Kultur

Krangler om streikebryteri på teaterne: – Grove beskyldninger

Oslo Nye Teater drev streikebrudd på «Karius og Baktus», mener fagforening. Nå er LO Stat og Spekter i full ordkrig om streikebryteri.

Streikevakter utenfor Nationalteateret.

Rydd opp i beskyldningene om streikebryteri, var beskjeden fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til LO Stat fredag, da streiken i kultursektoren ble trappet opp. I dag slo LO Stat tilbake: – Vi opplever streikebryteri i kulturstreiken, understreker LO Stat i en pressemelding:.

– Vi oppfatter det slik at Spekter-virksomheter setter folk til å utføre streikerammet arbeid. Og det opplever vi som streikebryteri. Det holder vi fast ved. Spekter har bedt oss slutte å snakke om det. Men det vil vi ikke, sier LO Stats forhandlingsleder Lise Olsen til Dagsavisen.

811 ansatte ved 15 teatre og orkestre streiker nå på femte uka. Ved de fleste virksomhetene er forestillinger avlyst eller utsatt.

Før helga var partene LO Stat og Spekter innkalt til tvungen mekling hos riksmekleren, etter 30 dagers streik. Meklingen var resultatløs. Striden handler om pensjonsavtale for de ansatte i teater- og orkestersektoren i de LO-tilsluttede forbundene Creo, NTL og Fagforbundet.

Helt fra første dag av streiken har Fagforbundet Teater og Scene rapportert om det de mener er brudd på spillereglene i arbeidskonflikt, der ansatte settes til å utføre streikerammet arbeid.

– Jeg er overrasket og skuffet over at det har vært såpass mange tilfeller av det vi ser på som streikebryteri. Ett tilfelle er ett for mye, og nå har det vært flere tilfeller ved flere virksomheter. Jeg reagerer på denne utviklingen, sier Mari Røsjø, streikeleder for Fagforbundet Teater og Scene, til Dagsavisen.

Oslo 20210909. LO-leder Peggy Hessen Følsvik på streikemarkering ved Nationalteateret. Mari Røsjø, Fagforbundet t.v. og Christin Thomassen , Creo i midten.

Sendte teknikere til streikerammet scene

Ved Oslo Nye Teater ble teknikere omdisponert fra Centralteatret for å gjennomføre en forestilling av «Karius og Baktus» på hovedscenen 25. september. Dette anser Fagforbundet som streikebryteri, forteller streikeleder Mari Røsjø:

– Oslo Nye gjennomførte «Karius og Baktus» etter at vi hadde tatt ut alle teknikerne på hovedscenen i streik, ved å omdisponere teknikere fra andre scener. Dette oppfatter vi som streikebryteri. De setter inn andre teknikere til å utføre streikerammet arbeid, sier Mari Røsjø.

Fra Oslo Nyes oppsetning av «Karius og Baktus»

– Det er grovt å beskylde oss for streikebryteri. Vi følger reglene, sier Jan Beckmann, direktør for Oslo Nye Teater.

Han bekrefter at teknikere ble omdisponert til en forestilling av «Karius og Baktus».

– Vi benyttet oss av vår styringsrett til å omdisponere ansatte innen samme yrkesgruppe. Våre ansatte er ansatt ved Oslo Nye Teater, ikke ved en bestemt scene, sier Jan Beckmann, som understreker at «Karius og Baktus» nå er tatt av plakaten som følge av streiken.

Sist uke ble ytterligere 16 ansatte tatt ut i streik ved Oslo Nye, inkludert teknikerne som hadde blitt omdisponert til hovedscenen, ifølge Røsjø.

Streiken er blitt trappet opp i flere omganger. Streikeuttakene er innrettet for å ramme aktivitet på teatrenes hovedscener, ved å ta ut teknisk personale i streik. Ved flere større teatre spilles det på mindre scener under streiken. Den Nationale Scene har avlyst alle forestillinger under streiken.

– Flere steder ser vi at arbeidsgiver har den holdningen at de eier arbeidsoppgavene og kan omdisponere folk slik de vil. Det er vi uenige i. Vi mener streikeretten undergraves når teaterlederne omdisponer bemanning slik at forestillingene fortsatt spilles. Omdisponering går fort over i streikebryteri, sier Nora Hagen, forhandlingsleder for Fagforbundet i konflikten.

Spekter svarer: – Det er innenfor

– Vi reagerer sterkt på beskyldninger om streikebryteri. Det er alvorlige anklager som er ubehagelig for både virksomhetene og de ansatte dette angår. Hvis de streikende mener at noe er streikebryteri, må de rapportere det inn til LO Stat, og så må LO Stat ta opp de konkrete tilfellene med oss. Det har de ikke gjort. Under streiken har virksomhetene på helt vanlig måte innrettet driften ut fra de ressursene som er tilgjengelige, kommenterer Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon i Spekter.

– To ganger har vi skrevet til LO Stat og bedt dem rydde opp i beskyldninger om streikebryteri, uten å få svar. Vi vil nok en gang oppfordre LO Stat til å ta dette opp med oss, istedenfor å komme med beskyldninger i media. Vi håper vi snart kan komme inn i konstruktive prosesser som kan få løst denne streiken, sier Larsen.

– Manglende respekt

LO Stats nestleder og forhandlingsleder Lise Olsen fastholder at de har tatt opp henvendelser om streikebryteri med Spekter.

LO Stats nestleder, Lise Olsen, utenfor Nationaltheatret.

– Vi har fått flere henvendelser fra tillitsvalgte ved virksomhetene om streikebryteri. Våre tillitsvalgte har prøvd å få dialog med sine arbeidsgivere, som viser til Spekter. Det vi har oversikt over, har vi tatt opp med Spekter, skriftlig og muntlig, kommenterer Lise Olsen.

– Dette dreier seg om etikk og moral, ikke juss. Vi mener arbeidsgiverne viser manglende respekt for arbeidslivets spilleregler i denne konflikten, sier Lise Olsen.

---

Ved disse streikerammede virksomhetene har det vært omtalt tilfeller av streikebryteri, i media og/eller til Fagforbundet Teater og Scene:

* Den Norske Opera & Ballett

* Teater Innlandet, Hamar

* Den Nasjonale Scene, Bergen

* Kilden teater og konserthus, Kristiansand

* Hålogaland Teater, Tromsø

* Oslo Nye Teater

---