Kultur

Kloden teater: En kulturell motor i byutviklingen

Mens andre teatre har slitt med å få publikum til salene etter pandemien, har Kloden teater vært utsolgt. Nå er skissene klare for en ny nasjonal kulturinstitusjon på Økern i Oslo som vil komme hele landet til gode fra 2025.

− Det er så mange dårlige eksempler på byutvikling. Vi vil gjøre det samme som operaen gjorde for Bjørvika, men til en veldig mye billigere penge. Bjørvika var jo ingenting før.

Det sier Ådne Sekkelsten til Dagsavisen. Han er direktør for Kloden teater på Økern i Oslo, og sammen med kunstnerisk leder Kjell Moberg tar han Dagsavisen imot utenfor inngangen til pilotlokalet deres i Kabelgata. Det var i 2015 at Sekkelsten og Moberg fikk ideen om å etablere Kloden teater, og samme år satte de i gang en mulighetsstudie med undersøkelser som blant annet stilte spørsmål som: Hva er behovet for scenekunstfeltet for barn og ungdom? Hvor bor folk nå, hvor bor folk i 2040, og hvor er kulturtilbudene? Sistnevnte spørsmål rettet seg spesielt mot scenekunst.

− I dag er de fleste teatrene i sentrum langs Akerselva fra Operaen og opp til riksteater i Nydalen. Her, i Groruddalen, er det ingenting, samtidig som dette er et kjempestort utviklingsområde, sier Sekkelsten.

Han og Moberg ville fylle det de mener har vært et tomrom, nemlig et programmerende sted for scenekunst for barn og unge.

− Det er et behov for et eget utviklingssted for scenekunst for unge i Norge, men prosjektet vårt er også kobla på et mer samfunnsmessig engasjement. Vi ønsker å være en motor i byutviklingen, og vi ønsker å nå et mangfoldig publikum. Og det gjør vi. Det er akkurat her, på Økern, vi vil være, sier Sekkelsten.

Prosjektet deres støttes og bygges av Oxer Eiendom.

Kunstnerisk leder Kjell Moberg (t.v) og direktør Ådne Sekkelsten.

Pilotprosjektet

Sekkelsten og Moberg geleider Dagsavisen inn i det relativt lille lokale deres. Det er et såkalt pilotlokale, som en forsmak på hva som skal komme lenger ned i gata i 2025. Den første delen av Kloden teater er et sted med produksjon og visning av forestillinger, fagarrangementer, kunstneriske prosjekter for og med barn og ungdom i samarbeid med profesjonelle kunstnere, samt ulike typer sammenkomster for både lokalmiljøet og scenekunstmiljøet.

Lokalet ligger rett ovenfor Kuben videregående skole, som rommer 1.800 elever og har fem yrkesfaglinjer i tillegg til studiespesialisering. Pilotscenen åpnet de våren 2021, etter å ha brukt pandemitiden effektivt til å bygge en gammel garasje om til et teaterlokale med scene, amfi og en liten bar. De har lov til å romme 120 publikummere.

− Da vi kom inn døra her tenkte vi med en gang: «Er det mulig å leie dette?». Det ga oss muligheten til å teste prosjektet vårt i mindre forstand før vi går rett på noe stort. Det bor masse mennesker her nå, og det kommer 100.000 til. Vi kan være med på å forme utviklingen av dette området, som Oxer Eiendom er veldig for, og med denne pilotscenen har vi allerede nå begynt å bygge en publikumsrelasjon, sier Sekkelsten.

Internasjonalt oppdrag

Det som skal bli hovedlokalet deres om noen år, leide de fra før da de fant garasjen lenger opp i gata. Og skal vi gå helt tilbake i tid var lokalet et testlaboratorium for Standard telefon- og kabelfabrikk, noe det fortsatt bærer preg av. Sekkelsten og Moberg har valgt å bevare noe av den gamle estetikken, med kraner i taket og det opprinnelige gulvet.

De ser på det som et nasjonalt og internasjonalt oppdrag å skape et sted for scenekunst for barn og unge.

− De fleste land har en programmerende scene kun for barn og unge, men ikke Norge, sier Moberg.

− Det er veldig høyt profesjonelt nivå på scenekunsten for barn og unge i Norge, så det å ha et fast sted i Oslo, hvor scenekunstkompanier, regionteatrene og samarbeidsteatrene rundt omkring i hele landet kan komme og spille forestillingene sine og vite hva vårt fokus er, er viktig, legger Sekkelsten til.

Det vertikale rommet i vestibylen er husets omdreiningspunkt og binder sammen scener, cafe,
formidlingsarealer, vertikal kommunikasjon og fellesarealer. Rommet skal også fungere som et sted å være for
barn og ungdom; et tilbud mellom skole og hjemmet. I denne skissen er scenarioet en forestilling.

Prispolitikk

Kloden teater skal være et sted hvor scenekunst og verdifulle erfaringer vokser, og et sted der folk møtes, opplever, skaper, deler, lærer, utforsker og debatterer. Et sted der barn og ungdom får delta i kulturlivet på lik linje med voksne.

