Kultur

«Høl i hue»: Refser leieøkning for barnefestival

«Galskap», «på kollisjonskurs med kulturlivet» - opposisjonen i Oslo bystyre reagerer sterkt på at barnefestivalen Miniøya får firedoblet leieutgiftene i Tøyenparken.

– Dette er jo galskap. Og slett ikke noe som bystyret har bestemt, sier Hallstein Bjercke, Venstres gruppeleder i Oslos bystyre.

Dagsavisen skrev i går at barnefestivalen Miniøya har fått varsel om 275 prosents økning i leieavgift til Oslo kommune. I 2019 betalte festivalen 87.000 for leie av Tøyenparken. Fra 2023 krever Bymiljøetaten 327.000 i leie, 163.000 per konsertdag. Det utgjør nærmere en firedobling av leien, har Miniøya påpekt overfor byrådet. «Vi har ikke disse pengene. I ytterste konsekvens går dette ut over barna», sa Solveig Riiser, daglig leder for Miniøya, til Dagsavisen.

Daglig leder for Miniøya, Solveig Riiser, er skarp i talen når festivalen må avlyse på grunn av publikumsbegrensningen på 30. Foto: Knut Neerland

Saken får opposisjonen i Oslos kulturutvalg til å reagere sterkt.

– Om Bymiljøetaten instrueres til å ta markedsleie av alle, så er dette en ny politikk fra byrådets side. Det er åpenbart at Miniøya ikke er en helkommersiell aktør. Bystyret har vedtatt å gi Miniøya kommunal støtte. Skal Bymiljøetaten ta markedsleie fra Miniøya, må vi gi dem økt kommunal støtte for å betale økt kommunal leie. Det er høl i hue, sier Halstein Bjercke, Venstres gruppeleder i Oslo bystyre og nestleder i bystyrets kulturutvalg.

Klart for ny festival

Miniøya er en festival for barn, med musikk og aktiviteter over to dager i Tøyenparken. Festivalen startet i 2010. En rekke av Norges fremste artister har opptrådt på festivalen, som har samlet i snitt 15.000 i årene fram til 2019. De siste to årene har festivalen vært avlyst på grunn av koronapandemien. 11. og 12. juni er det igjen klart for Miniøya i Tøyenparken.

Fra barnefestivalen Miniøya 2019

Miniøya ba i fjor om en ny langsiktig leiekontrakt fram til 2024, og har protestert på det nye leienivået overfor Bymiljøetaten. «Dette er ikke en bærekraftig leie for en barnefestival» påpeker Miniøya i brev til etaten.

Til Dagsavisen forklarer Bymiljøetaten: «Ut ifra likebehandlingsprinsipper ønsker vi å få vurdert markedspris på de ulike arealene vi forvalter. Etaten har fått gjort en vurdering av pris for Miniøya. Tilsvarende er for eksempel også gjort for Voldsløkka. Miniøya vil på bakgrunn av dette få en økt leie fra og med 2023», skriver pressevakt Bård Eion Flaten i e-post til Dagsavisen.

Miniøya har henvendt seg til kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) og bedt om hjelp. Overfor Dagsavisen lovet Gamal å finne en løsning for Miniøya.

Den foreslåtte leien for Miniøya er på tilsvarende nivå som leien Øyafestivalen betaler for Tøyenparken, 600.000 kroner for fire dager. Miniøya har understreket at de til forskjell fra Øyafestivalen ikke kan tjene penger på ølsalg og heller ikke har internasjonale eiere i ryggen.

Kritiserer byrådet

Bymiljøetaten er underlagt Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG). Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel har hittil ikke svart på Dagsavisens henvendelser om kommentar til leieøkningen.

– Det skulle bare mangle at kulturbyråden griper inn. Jeg finner meg ikke i den forklaringen at det er byråd for miljø som bestemmer leienivået. Det er ett byråd. De må kunne snakke sammen. Byråd for miljø og samferdsel må rydde opp i dette en gang for alle, og Bymiljøetaten må få klar beskjed, sier Hallstein Bjercke (V).

MDG-byråden er åpenbart på kollisjonskurs med både byrådet og kulturlivet i Oslo

—  Mehmet Kaan Inan (H)

– Jeg forstår godt at MDG-byråden ikke vil svare når hun konfronteres med de meningsløse konsekvensene av sin egen politikk, men hun kan ikke gjemme seg bort og håpe det går over, kommenterer Mehmet Kaan Inan, kulturpolitisk talsmann i Høyres bystyregruppe.

– Her er MDG-byråden åpenbart på kollisjonskurs med både egne kollegaer i byrådet og kulturlivet i Oslo, og det må hun ta ansvaret for. Høyre forventer at partiene i byrådet blir enig med seg selv om hva slags kulturpolitikk de har, og ordner opp i denne pinlige saken, mener Inan. Han viser også til rettssaken tidligere i år, der arrangørselskapet Live Nation tapte i Oslo tingrett, etter å ha saksøkt kommunen for forskjellsbehandling i utleie av Voldsløkka.

– Jeg opplever at kulturbyråden fra SV faktisk ønsker å legge til rette for konserter og festivaler i Oslo, men at miljøbyråden har helt andre ønsker og prioriteringer. Det viser blant annet alt kaoset og usikkerheten rundt leie av Voldsløkka til store konserter. Der gikk til slutt den store konsertarrangøren Live Nation til søksmål mot Oslo kommune på grunn av de absurde leiebetingelsene som kommunen under miljøbyråden har innført, kommenterer Inan (H).

Frps Aina Stenersen vil ha fortgang i en ny folkehelseplan for Oslo

Også Fremskrittspartiets Aina Stenersen ber byrådet gi Miniøya bedre leiebetingelser.

– Miniøya har et viktig gratistilbud til familier med lav inntekt, og deler ut fribilletter i samarbeid med blant andre Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon. Dette tiltaket bør kommunen prioritere. I stedet vil kommunen nå nesten firedoble leien for Miniøya, og festivalen varsler kutt i tilbudet til familier med lav inntekt. Samtidig er det mange barnefamilier som sliter med familieøkonomien etter pandemien, og har økte utgifter til blant annet mat og strøm. Vi ber byrådet finne en akseptabel løsning sammen med Miniøya snarest, kommenterer Stenersen, nestleder i Frps bystyregruppe i Oslo.

På Fridtjof Nansens plass

Miljøbyråden ber om redegjørelse

Fredag ettermiddag svarer byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG), på e-post via etatens pressekontakt:

«Jeg har stor forståelse for at denne prisøkningen oppleves dramatisk for MiniØya. Jeg har bedt etaten om en redegjørelse for å få klarhet i nøyaktig hva som har skjedd her, og vil sammen med byråden for kultur, idrett og frivillighet se nærmere på saken».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---