Kultur

Verk produksjoner om kunsten vi ikke skal ta for gitt

Hva kan være mer aktuelt enn en teaterforestilling om teatret som historisk uttrykk og institusjon på et tidspunkt da scenekunsten på ingen måter kan tas for gitt?

«Opening Night» av Verk produksjoner utforsker teatrets rolle i sge selv på Black Box scene i Oslo. Håkon Mathias Vassvik er eneste skuespiller på scenen.