Mens andre teatre rundt om i byen og landet slet med å få publikum til salene etter pandemien, var Kloden teater utsolgt, forklarer Moberg. De har valgt å legge seg på en prispolitikk, hvor ingen billetter skal overstige prisen for kinobilletter, slik at tilbudet deres skal være tilgjengelig for alle som bor i nærområdet. De setter også opp flere gratisforestillinger.

− Mange teaterbilletter er kjempedyre, og det er det viktig for oss at våre forestillinger ikke er, sier Moberg.

− Men vi har en stor jobb å gjøre med å synliggjøre at det er dette vi ønsker å få til. Økern er fortsatt under utbygging, og det vil ta flere år før alt er ferdig, men derfor er vi opptatt av å jobbe med «det tredje stedet»-perspektivet, legger Sekkelsten til.

Med det tredje stedet mener han det stedet barn og unge henger mellom skole og hjem, bibliotekene har vært for mange i flere år.

− Bydel Bjerke og Oslo kommune heier veldig på at dette skal bli et tredje sted for de unge i bydelen, sier han.

Elevsamarbeid

De nye og kommende lokalene i Kabelgata skal også romme aktivitetstilbud. Sekkelsten og Moberg jobber etter noen modeller fra teatre i Tyskland og Belgia, og har begge mange internasjonale kontakter i bransjen. Men også elevene ved Kuben videregående skole har blitt viktige kontakter for dem.

– Det tredje stedet skal være ufarlig. Vi vet at minoritetsgrupper ikke synes at teater er det mest interessante. Elevene på Kuben begrunnet det med at «det handler jo aldri om oss». Vi har vært mye i dialog med dem hele veien, sier Moberg.

– Ja, det er viktige for oss og vi samarbeider tett med dem. De etterlyser også en identitet til stedet sitt. De snakker om Økern som et sted de går på skole, og at det er noen bedrifter her, men de har behov for identitet til området og for å være her utover det å bare gå på skolen. Kuben har elever fra hele Oslo, legger Sekkelsten til.

Elevene kan også bidra rent praktisk. Flere av dem går yrkesfag på videregående og kan bistå med både snekring og sveising om det trengs. Om kort tid kommer også Fagskolen på plass over gata.

Prøvevisning

Moberg må suse videre og inn i scenerommet, som er «lukket» av svarte scenetepper. Om få minutter skal de ha en prøvevisning av forestillingen «Sea me», og barnehagebarna er på vei. Tilbake ved inngangspartiet møter vi produsent Mari Haugen.

– Forestillingen «Isbilen» spilte for 21 barnehager alene. Det var en gratisforestilling for lokale barnehager i Oslo Øst, sier Haugen.

Og mens vi snakker om barnehager, kommer en flokk barn fra Rødtvedt barnehage med sekk og regnjakker gående inn døra.

– Var dere her og så Isbilen også? Var det gøy?

Haugens spørsmål mottas med et jublende ja, før hun forsikrer dem at det de nå skal få se er noe helt annet. Barna skal faktisk bli invitert inn på scenen, og delta i stykket. Men det vet de ikke selv ennå.

– Velkommen til oss, sier Sekkelsten.

Bilde tatt på 1950-tallet av Kabelgata den gang. Navnet kommer fra Standard Telefon og Kabelfabrikk som lå i området. Det høye tårnet er bevart, og er i dag et kulturtårn.

Nord-Europas lengste

Mens vi går nedover gata mot det andre lokalet, det som om noen år skal bli et stort kulturbygg, forteller Sekkelsten at fasadene i Kabelgata er freda og at Oxer Eiendom, som eier alle bygningene, har påpekt at Kabelgata står for Nord-Europas lengste teglsteinsfasade. Og målet deres er at det skal bli en strøksgate for Hovinbyen, med kulturtilbud og restauranter.

Det var Scenekunstbruket, som Sekkelsten også leder, som tok initiativet til å starte Kloden teater. Han håper huset kan bli et sted hvor man kan utnytte seg av hverandres ressurser. Inni lokalet går vi opp en bratt trapp som kan minne om de trappene som tar oss opp fra parkeringen i et cruiseskip. Her har de et åpent kontorlandskap.

– Scenekunstbruket kjenner hele scenekunstfeltet for barn og unge. Vi har god oversikt og et godt nettverk. Da jeg startet mulighetsstudien stilte jeg spørsmålet: Er det behov? Men jeg var ganske sikker på svaret.

Hvor er publikum?

Da det i fjor var snakk om å bygge en midlertidig hovedscene for Nationaltheatret i et nedlagt kjøpesenter på Økern, var flere skeptiske, også skuespillerne selv. Thorbjørn Harr var blant dem som protesterte, for han mente teateret måtte «være plassert sammen med andre bærebjelker i samfunnet». Mens kommentator i Aftenposten stiller seg spørsmålet: Må alt ligge i sentrum?

– Hva tenker du om de som sier at teatre og store kulturinstitusjoner burde være i sentrum?

– Hvor kommer det fra, liksom? Jeg forstår at Nationaltheatret vil være der, men jeg er opptatt av at teatre også skal være der folk er og bor. Det er jo egentlig ganske utrolig, at det fortsatt ikke er en nasjonal kulturinstitusjon i Groruddalen, hvor det bor så mange mennesker. Det tar åtte minutter å komme seg hit med T-banen fra Jernbanetorget.

– Vi mener at publikum er her. Også skal vi sørge for å ha så bra kunstnerisk innhold og at det skjer så mye spennende at folk kommer hit også fra andre deler av Oslo.

Skisse av sal to, den lille salen.

Kulturtårn og byliv

Innenfor et tidsestimat på mellom 5 og 25 år, skal Oxer Eiendom utvikle Kabelgata til en destinasjon og et sentralt byrom for det fremtidige bylivet i Hovinbyen.

– Man vil finne et mangfold av tilbud og opplevelser: kultur, kreative bransjer, produksjon, kunnskapsbedrifter, handel og bevertning, skriver Anniken Haug fra Oxer Eiendom i en e-post til Dagsavisen.

– Kabelgata skal være et identitetssterkt område med bevaring av de historiske fabrikklokalene, og tydelige spor fra områdets viktige industrihistorie inn i den nye utviklingen. Målet er å skape et område med liv og karakter, der de gamle fabrikklokalene bevares og gis ny relevans gjennom fremtidig bruk. I Kabelgata vil fortiden møte fremtiden, fortsetter hun.

Når området står ferdig, vil det være mellom 800 og 1000 boliger i Kabelgata. Og bylivet er allerede i gang.

– Det gamle PEX-tårnet huser nå en rekke aktører innen kulturnæringen med kontorer, atelier, studioer og event. Tårnet ble først tatt i bruk i 1969, og var opprinnelig et ekstrudertårn for plastisolerte høyspentkabler, såkalte PEX-kabler. Kulturtårnet vil brukes som et fyrtårn for å aktivere området, og ettersom prosjektet skrider fram vil publikum inviteres inn til ulike aktiviteter.

Tårnet er 67 meter høyt og Oslos fjerde høyeste bygg. Foruten Kulturtårnet, har også Kloden Teater flyttet inn hos Oxer Eiendom.

– Vi er takknemlig for vårt gode samarbeide med Kloden. Kloden er viktig i vår destinasjonsutvikling, for Hovinbyen og Groruddalen. Området trenger veldig et teater for barn og ungdom. Det er veldig hyggelig at Kloden har masse aktiviteter i det midlertidige teateret hos oss. Det viser tydelig at behovet er til stede.

Slik vil baksiden av lokalet se ut, med et stort grøntareal og innsikt inn til Kloden.

Motoren i byutvikling

Planene er klare for 2025: De skal ha to scener, en hovedscene og en litt mindre. Det skal være verksteder til utleie, arbeidsrom og øvingslokaler. Selve bygget skal formes på en måte som gjør at det som skjer inni, skal synes utenfra, og at det som skjer ute, skal synes inni. De skal bygge en tolv meter bred gate gjennom det som er et sammenhengende bygg nå, og på baksiden av lokalet vil det være et grøntareal. Det skal være et kulturtilbud til hele befolkningen, og et sted folk ønsker å være.

Sekkelsten synes det er synd at det i mindre grad satses på ungdomsklubber.

– Barn og unge har færre steder å være, og derfor er det unikt, spennende og gir masse energi at i akkurat dette utviklingsområdet, så er vi på en måte først. I dag lages det bomaskiner rundt om i byen, også er det som om man tenker at alt av tilbud er i sentrum, og at det fint kan forbli sånn. Men hva skaper det av sosiale problemer? Og i hvor stor grad knytter man identitet til stedet sitt da? Ungdommen vil være her, sier de.

– Å være en kulturell motor i den byutviklingen synes jeg er kjempespennende. Og når det i tillegg skal bygges leiligheter her vil det være attraktivt at vi er her med vårt tilbud, sier han.

Ådne Sekkelsten er motivert og spent neste årene, samt fornøyd med hvor mye de har fått utredet siden 2015. Alle offentlige forestillinger de har hatt på pilotscenen, har vært utsolgt.

Motiverte

Tilbake i det gamle lokalet er prøvevisningen ved veis ende. Barna sitter ikke i amfiet, men på scenen sammen med skuespillerne og gir tilbakemeldinger på hva de syntes var bra eller ikke så bra med forestillingen. De takker for seg og sier «bare hyggelig!» når de roses for sine engasjerte innspill.

Det har skjedd mye siden Sekkelsten og Moberg satte i gang mulighetsstudien og lot ideen om et teater for barn og unge spire i 2015. Det synes de er veldig motiverende.

– Det har vært en spennende reise allerede, og vi er heldige som har en utbygger som tenker langsiktig, og ikke har tenkt å kaste oss ut for å bygge leiligheter om noen år, sier Sekkelsten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen