer til boikott av Eurovision Song Contest siden Israel er med, og som kritiserer NRK for å ikke gjøre mer for å få Israels bidrag utestengt. Rundt femti av publikumsklagene har kommet på denne siden av nyttår. De får ikke gehør av NRK og kringkastingssjefen.

Hun konstaterte også at en NRKs engasjement i denne saken ikke hører til under K-rådets mandat.

– Ettersom saken opptar mange vil jeg likevel gjerne gi en kort orientering for NRKs tankegang og prioriteringer. Henvendelsene NRK har fått handler mye om en oppfordring til boikott av Eurovision Song Contest så lenge Israels allmennkringkaster KAN er invitert til å delta, sa K-sjef Fürst Haugen, og avviste at det er aktuelt for NRK.

– Det kan være greit å minne om at ESC er en musikkonkurranse for allmennkringkastere, ikke for stater, sa hun.

Før delfinalen i MGP var demonstrantene fra Aksjonsgruppa for Palestina på plass på Marienlyst. De ønsker at Norge og NRK skal jobbe for utestengelse av Israel fra Eurovision 2024.

– Vi mener å ta til orde for en kulturboikott av Israel vil svekke vår troverdighet som nyhetsformidler, sa NRK-sjefen, og la til at NRK er en allmennkringkaster, ikke en politisk organisasjon.

– Som medlem av den europeiske kringkastingsunionen (EBU) står vi sammen om med andre allmennkringkastere om en fri nyhetsformidling, uavhengig av myndighetene. Gjennom EBU er vi med i et omfattende kulturarbeid.

Ingen TV-kanaler snakker om boikott

– Vi er i tett dialog med våre nordiske søsterorganisasjoner. Vi er også i dialog med EBU og gjort dem oppmerksom på den pågående debatten som pågår. EBU melder at det foreløpig ikke er noen medlemmer som har tatt initiativ til boikott av den israelske allmennkringkasteren KAN sitt bidrag til Eurovision Song Contest. Som redaktørstyrt medium er det ikke tradisjon for NRK å ta til orde for boikott, sa Fürst Haugen.

Beslutningen om å delta i årets Eurovision Song Contest er min, la hun til.

K-sjefen kommenterte også demonstrasjonene som har pågått utenfor NRKs hovedkvarter på Marienlyst i samband med MGP de to siste ukene.

Mot slutten av den første delfinalen i Melodi Grand Prix lørdag forsøkte Rødts bystyrepolitiker Jorunn Folkvord å avbryte det direktesendte TV-programmet.
Hendelsen fant sted idet programleder Fredrik Solvang skulle intervjue Christine Dancke og Oscar Westerlin.

– Jeg har stor forståelse for engasjementet mot krigen i Midtøsten. Demonstrantene er i sin fulle rett til å protestere mot NRK og være uenige i våre vurderinger, men den hetsen og presset som deltakere og programledere utsettes for i sosiale medier er uakseptabel. Programlederne ble engasjert i fjor sommer. Deltakerne ble plukket ut i september, sa hun, og kom med en sterk oppfordring til folk om å vise både artister og programlederne respekt og hensyn.

NRK får klager fra begge sider av konflikten

NRKs nyhetsdekning av den over 100 dager lange krigen blir også kritisert fra begge leire, fortalte K-sjefen. Nyhetsdekningen av krigen har fått 183 klager fra publikum siden i fjor.

– Vi står godt i kritikken, vi forholder oss til grunnleggende journalistiske prinsipper og har stor perspektivbredde, sa k-sjef Fürst Haugen.

Kritikken mot NRK og engasjementet for å utestenge Israel fra Eurovision Song Contest (ESC) har økt de siste ukene, og blitt mer tydelig i samband med Melodi Grand Prix-festen. Artist Marthe Valles opprop som krever at Israel ikke får delta i ESC har fått over 18.500 underskrifter på fem uker, og demonstrantene som har vært på plass utenfor NRK på Marienlyst flere ganger, har varslet nye aksjoner knyttet til Melodi Grand Prix.

Samtidig har også EBU slått kontant fast at det ikke er aktuelt for kringkastingsorganisasjonen å utestenge Israel, skriver NTB.

EBU har kommet med en uttalelse som fastslår at den israelske kringkasteren KAN oppfyller alle kravene for å kunne delta i årets konkurranse. EBU sier videre at de ønsker å bevare konkurransens status som en apolitisk begivenhet som forener publikum over hele verden gjennom musikk. De sier også at avgjørelsen om å ikke utestenge Israel er i tråd med hvordan israelske utøvere fortsatt er ønsket i internasjonale idrettsarrangementer, melder NTB.

I kringkastingsrådet ønsket Akthar Chaudry og Luqman Wadood å få klarhet i hvorfor NRK ikke vil gå inn for boikott av Israel i år, da det tok den forrige kringkastingssjefen 36 timer å oppfordre til boikott av Russland i Eurovision Song Contest etter landets invasjon av Ukraina i 2022.

I mai i fjor foregikk Eurovision Song Contest uten Russland som deltaker, grunnet invasjonen av Ukraina og den statlige styringen av russisk media. At deltakerne i den europeiske kringkastingsunion skal være uavhengig statlig styring er et medlemskrav i EBU, påpekte NRKs kringkastingssjef overfor K-rådets kritiske medlemmer

– Nå er det gått tre måneder, og brutaliteten som staten Israel viser er av en karakter som har fått FN-landet Sør-Afrika til å anklage landet formelt i en domstol for folkemord. Jeg skal ikke gå inn i den debatten, men det er et faktum. Nå noterer jeg meg at NRK-sjefen sier at NRK ikke har tradisjon for å boikotte, men historien viser at NRK faktisk ba om det den gang, sa Chaudry.

– Reagerte mot Russland, ikke mot Israel

– Hvordan kunne man gjøre det den gang, men ikke nå. Og hva er terskelen for boikott nå, når man brukte 36 timer sist gang på å så at Russland måtte bli ekskludert, sa Chaudry.

Luqman Wadood synes det var merkelig at NRK kunne reagere mot Russlands invasjon, men ikke har reagert på samme vis overfor krigshandlingene begått av et folkemordanklaget land som er med i EBU.

– Jeg er glad for at vi kan diskutere denne saken på en god måte. Et argument jeg har hørt gjentatt er at NRK ikke skal drive med utenrikspolitikk eller kulturell boikott. Men det viser seg at i Eurovision Song Contest-sammenheng har NRK drevet med såkalt utenrikspolitikk og det som ligner på en oppfordring av kulturell boikott av et annet land i EBU, sa Wadood og henviste til kravet om Russland-boikott i 2022 og at NRKs standpunkt var klart og tydelig da EBU fortsatt mente at Russland kunne være med i Eurovision Song Contest.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen svarte at boikotten i 2022 handlet om den russiske allmennkringkasteren som var med i EBU, og som ikke lenger oppfylte kravet om være en allmennkringkaster som var uavhengig statlig styring.

Rådsmedlem Stine Renate Håheim og Tove Karoline Knutsen lurte også hvorfor NRK ikke tar en mer aktiv rolle i å få den europeiske kringkastingsunionen EBU til å utestenge Israel fra konkurransen.

– Det som forundrer meg er at dette ikke har blitt sak i EBU, at man ikke har tatt dette som en viktig sak å debattere. Jeg kan forstå at NRK ensidig ikke kan gå til boikott, men jeg ville synes det hadde vært naturlig om NRK tok denne opp, sa Tove Karoline Knutsen.

Feil arena for politisk debatt

Anders Anundsen påpekte at spørsmålene om NRK, Israel og Eurovision Song Contest var oppe som tema i Kringkastingsrådet.

– Det er ikke vanskelig å forstå at krig og brutalitet i alle retninger engasjerer, sa Anundsen, og ga tydelig uttrykk for at han synes dagens store tema i rådet ikke skulle vært tatt opp i det hele tatt. En årsak til det er at K-rådet ikke har for mandat å behandle arrangementer som ikke har funnet sted, eller å mene noe om NRKS redaksjonelle valg i forkant.

– Dette er utenfor hva K-rådet skal drive med. Den debatten vi har hatt i dag viser hvorfor. Dette har blitt et politisk skue, med politiske innlegg og mange påstander i ulike retninger som ikke er relatert til det som kringkastingsrådet normalt skal holde på med. Jeg mener det er formelt feil at denne saken er tatt til behandling i kringkastingsrådet, og det er viktig at vi ikke utvider k-rådets rolle. Det er mange saker det kan være interessant å ha en overordnet debatt om, men det har ikke noe her å gjøre.

Han reagert spesielt på sammenligningene flere i rådet gjorde med Russlands invasjon av Ukraina.

– Når man sammenligner en russisk invasjon av en fredelig nabo når med Israels selvforsvarskrig etter et terrorangrep. Det er to helt forskjellige ting. Mer vil jeg ikke si for å ikke ytterligere bidra til en politisk situasjon som ikke har noe i k-rådet å gjøre.

Mer fra Dagsavisen