Kultur

De største forlagene får gigantgebyr for prissamarbeid

Flere av forlagene bestrider Konkurransetilsynets påstander om at Norges fire største forlag og Bokbasen ulovlig har utvekslet fremtidige bokpriser.

Av Mette Estep/NTB

Konkurransetilsynet varslet tirsdag morgen om at Norges fire største forlag og Bokbasen ilegges overtredelsesgebyr på til sammen 545 millioner kroner.

Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug er konkurrenter og har lenge stått for rundt 90 prosent av omsetningen i bokmarkedet. Ifølge Konkurransetilsynet har forlagene delt og mottatt konkurransesensitiv informasjon via Bokbasens salg av abonnementet Mentor Forlag.

– Dette har gitt aktørene fullstendig oversikt over hverandres opptreden i markedet og kan ha ført til at vi forbrukere har måttet betale høyere priser på bøker, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Påstandene bestrides

Aschehoug opplyser i en pressemelding at forlaget påklager Konkurransetilsynets vedtak, og hevder at påstandene er gale og vedtaket er feil.

– Vi er rystet over kvaliteten på Konkurransetilsynets arbeid, sier konsernsjef og forlegger Mads Nygaard i en kommentar.

Også Cappelen Damm er uenig i Konkurransetilsynets vedtak og vil bringe vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda.

Ledelsen i Vigmostad & Bjørke opplyser at de vil bruke tid på å gjennomgå saken, men stiller seg uforstående til tilsynets konklusjoner, gebyret og begrunnelsen. Ifølge dem har saken pågått i fem år med tett samarbeid med Konkurransetilsynet, uten at tilsynet har tatt hensyn til informasjonen fra forlaget.

Store summer

Bokbasen AS ilegges et overtredelsesgebyr på 4,1 millioner kroner for å legge til rette for informasjonsutvekslingen gjennom Mentor Forlag.

For bevisst utveksling av sensitiv informasjon får Cappelen Damm AS et gebyr på 131,4 millioner kroner, Vigmostad & Bjørke AS/Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS ilegges gebyr på 92,6 millioner kroner, mens Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA og Aschehoug ilegges et overtredelsesgebyr på henholdsvis 252,1 millioner kroner og 64,6 millioner kroner.

– Størrelsen på gebyrene understreker at det i denne saken har skjedd et alvorlig brudd på konkurranseloven, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

De framholder at forlagene systematisk har lagt inn informasjon i databasen, i visshet om at den da ble tilgjengelig for konkurrentene.

Motstrider bevis

Aktørene fikk varsel om gebyr for ulovlig samarbeid 24. september 2020. De fem aktørene ga sine tilsvar til Konkurransetilsynets varsel i januar 2021.

Aschehoug opplyser at de har fremlagt omfattende dokumentasjon fra jurister og økonomer som tydelig viser at Konkurransetilsynets påstander er gale og vedtaket er feil.

– Bokbasen gir ikke på noen måte grunnlag for koordinering, slik Konkurransetilsynet hevder. Vedtaket vil derfor bli klaget inn for Konkurranseklagenemnda, opplyser forlaget i sin pressemelding.

I en pressemelding betegner Cappelen Damm Konkurransetilsynets vedtak som «et grunnløst angrep på norsk bokbransje».

– For Cappelen Damm framstår en slik virkelighetsbeskrivelse som fullstendig absurd, sier administrerende direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm.

Konkurransetilsynets vedtak er endelig. Selskapene har mulighet til å klage saken inn for Konkurranseklagenemnda innen seks måneder.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: