Kultur

«Full dekning»-produsent: – Det er noe veldig baklengs i tankegangen her

Flere reagerer på at den nye millionpakken fra kulturdepartementet til NFI sikter på tiltak for fremtidig drift, istedenfor å støtte opp under problemene bransjen står i her og nå.

«Full dekning»

– Slik jeg forstår det så ønsker kulturdepartementet og NFI med 30 millioner å redde aktører som står i en umiddelbar krise akkurat nå, med lovnader om langsiktige strategiske investeringer i fremtiden. Det er stikk i strid med bransjens innmeldte behov.

Det sier Frederick Peter Nicolai Howard, produsent og daglig leder i Storm Films, til Dagsavisen. Han er produsent for filmen «Full dekning», som for tiden ruller og går på norske kinolerret. Torsdag kunne Dagsavisen fortelle at Produsentforeningen i Virke reagerer på nyheten om at kulturdepartementet gir 30 millioner kroner i stimuleringsmidler til Norsk Filminstitutt (NFI), fordi de mener at kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) ikke har hørt på hva bransjen faktisk trenger her og nå.

– Mange av tiltakene som er foreslått ligger et hakk fram i tid. Vi kan ikke hoppe bukk over de som står i en vanskelig situasjon her og nå, sa leder for Produsentforeningen i Virke, Åse Kringstad, til Dagsavisen torsdag.

Tidligere i vinter bestemte regjeringen at stimuleringsordningen til kulturbransjen skulle videreføres og gjelde til 31. mars. Men da restriksjonene forsvant og samfunnet åpnet, ble ordningen brått avviklet og fjernet 12. februar. Virke trekker frem filmen «Full dekning» som et eksempel på en film som angivelig er rammet av at stimuleringsordningen til regjeringen ble fjernet.

– Det føles litt som at jeg står i et hus som brenner, også kommer brannmannen inn og spør om jeg trenger hjelp med oppussing. Det er noe veldig baklengs i tankegangen her, sier Howard.

Frederick Peter Nicolai Howard, produsent og daglig leder i Storm Films.

Har hatt tillit

Som svar på Produsentforeningen i Virke sin kritikk, skrev Gry Haugsbakken, statssekretær i kulturdepartementet, i en epost til Dagsavisen i går at Virke blander litt sammen.

– Det aller meste av de 30 millioner kronene til NFI kommer produsentene til gode, dette i tillegg til de 65 millionene som kom på plass i slutten av januar for å sikre produsentene mot ekstraordinære kostnader som følge av avbrudd i opptakene. Dette er et pluss for filmbransjen som skal bidra til å få opp aktiviteten, og er midler som er sårt tiltrengt, skrev Haugsbakken.

Howard synes det er beklagelig at Haugsbakken i sitt sitat fremstiller det som at bransjen roter med kortene.

– Det opplever jeg ikke at vi gjør i det hele tatt. Det er hun som roter med kortene ved å si at denne kompensasjonsordningen skal gjelde, for den er ikke i nærheten av tilstrekkelig. Det reelle spørsmålet er hva vi skal gjøre med den faktiske akutte situasjonen vi står i akkurat nå, sier han.

«Full dekning» er den tredje filmen Howard lanserer under pandemien, etter «Dragevokterens jul» og «Tre nøtter til Askepott». Gjennom pandemi, nedstenginger og gjenåpninger har han hatt tillit til at både fagbyråkratiet og kulturdepartementet kom til å stå ved bransjens side, også denne gangen.

– Mot våre egne analyser om hva publikumspotensialet var ved å gå ut med en film nå, valgte vi å gjøre det fordi det var et så tydelig ønske fra det offentlige om å holde kulturlivet i gang. Derfor synes jeg det er veldig uheldig at de akutte problemene våre ikke anerkjennes eller besvares, sier han.

Egentlig hadde Howard og gjengen i Storm Films tenkt å vente helt til høsten med å lansere «Full dekning», men så opplevde de det som at bransjen ble lokket med en stimuleringsordning som ga et signal om et fortsatt ønske om norske filmer på kinolerretet gjennom vinteren og våren. Med vissheten om et sikkerhetsnett, satte de derfor premieren til februar.

– Det er kanskje naivt av en såpass stor næringsaktør som oss å stole på at departementet ville stå ved vår side også denne gangen. Men da sikkerhetsnettet vårt forsvant 12. februar, var det bare noen uker før planlagt premiere og akkurat for sent for oss å snu. Nå forventer jeg at NFIs ledelse kommer på banen og bruker de ekstraordinære pandemimidlene på å sikre aktørene mot pandemiens negative effekter, sier Howard.

«Full dekning»

– Trist og uholdbart

– Hva ønsker du deg av kulturdepartementet og Trettebergstuen?

– Nå vet vi ikke hva som blir endelige tildelingskriterier for de 30 millionene ennå, men det vi trenger er en støtteordning som er innrettet som et strakstiltak for å hjelpe markedet i gang etter to år med pandemi. Kall det en gjenåpningsstøtte eller underskuddsgaranti. Får vi ikke det, så vil de fleste norske filmer føle seg presset til å utsette premierene videre utover høsten helt til denne pandemien forhåpentligvis er en saga blott, svarer Howard.

Virke mener at besøkstallene fra premierehelgen til «Full dekning» var langt fra det filmen burde hatt.

– Det er ikke en eksakt vitenskap hva slags besøkstall vi kunne ha hatt, men vi gjør en beregning på hvordan en film skal klare seg når vi legger finansieringsplanen. Dette er en film som i utgangspunktet burde ha hatt en vesentlig bedre åpningshelg og i et normalmarked hadde den nok gått mye, mye bedre, sier Howard.

Også han, i liket med Kringstad fra Produsentforeningen, viser til ukentlige undersøkelser Filmdistributørforeningen har gjort om publikums trygghetsfølelse for kino, som viser at mange voksne og eldre fortsatt har høy vegring for kinobesøk.

– Utfordringen er at voksne og eldre i veldig stor grad er vårt kjernepublikum. Myndighetene har kommunisert til barn på en helt annen måte at dette viruset ikke er farlig lenger og derfor går barne- og ungdomsfilmer greit. Mange voksne derimot, har ikke kommet seg opp av sofaen ennå.

Ansatte både foran og bak kameraet i «Full dekning» blir preget av at filmbransjen for tiden står i en krise.

– Som følge av denne problemstillingen og at det per i dag ikke virker å være noe vilje i å hjelpe oss ut av den katastrofen vi står i, er det mange av de sentrale aktørene både foran og bak kameraet i denne filmen, som ikke vil kunne få utbetalt hele lønna si. Det er trist, men også uholdbart.

– I utgangspunktet har jeg tillit til at både kulturdepartementet og NFI skjønner at deler av disse midlene må kompensere det direkte tapet vårt som følge av pandemien.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen