Kultur

Kulturministeren: Nytt lovforslag vil styrke kulturarbeideres rettigheter

Regjeringen legger om kort tid fram lovforslag som styrker kunstnere og kulturarbeideres rett til fast ansettelse.

Dette forteller arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til Dagsavisen.

– Arbeidsdepartementet kommer nå med endringer i arbeidsmiljøloven som vil være svært viktig for kultursektoren, sier Trettebergstuen.

– For denne regjeringen er det viktig å styrke arbeidstakeres rettigheter i et arbeidsliv som er i endring. Det er grunnen til at vi nå jobber med et lovforslag der vi strammer inn muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret, sier arbeids- og inkluderingsminister Mjøs Persen.

De to statsrådene stiller opp sammen på Kulturdepartementet for å fortelle om det kommende lovforslaget.

– Vi vet at det er mange i kulturbransjen som ikke får ordinær ansettelse hos arbeidsgiver, men må ta oppdrag som selvstendig næringsdrivende. Dette gjelder også tilfeller der det burde vært et arbeidsforhold. Mange kunstnere og kulturarbeidere går derfor glipp av viktige rettigheter og vernet de har krav på som arbeidstakere. Dette angår også mange arbeidstakere innen andre bransjer, som transport, sier Marte Mjøs Persen.

Creo: – Gledelig

I Hurdalsplattformen heter det at Ap/Sp-regjeringen vil følge Fougner-utvalgets anbefalinger, fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, og stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret.

LO-forbundet Creo har i en årrekke jobbet for å få på plass innstramminger i arbeidsmiljøloven, og er tilfreds med det regjeringen nå forteller om nytt lovforslag, som er i innspurten.

– Dette er gledelig. Det har vært vanskelig å få gjort noe med dette under den borgerlige regjeringen, sier forbundsleder Hans Ole Rian i Creo.

– Vi har fått signaler om at lovendringen langt på vei innfrir våre ønsker om klargjøring av arbeidsgiverbegrepet. Dette vil gjøre det vanskelig for arbeidsgivere å presse våre medlemmer til å ta oppdrag som selvstendig næringsdrivende istedenfor å gi midlertidig eller fast ansettelse, sier Creo-lederen.

Creo er Norges største kunstnerorganisasjon med over 10.000 medlemmer innen bl.a. musikk, teater, orkestre, og kulturskoler, både fast ansatte i institusjoner, og selvstendig næringsdrivende artister og kulturarbeidere. Creo hadde avklaring av arbeidsgiverbegrepet blant sine krav til ny kulturpolitikk foran siste stortingsvalg.

– Creo har mange tusen medlemmer som er selvstendig næringsdrivende. For alle disse vil dette lovforslaget ha stor betydning. Skuespillere, musikere og teknikere i private teatre, dirigenter og instruktører i frivilligheten, er eksempler på medlemmer som nå vil kunne kreve ansettelse, mener Rian.

Lappeteppe-økonomi

– Koronapandemien gjorde at mange så hvordan kultursektoren er preget av korte kontrakter og det vi kan kalle en lappeteppe-økonomi av ansettelsesforhold. Mange går rundt på kontrakter, eller som selvstendig næringsdrivende, men har egentlig krav på ansettelse, sier kulturminister Anette Trettebergstuen.

Kulturarbeidere skal ikke stå med lua i hånda

—  Anette Trettebergstuen (Ap)

– Innstrammingen i arbeidsmiljøloven vil gjøre dette lettere for den enkelte kulturarbeider å få ansettelse, enten fast eller midlertidig, sier Trettebergstuen.

– Ingen skal tvinges til fast ansettelse, den enkelte kan fortsatt velge å være selvstendig næringsdrivende. Men dette lovforslaget gir kunstnere flere rettigheter. Det er et viktig lovforslag, og støtter opp om det som er en påle i Arbeiderpartiets kulturpolitikk: Kunstnere og kulturarbeidere skal ikke stå med lua i hånda, sier Trettebergstuen.

– Vi ønsker at flere som reelt sett er arbeidstakere, faktisk blir klassifisert som det, og dermed får sikret rettigheter i arbeidslivet – som sykepenger, pensjonsopptjening, stillingsvern og ferie, sier arbeids- og inkluderingsminister Mjøs Persen.

På spørsmål om konsekvensene for arbeidsgiversiden om flere tusen kulturarbeidere krever ansettelse, svarer arbeidsministeren:

– Når vi utformer politikk, vil vi det skal få konsekvenser. Vi ønsker at flere arbeidstakere kan ha tryggheten ved å være fast ansatt.

– Jeg er arbeidsminister og er også kulturinteressert. Samfunnet har interesse av at vi har et kulturliv som er attraktivt for kunstnere å jobbe i, slik at dyktige kunstnere blir i kultursektoren og ikke går over i andre yrker når de får barn eller nærmer seg pensjonsalder, sier Mjøs Persen.


Gikk til sak – fikk fast stilling

En langvarig arbeidsrettssak ga sist uke seier for en kirkesanger i Tromsø. I 2020 gikk sangeren til sak mot arbeidsgiveren Tromsøysund sokn og krevde fast ansettelse, etter å ha gått på kontrakter som selvstendig næringsdrivende i sju år. Dommen i Hålogaland lagmannsrett sist uke konkluderte at sangeren har rett til fast ansettelse og tilkjente erstatning. Fri Fagbevegelse er blant mediene som har omtalt saken. Dommen er ikke rettskraftig før arbeidsgiver har tatt stilling til om de skal anke.

Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo

Fagforbundet Creo har flere lignende saker i rettsapparatet, ifølge Fri Fagbevegelse. Dommen viser at dagens lovverk rommer rettigheter for ansettelse, men en innskjerping av arbeidsmiljøloven er likevel nødvendig, mener Creo-leder Hans Ole Rian.

– Troms-dommen var en viktig seier. Samtidig var dette en spesiell sak, med et oppdragsforhold som gikk over flere år. Og det er en altfor stor risiko for hver enkelt å skulle gå til søksmål mot arbeidsgiver for å få ansettelsesforhold. Denne lovendringen vil gjøre det enklere for våre mange medlemmer å kreve ansettelse, kommenterer Creo-leder Hans Ole Rian.Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: