Kommentar

Hun skal flytte NRK inn i en ny tid

NRK-topp Vibeke Fürst Haugen blir ny kringkastingssjef. Troverdighet, synlighet og Medie-Norges største flyttelass blir den nye NRK-sjefens hovedoppgaver.

Vibeke Furst Haugen

Bare en dag etter at søkelisten til stillingen som ny kringkastingssjef ble offentliggjort, ble det torsdag klart at nåværende direktør for Marienlystdivisjonen i NRK, Vibeke Fürst Haugen, blir den første kvinnelige topplederen av Norges største mediehus. Vibeke Fürst Haugen sto da igjen som den ene av to sterke interne kandidater til stillingen, hvorav den andre var Helje Solberg, nåværende nyhetsdirektør i NRK. Fürst Haugen etterfølger 13 menn, og få personer er så godt forberedt til stillingen hun nå skal overta. Hun har 28 år bak seg på Marienlyst, har sittet i NRKs ledergruppe de siste ni årene, vært med på å drive gjennom flere store omorganiseringer og vært avtroppende kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksens stedfortreder ved flere anledninger.

Eriksen, som tiltrådte som kringkastingssjef i 2013, har på sin side sørget for å ha en gavepakke på plass til sin etterfølger, vel å merke en gavepakke Fürst selv har vært med å utforme. I løpet av de nær ti årene Eriksen har stått ved roret har han sørget for å forberede neste trinn i utviklingen av allmennkringkasteren i retning en moderne teknologibedrift hvor nyhetsformidling, tillit og rollen som dominerende underholdningsleverandør er de fremste bærebjelkene. Dette er ikke minst viktig med tanke på det mørke bakteppet i samfunnet akkurat nå, som også NRKs styreleder Birger Magnus kommenterte før han presenterte Fürst Haugen som ny NRK-toppsjef.

Magnus understreket at videreutvikling av NRK som organisasjon ble vektlagt i vurderingen av kandidatene, og behovet for å komme nærmere publikum og bli mer lettbeinte, og la til at konkurrentene er det allerede. Dermed antydet han både mandat og retning for NRKs nye kringkastingssjef, som også vil møte økt internasjonal konkurranse.

– Det snakker vi jo veldig mye om. Jeg tror den internasjonale konkurransen vil intensiveres, og det at vi klarer å holde fokuset på kvalitet i alt vårt innhold vil være noe av det aller viktigste framover, sa Fürst Haugen selv ifølge NTB.

I dag er ingen TV-stasjon i Norge større enn NRK, og knapt noen allmennkringkaster i verden er så dominerende i sitt marked. Radiodekningen er unik om man måler i markedsandeler, og fortsatt er det ingen som er i nærheten av å over tid dominere helgeunderholdningen i så stor grad som NRK gjør. Som krydder kan vi kaste et par internasjonale Emmy-priser inn i miksen, og med det vise at mediehuset også har vært avgjørende for utviklingen av norsk TV-drama. Men enda viktigere: Den årlige omdømmeundersøkelsen som Norstat utfører for NRK, viste for 2020 en historisk høy tillit i befolkningen, med hele 87 prosent som svarer at de har et svært eller ganske godt inntrykk av NRK som helhet. Dette til tross for at konkurransen fra både norske og internasjonale medieoperatører, sosiale plattformer, strømmekanaler og mange andre aktører har eksplodert i løpet av de siste årene.

I Thor Gjermund Eriksens periode er den omstridte NRK-lisensen blitt faset over på skatteseddelen, og bygningene som utgjør det historiske NRK på Marienlyst er solgt til Ferd Eiendom som et ledd i et større moderniserings- og effektiviseringsprosjekt som både har bidratt til å spisse organisasjonen internt og banet vei for et framtidsskikket nybygg på Ensjø i Oslo.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og NRK får kritikk for ikke å nå kravet om nynorsk i den årlige allmennkringkasterrapport. Foto: Terje Pedersen / NTB

Den påtroppende kringkastingssjefens viktigste oppgave som øverste leder blir å flytte NRK inn i et nytt hus og med det inn i en ny medievirkelighet hvor framtidige lytter-, seer- og brukervaner skal være like solid forankret som de har vært fram til nå. Et sterkt NRK er allmennkringkasterens fremste vern mot rop om privatisering og utfasing. At medievanene er omskiftelige og konkurransen større vil bli en utfordring for NRK i tida som kommer. Programmessig oppfyller «statskanalen» oppdraget som er pålagt dem, likevel er det grupper som ikke uten videre føler seg hjemme i dekningen deres. Et tydeligere fokus på å speile mangfoldet i samfunnet hva gjelder språk, perspektiver og kulturer er da også noe den påtroppende kringkastingssjefen selv trekker fram ved ansettelsen. Å vinne seere, brukere og lyttere på tvers av aldersgruppene og i de ulike kulturene vil være avgjørende for at NRK fortsatt skal oppfattes som relevant, viktig og samlende.

Vibeke Fürst Haugen da hun ble presentert som ny kringkastingssjef av NRKs styreleder Birger Magnus torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I dette ligger også rollen NRK har som en ledende nyhetskanal, og da er det et poeng at den ene gjenværende kandidaten som ikke fikk jobben er blant Norges aller fremste redaktører. Helje Solberg ble kåret til Årets redaktør i 2021, blant annet for å ha «klart å bedrive nyskaping» og «styrt skuta si støtt i korona-unntaksåret», ifølge juryen, som også trakk fram at Solberg «brenner for god faktabasert journalistikk og nye måter å fortelle historier på, samtidig som hun evner å ivareta de klassiske plattformene som radio, TV, nett og nå også podkast». Man kan tenke seg at Vibeke Fürst Haugen og Helje Solberg kan utgjøre akkurat den «dynamisk duoen» som framtidas NRK behøver når det gjelder å kombinere nyskapning og omorganisering med bred og troverdig nyhetsdekning.

Samtidig skrev Thor Gjermund Eriksen i forordet til NRKs årsrapport at «jeg har i løpet av mine år som kringkastingssjef ofte blitt spurt om hvordan jeg tror NRK er om fem år? Mitt standardsvar har vært «Ha’kke peiling!». Ja, det er flåsete, men også sant. Han har rett i at man sjelden kan forutse endringer og utfordringer, og han legger også til at NRK har erfart «at det kan være umulig å forutse hvordan verden er bare noen dager fram i tid». Da hadde han pandemien i tankene. Idet Vibeke Fürst Haugen skal ta over stafettpinnen som den trolig mektigste medielederen i Norge, har verden på svært kort tid blitt endret igjen. Nå er det krig i Europa og verden står foran en ny usikkerhet.

Mediene er under et større press enn de har vært på svært mange år hva gjelder ansvar, troverdighet og etiske vurderinger, og i en krisetid står NRK spesielt i en særstilling som nyhetsformidler og som statseid kringkastingsselskap. Men få er bedre skikket til å forvalte dette ansvaret samtidig som Norges største medieorganisasjon skal flyttes fra en introvert bygningsmasse på Oslos vestkant til et utadvendt nybygg på Oslos østkant, enn Vibeke Fürst Haugen.