Kultur

Streiken ved teatrene: - Det er som pandemien på ny

Han skulle hatt to forestillinger på hovedscenen denne uken. Men ingen av dem har fått premiere. Først på grunn av korona, så på grunn av streik. - Deprimerende, synes skuespiller Geir Kvarme.

– Det er pandemifølelsen på ny. Vi aner ikke når vi kan komme tilbake på scenen igjen, sukker Geir Kvarme, skuespiller på Det Norske Teatret. Denne uka skulle han spilt både «Oresteia» og «Om mus og menn» på teatrets hovedscene. Men premierene på begge disse storsatsingene ble avlyst på grunn av kulturstreiken, som onsdag ble trappet opp.

Til sammen streiker nå 556 teater- og orkesteransatte over hele landet. Ved Operaen og Det Norske Teatret ble driften rammet fra første streikedag 3. september. Opptrappingen i dag rammer også Oslo Nye Teater, som har avlyst forestillingen «Heksejakt» inntil videre.

«Heksejakt»

Konflikten er fastlåst: Arbeidsgiverforeningen Spekter og LO Stat, som organiserer over 1.800 ansatte i kultursektoren gjennom forbundene Creo, NTL og Fagforbundet, er uenige om pensjonsordning. Det har ikke vært noen formell kontakt mellom partene siden streiken startet. Spekter-direktør Anne-Kari Bratten karakteriserte situasjonen som fortvilende, overfor Dagsavisen i helga.

– Det er deprimerende

Ved Det Norske Teatret er nå 73 ansatte tatt ut i streik, det utgjør en tredjedel av arbeidsstokken. Norsk Skuespillerforbund er ikke part i streiken. Men så lenge teknisk ansatte streiker, er det umulig å gjennomføre forestillinger på hovedscenen.

– Det er deprimerende, sier Geir Kvarme, som også er medlem i Skuespillerforbundet, og som i forrige periode var bystyrerepresentant for Høyre i Oslo (2015-2019).

– Vi har vært gjennom en pandemi, og har nesten ikke arbeidet på halvannet år. Så var vi i gang igjen, og plutselig ble det bråstopp. Jeg spiller i to fullskala forestillinger på hovedscenen som vi har brukt masse tid og ressurser på å jobbe med. Det er hardt å bare måtte skru av, kommenterer Geir Kvarme.

Streikevakter utenfor Det Norske Teatret.

Premieren på «Oresteia» skulle innledet den internasjonale Fosse-festivalen på Det Norske Teatret fredag 3. september – samme dag som streiken startet. Dermed ble premieren avlyst.

«Om mus og menn» var opprinnelig satt opp for premiere 23. januar 2021. Da var alle teatrene i Oslo stengt på grunn av pandemien. Lørdag 18. september skulle «Om mus og menn» omsider ha premiere. Men grunnet kulturstreiken ble premieren på «Om mus og menn» avlyst for andre gang.

Denne uka skulle Det Norske Teatret spilt både «Oresteia», «Om mus og menn», «Tolvskillingsoperaen» og «Lehmanntrilogien» på hovedscenen. Alle forestillingene på hovedscenen og Scene 2 er avlyst på grunn av streiken.

– Vi blir en brikke

– Dette er en lovlig streik, det respekterer jeg, det er to parter som må finne en løsning, kommenterer skuespiller Geir Kvarme.

– Begge partene skylder på den andre. Så enkelt er det jo aldri, det vet vi fra trepartssamarbeidet i arbeidslivet. Jeg er redd dette egentlig ikke handler om kultursektoren, men at dette gjelder større sektorovergripende pensjonsspørsmål for LO Stat og Spekter. Vi blir en brikke i et større arbeidslivspolitisk spill, sier Geir Kvarme.

– Samtidig er det påfallende lite offentlig ordskifte rundt denne streiken. Igjen ser vi tegn på at teateret ikke anses som en viktig samfunnsfunksjon. Vi får ikke gått på jobb og utført samfunnsoppdraget som det offentlige betaler oss for, sier Kvarme.

«Det er ukjent for oss at denne streiken dreier seg om noe annet enn at LO krever en annen pensjonsordning hos våre kulturmedlemmer» kommenterer Spekter-direktør Anne-Kari Bratten, gjennom Spekters kommunikasjonsavdeling.

Avlyser dag for dag

Nationaltheatret avlyser forestillinger dag for dag ettersom streiken varer. På Nationaltheatrets hovedscene er det denne uken utsolgte forestillinger av både «Hamlet» og «Full spredning». Trøndelag Teater har nå utsatt premieren på «Bartleby» til våren 2022, og forestillingen «Høstsonaten» er tatt av plakaten for godt. Den Nationale Scene i Bergen har avlyst fredagens premiere på storsatsingen «Engler i Amerika», samt alle andre forestillinger mens streiken pågår. Operaen i Bjørvika avlyste operaen «Dead Man Walking» som skulle inngått i Ultimafestivalen.Rogaland Teater har avlyst «Revizor» på Hovedscenen inntil videre, men fortsetter aktiviteten på mindre scener. Flere teater og kulturhus har aktivitet på mindre scener, og med orkestre som ikke er tatt ut i streik.


Innkalles til Riksmekleren

Neste uke innkalles partene til nytt meklingsforsøk hos Riksmekleren, hvis ikke streiken er over.

– Partene må jo begynne å snakke sammen. Men det er lite som tyder på at de vil gjøre det før de blir innkalt til riksmekleren igjen. Det verste er uvissheten. Vi vet ikke når dette er over, og hva vi går tilbake til, om forestillingene blir lagt bort eller utsatt, sier Geir Kvarme.

«Som repertoarteater har vi fleksibiliteten som gjer at framsyningar som no vert avlyste, kan settast opp seinare. Så publikum vil få høve til å sjå både «Om mus og menn», «Tolvskillingsoperaen» og andre framsyningar seinare» kommenterer Hans Antonsen, direktør ved Det Norske Teatret.

Han understreker at teatret fortsatt er i drift og spiller for publikum:

«Frå og med i dag er 73 tilsette ved Det Norske Teatret tatt ut i streik. Det fører til at vi ikkje får spelt teater på Hovudscenen og Scene 2, medan vi spelar framsyningar på Scene 3 og på Rommen.

Ingen produksjonar er tatt av plakaten. Varer streiken lenge, vil vi etter kvart kome dit at også vi må vurdere om enkelte produksjonar skal utgå, men vi er ikkje der enno», understreker Antonsen.
---

FAKTA Her streiker de:

Fra onsdag er tilsammen 556 ansatte ved 12 scener og orkestre tatt ut i streik:

Den Norske Opera & Ballett: 112

Det Norske Teatret: 73

Nationaltheatret: 37

Oslo Nye Teater: 22

Rogaland Teater: 32

Bergen Filharmoniske Orkester: 114

Den Nationale Scene: 48

Kilden – Kristiansand Symfoniorkester: 24

Kilden Teater og Konserthus: 32

Trøndelag Teater: 34

Hålogaland Teater: 19

Teater Innlandet: 9

---

FAKTA: KULTURSTREIKEN

* Fredag 3. september gikk Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet til streik i teater- og orkestersektoren.

* Striden står om pensjonsordninger for ansatte i kultursektoren i de LO-tilknyttede forbundene Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet.

* LO Stat har siden 2016 forhandlet med Spekter om pensjonsløsning for medlemmene i teatersektoren. Ved årets mellomoppgjør gikk forhandlingene til brudd. Partene møttes hos Riksmekleren torsdag 2. september, uten å komme til enighet.

* Fagforeningene krever en livslang og kjønnsnøytral hybridpensjon, og viser til protokollført enighet om dette i forhandlingene i 2016.

Nyeste fra Dagsavisen.no: