Kultur

Filmbransjen forsterkes med 30 millioner

Kulturdepartementet gir 30 millioner kroner i stimuleringsmidler til Norsk filminstitutt (NFI). Det gjør de både for å styrke norsk filmproduksjon og for å fremme kinobesøk.

– Nå har heldigvis samfunnet åpnet igjen, og vi er opptatt av å støtte filmbransjen og få dem tilbake til normalen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til Dagsavisen.

I 2022 er det totalt satt av 1,2 milliarder kroner til koronastøtteordninger for kultursektoren. Midlene som nå fordeles er en del av de 300 millioner kronene som er satt av til allerede eksisterende ordninger og fond gjennom Kulturrådet, istedenfor å opprette nye ordninger.

– Vi stoler på at NFI på best mulig måte klarer å bruke pengene til det beste for filmbransjen, sier Trettebergstuen.

Treghet hos folket

Regjeringen og kulturdepartementet er opptatt av å legge til rette for best mulig rammer for norsk film ved styrke deres muligheter til å posisjonere seg i utlandet og bidra til mer produksjon for å få folk tilbake til kinosalene. Da blir disse pengene viktige.

– Henger filmbransjen mer etter enn resten av kultursektoren?

– Det kan vi ikke si noe om. Det vi vet er at selv om tiltakene nå er fjernet, er det ingen tvil om at deler av kultursektoren merker en treghet ute blant publikum, folk er sene med å komme tilbake etter strenge tiltak. Flere sektorer melder om nedgang i billettsalg, svarer Trettebergstuen.

Norske Oscar-nominasjoner

Den norske filmbransjen har gjennom pandemien støtt på flere utfordringer både på produksjonsnivå og hva gjelder kinolansering. Flere filmer ble forsinket da planlagte opptak måtte utsettes og innspillingssteder endres. Blant filmene som ble ferdigstilt under pandemien, men som fikk endret premieredato på grunn av delvis nedstengte kinoer, var storfilmen «Kampen om Narvik», som egentlig skulle gått bredt ut i desember 2021. Nå er premieren planlagt til senere denne måneden.

Samtidig som filmbransjen her hjemme ble rammet av smitteverntiltakene, økte interessen for norsk film internasjonalt fra både festivaler og kinomarkeder. Denne tendensen styrket seg ytterligere etter premieren på både Eskil Vogts «De uskyldige» og Joachim Triers «Verdens verste menneske» under filmfestivalen i Cannes. Triers film har for øyeblikket hele to Oscar-nominasjoner, for Beste internasjonale film og Beste manus, i tillegg til at den har sanket en rekke andre priser.

De 30 millionene som nå tildeles Norsk filminstitutt er et virkemiddel for å få filmbransjen tilbake igjen til normalen, også i internasjonal sammenheng.

---

Dette fordeles millionene på

  • Tilskuddsordninger rettet mot utlandet. Én til tidlig finansiering i utviklingsfasen, og én til distribusjon/salg internasjonalt.
  • Distribusjonstilskudd internasjonalt som skal bidra til å styrke det sterke momentet norsk film opplever ute i verden.
  • Lanseringstilskudd til finansieringsarbeid og posisjonering i det internasjonale markedet av prosjekter som var i utviklingsfasen.
  • Kompensasjon til produsenter for ekstrakostnader som følge av flytting av premierer.
  • Styrking i samarbeid med bransjeaktører for å få publikum tilbake til kinosalene.

---


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: