Kultur

Hva mener du om NRK? Si fra til kulturministeren

NRK fungerer skjerpende for kommersielle medier, ifølge ny rapport. Nå ber kulturministeren om innspill i åpen høring om NRK-plakaten.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– I dag legger vi NRK-plakaten ut på åpen høring. Vi ønsker bred tilbakemelding fra medieaktører, mediebrukere og alle som er interessert, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) til Dagsavisen.

Mandag la Medietilsynet fram sin omfattende rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet i Norge. Ifølge Medietilsynets rapport virker NRK konkurranseskjerpende i markedet og gjør at det samlede medietilbudet blir bedre.

Parallelt med NRKs økende satsing på nett, har debatten gått de siste årene, om NRK som offentlig finansiert aktør fungerer konkurransevridende i det kommersielle markedet. Medietilsynet fant ikke grunnlag for å begrense NRKs handlingsrom i nyhets- og aktualitetsmarkedet.

Medietilsynets rapport er med å danne grunnlaget for styringssignalene for NRK for 2023 – 2026, som skal vedtas i Stortinget neste høst. Samtidig med rapporten la kulturdepartementet ut NRK-plakaten på åpen høring. NRK-plakaten vedtas i Stortinget, gir rammene for NRKs samfunnsoppdrag, og inngår i NRKs vedtekter.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– NRK-plakaten er viktig, det er der styringssignalene til NRK gis. Sist NRK-plakaten var på høring, var for sju år siden. En åpen høring nå vil gi et godt grunnlag for styringssignaler for NRK de neste fire årene, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

– I hvilken retning vil du styre NRK de neste fire årene?

– Jeg er svært fornøyd med hovedfunnene i rapporten som Medietilsynet nå legger fram. Den viser at NRK har en solid posisjon som allmennkringkaster, og opererer godt i dagens konkurransesituasjon. Jeg er opptatt av at vi skal ha en allmennkringkaster som står sterkt og som leverer på kvalitet. Den rapporten vi nå har fått, viser at NRK klarer det på en god måte. Det vil vi legge til rette for å bevare inn i framtida, sier kulturministeren.

Oslo i blindsone

Medietilsynets forrige utredning kom i 2018, og også da var konklusjonen at NRKs digitale satsing ikke trengte begrensninger. Flere mediehus og mediekonsern var kritiske til konklusjonen i 2018.

I den nye utredningen finner medietilsynet at økt bruk av NRKs nyhetstilbud skjedde samtidig med økt betalingsvilje for redaktørstyrte medier. Rapporten viser blant annet at NRK nå har overtatt for Dagbladet som nærmeste konkurrent til VG i allmennmarkedet.

På lokalnivå melder åtte av ti redaktører at de har hatt nytte av NRKs økte samarbeid med andre medieaktører. Medietilsynet identifiserte i alt 17 geografiske blindsoner som ikke var tilstrekkelig dekket journalistisk, deriblant Oslo, men fant at NRK ikke kunne pålegges et særlig ansvar for å dekke disse blindsonene. Derimot mente Medietilsynet at NRK i den nye NRK-plakaten bør få et særlig ansvar for journalistisk dekning på regionalnivå.

NRK-sjefen: – Mediepolitikken virker

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen var tilfreds med konklusjonene i Medietilsynets rapport.

– Dette er en grundig rapport, og viser verdien av NRK som fellesarena for folk i Norge. Den viser at vi har et godt mediemangfold, og at vi har en mediepolitikk som virker. Jeg er tilfreds med denne rapporten så langt jeg har lest hittil, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Dagsavisen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er kalt inn som vitner i VGTVs ankesak mot Viaplay-eier Nent. Foto: Terje Pedersen / NTB

– NRK gjør det godt, samtidig som det er bedre resultater i den private delen av mediemarkedet. Det viser at mediemarkedet er sunt. Jeg gleder meg over de gode økonomiske resultatene til både Schibsted og mitt gamle konsern A-Media. De klarer dette samtidig som vi har en velfungerende allmennkringkaster med høy tillit. Vi står overfor enorme utfordringer med de globale aktørene i mediemarkedet framover. Skal vi ha en norsk mediebransje med så god posisjon som i dag, må vi ikke gjøre det til et problem at vi har en allmennkringkaster som fungerer, sier kringkastingssjefen.

EGEN UNDERSAK:

Når ikke målet om unge

Medietilsynets leder Mari Velsand påpekte i fremleggingen av NRK-rapporten at unge i mindre grad bruker NRK. For ungdom og voksne når ikke NRK sitt eget mål om å nå minst fire av fem med ett tilbud daglig, fastslår rapporten.

– NRK har klart å vri innholdssatsingene våre mot unge. Den aller største utfordringen framover er å fortsatt være innovative og nyskapende for norske barn og unge, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Dagsavisen. Han kunngjorde tidligere i høst at han går av som NRK-sjef i 2022, etter åtte år.

– Er du fornøyd med hva NRK har fått til med å nå det unge publikummet?

– Jeg er ikke fornøyd, men jeg er likevel stolt av at NRK, som en av relativt få allmennkringkastere, har klart å beholde en så vidt sterk posisjon også blant den unge delen av befolkningen. Som rapporten fra Medietilsynet påpeker: Alle redaktørstyrte medier har en utfordring med lavere bruk blant den unge delen av befolkningen, sier Thor Gjermund Eriksen til Dagsavisen.

EGEN UNDERSAK/FAKTA

Rapporten om NRK: Hovedpunktene

* Medietilsynets hovedvurdering at NRK har et bredt og variert tilbud av samfunnsviktig stoff, med stor tematisk og geografisk bredde.

* Noen hovedpunkter fra rapporten:

* NRK bør få et særskilt ansvar for å dekke det regionale forvaltningsnivået.

* Kravet om 40 prosent norsk musikk bør utvides til å gjelde flere av NRKs radiokanaler, som NRK P1+, NRK P13, NRK Nyheter m.fl.

* Det bør formaliseres at NRK skal arbeide for å fremme kjønnsbalanse og minoriteters representasjon i egen organisasjon, særlig redaksjonelt.

* NRK må styrke tilbudet til nasjonale minoriteter. (NTB/Dagsavisen)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen