Kultur

– Jeg håper jo vi får en kulturminister fra Arbeiderpartiet

Abid Rajas (V) dager som kulturminister kan være talte, og blir det ny regjering håper Anette Trettebergstuen at det blir Ap som får jobben hans. – Det må jo være verdens beste jobb, sier hun.

– Jeg håper jo at vi får en kulturminister fra Arbeiderpartiet, som kan fortsette den jobben Ap, SV og Sp gjorde på kulturfeltet i den forrige rødgrønne regjeringen. Om det i stedet blir SV eller Sp som får den posten, vil vi uansett styre ut fra samme politiske plattform. Vi er enige i det aller meste i kulturpolitikken. Det er en styrke, sier Anette Trettebergstuen til Dagsavisen.

I fire år har hun vært Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson, og dermed en naturlig kandidat til å bli kulturminister om det blir regjeringsskifte. Når Dagsavisen spør om hun kunne tenke seg kulturministerposten i en ny Støre-regjering, svarer hun:

– Det må jo være verdens beste jobb! Men i politikken er det ikke sånn det funker, at man bare ønsker seg noe på forhånd. Man gjør det man blir satt til å gjøre. Det viktigste er hva vi får gjort, sier Trettebergstuen, og tenker på Ap, SV og Sp sammen.

Felles rødgrønn plattform

For i en valgkamp der Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum nekter å snakke om et konkret regjeringssamarbeid med SV, langt mindre lage en felles, rødgrønn regjeringsplattform, så er jo dette egentlig oppsiktsvekkende: I kulturpolitikken går Ap, SV og Sp til valg på samme politiske plattform.

De er allerede enige om å gjennomføre et nytt «kulturløfte», der utgangspunktet er at minst en prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur. Kulturløftet er en politisk arv fra da de tre partiene satt sammen i Stoltenbergs rødgrønne regjeringer, og i fire år har de tre partiene ofte opptrådt som en samlet kulturopposisjon mot kulturministre fra Høyre og Venstre.

Saken fortsetter under videoen!

De tre partiene har gjerne gått høyt på banen, ikke minst i sin kritikk av Abid Rajas krisepakker til kulturlivet i koronatida. Men Trettebergstuen avviser at de har gått for høyt på banen, og at de selv står lagelig til for hogg om de skulle få kulturministerposten.

– Blir det ikke mye å leve opp til?

– Nei, det føler jeg egentlig ikke, sier Trettebergstuen.

– Kritikken har vært berettiget, og vi kan levere. Men vi kommer ikke til å kunne levere alt i løpet av et år, understreker hun.

– Høyre og Venstre har styrt norsk kulturpolitikk de siste fire årene. Men hva vil Ap gjøre, om dere får en hånd på rattet?

– Å, vi vil gjøre mye! sier Trettebergstuen med et smil.

– Vi vil fortsette der vi slapp i 2013, egentlig. Da hadde vi hatt åtte år med kulturløft, og vi var ikke ferdige. Kulturløftet er rammen for alle satsingene vi skal gjøre. Det er også riktig å fortsette å kalle det «kulturløft», for vi trenger virkelig å løfte kulturen nå. Vi må gi kulturen mer politisk oppmerksomhet, også på statsbudsjettet. De siste åtte årene har det ikke akkurat framstått som om kulturen er like viktig som andre politikkområder. Det må vi snu, sier Trettebergstuen.

– Prosjektet vårt er å styrke kulturen, og fortsette å gjøre kulturen mer tilgjengelig for flere, uavhengig av lommebok og bosted. Det er visjonen, at vi skal ha kunst og kultur av høy kvalitet uavhengig av hvem du er og hvor du bor. Det er mange ting vi må innføre og styrke.

Vi vil sette ned et utvalg som skal se på kunstnerøkonomien

—  Anette Trettebergstuen, Ap

Boklov og sosial reform

Men Trettebergstuen har også tenkt på hva en ny kulturminister bør gjør aller først, straks han eller hun har fått satt seg ved skrivebordet på statsrådskontoret i Kulturdepartementet. (Hvis det altså blir regjeringsskifte).

– Det helt første blir å endre på det på det statsbudsjettet som nettopp er lagt fram av den forrige regjeringen. Men noe av det aller første vi må gjøre, er å skrote den såkalte ABE-reformen, med disse ostehøvelkuttene som alle institusjonene har lidd under de siste årene, sier Trettebergstuen, og tenker på Solberg-regjeringens Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE), som ble innført i 2015 for å sikre mer effektiv drift i statlige virksomheter.

Anette Trettebergstuen

– En ny kulturminister, uavhengig av hvilket parti, må også tidlig sette i gang arbeidet med en ny boklov, sier Trettebergstuen, som lovte dette i Dagsavisen allerede i fjor: «Blir det regjeringsskifte neste år, blir det ny boklov», sa hun. Hun sa også:

– Nå har det vært sju år med stillstand i litteraturpolitikken fra regjeringens side. Vi ønsker oss et litteraturpolitisk løft, og en sentral del av dette er at vi mener det er på tide med en ny boklov. Trettebergstuen tar også til orde for en ny sosialreform i kulturlivet:

– Vi må raskt sette i gang et arbeid med de selvstendig næringsdrivende og deres sosiale rettigheter. Det blir bredere enn bare å se på kunstnere og kulturarbeidere. Men er det noe pandemien har vist oss, er det at mange i kulturlivet er selvstendig næringsdrivende som har dårligere sikkerhetsnett enn andre. Vi bør se på ting som pensjoner og sykelønn, og vi har sagt at vi vil sette ned et utvalg som skal se på kunstnerøkonomien og bedringer av selvstendig næringsdrivendes situasjon. Det må bli den neste, store reformen, mener Trettebergstuen, som også vil innføre et regionalt kulturfond, som et supplement til Kulturfondet.

– Vi har mange planer og mye som kan gjøres, og alt kan ikke gjøres på et statsbudsjett. Men hele kulturfeltet kommer til å merke at det er en ny regjering.

Koronastatsråd

Landets neste kulturminister vil også måtte håndtere pandemien, som ennå ikke er helt over. Men mest sannsynlig får ikke den statsråden den kraftige trøkken som Abid Raja fikk bare noen uker etter at han tiltrådte som kulturminister i slutten av januar 2020. Hele hans statsrådstid har stort sett handlet om å håndtere den dype krisen som rammet kulturlivet da koronaen kom.

– Det var nok ikke lett å være fersk statsråd og så får en slik krise i fanget. Det unner jeg ingen, sier Trettebergstuen, som mener at Rajas ulike krisepakker for kulturlivet ofte kom for seint og var for dårlig innrettet. Men hun ser også at koronaen har tatt mye av Rajas oppmerksomhet som kulturstatsråd.

– På grunn av koronaen er det store meldinger som fortsatt er på vent. Det er vanskelig å si om de hadde kommet uten koronaen, sier hun, som likevel feller denne dommen over Venstres kulturminister: – Jeg har jo ment at krisehjelpen kom for seint og ofte var for dårlig innrettet, men de har også snudd på noen fronter. Det har vært store ord, men lite konkrete nye satsinger. Det de har innført og har skrytt veldig av, er denne gaveforsterkningsordningen. Det blir litt puslete, syns jeg, når strukturene i kulturlivet ellers forvitrer.

Nyeste fra Dagsavisen.no: