Kultur

Utenriksministeren: – Kultur er bra for Norges omdømme ute i verden

Anniken Huitfeldt (Ap) er gammel kulturminister. Men det er ikke derfor hun som utenriksminister nå kommer med penger for å hjelpe norske kunstnere ut på det internasjonale markedet.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg har vært kulturminister, og brenner fortsatt for kultur. Men som utenriksminister mener jeg kultur er bra for Norges omdømme ute i verden, om norsk kultur markerer seg internasjonalt, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til Dagsavisen. I tre år, fra 2009 til 2012, var hun kulturminister i Jens Stoltenbergs andre regjering. Nå sitter hun her på sitt kontor i UD og har vært landets utenriksminister i seks uker. Landets kulturminister heter fortsatt Anette Trettebergstuen (Ap), men å satse på norsk kultur i utlandet er en ambisjon de deler.

– Regjeringen har som mål at norsk eksport generelt skal opp med 50 prosent innen 2030. Der vil også norsk kultur inngå som en del av denne eksporten, sier Huitfeldt, som nå blar opp 8,6 millioner ekstra på utenriksbudsjettet for å støtte norske kunstnere som vil vise seg fram på arenaer i utlandet.

Små midler, store markeder

Huitfeldt tenker her på arenaer som kunst- og arkitekturbiennalene i Venezia, designmessen i Milano, filmfestivalen i Toronto og bokmessen i Frankfurt. Dette et begynnelsen på et internasjonalt kulturløft, der et eget kompetanseprogram skal bidra til å lære opp norske kunstnere i møte med internasjonale aktører. Dette skjer i samarbeid med norske utenriksstasjoner og kulturorganisasjonene i Norwegian Arts Abroad-nettverket. Det skal satses i Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, USA og mot utvalgte markeder i Asia.

Det er viktig for Norge at norsk arkitektur er verdenskjent

—  Anniken Huitfeldt, utenriksminister

– Kultur er det området som det kanskje har blitt kuttet mest i på UDs budsjetter de siste årene, med Solberg-regjeringen. Det er nå nede på en tredjedel av det nivået vi var på i 2013, da Stoltenberg-regjeringen gikk av, sier Huitfeldt, som medgir at 8,8 millioner ikke verdens største pengesum.

– Vi fikk i alle fall til en økning nå som i alle fall gir mer rom for å satse internasjonalt, og små midler kan likevel utløse større markeder. Det tenker jeg er ekstra viktig nå etter pandemien, når utlandet har vært stengt for norske kunstnere. Vi har lyst til å stimulere dem til å komme i gang igjen, sier Huitfeldt, og legger hastig til:

– Dette er ikke for at vi skal bruke norsk kultur som et instrument for norsk utenrikspolitikk. Det er for å gi norske kunstnere et større marked og flere arenaer å vise seg fram på. Samtidig er det viktig for Norge at norsk litteratur er så mye lest. Det er viktig for Norge at norsk arkitektur er verdenskjent, mener Huitfeldt.

De utvalgte

I alt sju kunstnere fra hver sin kunstdisiplin er plukket ut av en internasjonal fagjury. Det er disse som nå skal nyte godt av dette kulturprogrammet det neste året. De utvalgte denne gangen er Amund Sjølie Sveen og Inger-Marie Lupton med prosjektet Nordting Pan-Arctic (scenekunst), Jenny Kinge og Jennie Hagevik Bringaker med Femtensesse (visuell kunst), Maria Brinch og Elephant Kunsthall med Atlas on Iron (kunsthåndverk), Victoria Kielland og Winje Agency med My Men (litteratur), Ellen Ugelstad og Tonje Alice Madsen med The Recovery Channel (film), Bendik Giske og Sofie B. Ringstad med Breathe (musikk), og Jenkins & Uhnger/Nuen med Minus (design).

– Det er ikke så mange som får nyte godt av dette?

– Nei, men de er nøye utplukket på et faglig grunnlag av en internasjonal jury, sier Huitfeldt, som spøkefullt understreker at hun ikke selv har plukket ut kunstnere som «kler» henne.

– Her er ekstra viktig å understreke at det er armlengdes avstand mellom regjeringen og kunstnerne. Spesielt i møter med autoritære regimer er det viktig å få fram dette poenget. Dette er ikke «statskunst», men kunstnere som kan trenge hjelp for å vise seg fra utenlands. De kan for eksempel få reisestøtte til å dra på internasjonale messer, sier Huitfeldt, som forteller at midlene også kan styrke norske ambassader slik at de kan være med å tilrettelegge for norske kunstnere i utlandet.

– Så du føler deg litt som en kulturminister igjen nå?

– Jeg syns jo dette er veldig gøy! Jeg håper at jeg som utenriksminister nå framover kan oppsøke arenaer der norske kunstnere er. Enten det er i Berlin eller i New York.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen