Kultur

Streik kan stoppe forestillinger på Operaen i Bjørvika

Det kan gå mot avlyste forestillinger på de store scenene: Hvis partene ikke blir enige hos Riksmekleren, kan 54 ansatte bli tatt ut i streik ved Den Norske Opera & Ballett fra fredag.

– Jeg tror det blir umulig å gjennomføre forestillinger på hovedscenen med dette streikeuttaket, sier Jan Koop, tillitsvalgt for 250 Creo-organiserte ved Den Norske Opera & Ballett.

Torsdag møtes arbeidsgiverforeningen Spekter og Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet hos riksmekleren. Partene har ikke klart å bli enige om en permanent pensjonsavtale for forbundenes medlemmer. Nå har de frist til midnatt torsdag for å finne en løsning.

Hvis ikke, kan det bli streik og avlyste forestillinger på de store norske kulturinstitusjonene både i Oslo, Bergen og Stavanger. Streikeuttaket gjelder fra fredag morgen.

I Bergen vil hele 93 ansatte ved Bergen Filharmoniske Orkester og 29 ansatte ved Den Nationale Scene bli omfattet av første streikeuttak. Alle konserter med Bergen Filharmoniske Orkester må avlyses fra fredag ved en streik, skriver Bergens Tidende.

Tilsammen blir 221 medlemmer av de tre fagforbundene tatt ut i en eventuell streik, i første runde. Forbundene har tilsammen 1840 medlemmer.

Håper å unngå streik

I Oslo er det Den Norske Opera & Ballett som i første omgang vil merke en streik mest. 54 ansatte ved Operaen i Bjørvika er omfattet av første streikeuttak.

Denne uka hadde DNOB premiere på stjernekoreografen Jiří Kyliáns ballett «One of a Kind» som spilles på hovedscenen. Fredag er det utsolgt konsert med operastjernen Lise Davidsen på hovedscenen.

Fagforbundet Teater og Scene har tatt ut 35 medlemmer ved Operaen, hovedsakelig teknisk personell som jobber med avvikling ved hovedscenen. Norsk Tjenestemannslag har tatt ut 15 medlemmer på administrativ side i DNOB.

– Nå jobber vi med å gjennomgå hvilke konsekvenser uttaket har for driften vår, både internt og ovenfor publikum. Vi håper at partene finner en løsning i meklingen og at vi kan unngå en streik nå som vi er midt i den gradvise gjenåpningen etter pandemien, kommenterer Ole-Morten Vestby, kommunikasjonssjef ved Den Norske Opera & Ballett (DNOB).

Creo er det største fagforbundet ved Operaen med 250 medlemmer. Bare fire av Creos medlemmer er tatt ut i første streikeuttak, men Koop er forberedt på at det kan bli flere og mer omfattende streikeuttak.

– Vi ønsker å stå på scenen foran publikum. Det er aldri moro å gå ut i streik. Det er særlig trist nå, når vi akkurat har kommet tilbake etter å ha vært nedstengt lenge. Men om vi streiker, er det fordi vi er nødt, kommenterer Jan Koop, tillitsvalgt for Creo-medlemmene.

Rogaland Teater må avlyse ved streik

25 ansatte kan bli tatt ut i streik ved Det Norske Teatret, og to ved Nationaltheatret. En streik vil dermed umiddelbart ramme forestillinger på Det Norske Teatret, men ikke driften ved Nationaltheatret.

Ved Rogaland Teater er det varslet at 19 ansatte vil bli tatt ut i streik. Det betyr at forestillingen «Revizor» på hovedscenen må avlyses i tilfelle streik, opplyser informasjonssjef Pernille Kaldestad ved Rogaland Teater.

Fra forestillingen «Revizor» på Rogaland Teaters hovedscene.

Også ved Det Norske Teatret vil en streik medføre avlysninger.

«LO-forbunda har varsla at 25 tilsette ved DNT blir tatt ut i streik – om det blir streik. Vi håper Spekter og LO finn ut av dette hos Riksmeklaren på torsdag. Det vil bli vanskeleg for folk å forstå at eit nyleg gjenopna kulturliv skal ramme seg sjølv med ein streik som handlar om usemje om kva for pensjonsordning som er best og nest best», kommenterer Hans Antonsen, direktør ved Det Norske Teatret, via e-post.

Det Norske Teatret har de siste ukene hatt flere store premierer, inkludert «Tolvskillingsoperaen» på Hovedscenen, som har stått på vent i halvannet år under pandeminedstengning.

«Blir det likevel streik, er det vårt mål å halde drifta så normal som mogleg, av omsyn til publikum og våre tilsette som ikkje streikar. Ein streik vil føre til avlyste framsyningar, men vi veit ikkje no kva for framsyningar det blir» varsler Antonsen.

Striden står om pensjonen for ansatte i kulturinstitusjonene som er organisert i Creo Kultur, samt administrativ stab og tekniske funksjoner organisert hos Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag.

De tre fagforbundene er LO-tilknyttet, og det er LO Stat som leder forhandlingene.

Sangere og dansere ved Operaen som har tidligpensjon er omfattet av operapensjonsloven, som det også har stått strid om i en årrekke, men som ikke er en del av denne konflikten.

Midlertidig avtale

Konflikten går tilbake til 2015, da forbundene inngikk en midlertidig avtale om innskuddspensjon.

– Creo håper i det lengste at vi kan få til en løsning hos riksmekleren, kommenterer Creos forhandlingsleder Christine Thomassen. Hun er nestleder i Creo, som mer Norges største kunstnerorganisasjon med over 9000 medlemmer.

Christine Thomassen, nestleder i kunstnerforbundet Creo

– På grunn av anstrengt økonomisk situasjon for kulturinstitusjonene gikk vi med på en midlertidig innskuddspensjonsordning. Vi fikk løfte om en langsiktig ordning som skulle ivareta våre grunnleggende hensyn til pensjon, som er at den skal være kjønnsnøytral og vare livet ut. Arbeidsgiversiden har ikke kommet oss i møte på det vi hadde avtalt. Det har stått stille i seks år, kommenterer Thomassen.

Spekter-leder Anne-Kari Bratten kommenterer, gjennom Spekters kommunikasjonsenhet:

«Teatrene, orkestrene og operaen har den beste innskuddspensjonsordningen som det går an å ha i Norge, og mener den er best for sine ansatte og for virksomhetene. 1,5 millioner norske arbeidstakere har innskuddspensjon, og bare tre prosent av dem har en like god ordning som i disse kulturvirksomhetene» skriver Anne-Kari Bratten.

«Vi tar sterk avstand fra Creos påstand om avtalebrudd. Det var helt klart i 2016 at årsaken til at partene sa at ordningen var midlertidig, var for det tilfelle at det skulle komme endringer i det overordnede nasjonale pensjonssystemet. Det har det ikke gjort», kommenterer Spekter-leder Bratten.

Hun beklager at det ikke lyktes å komme til en forhandlingsløsning. Det ble brudd i tarifforhandlingene 30. juni.

Oslo  20161027.
Anne-Kari Bratten, leder i Spekter etter at forhandlingene brøt sammen etter klokka 22. Partene i togstreiken er kalt inn til tvungen mekling hos Riksmeklerens kontor torsdag. Streiken har vart i fire uker og 124 lokførere er tatt ut.

«Spekter beklager at det ikke har vært mulig å komme til enighet med LO-forbundene gjennom forhandlinger. Vi håper på en konstruktiv mekling, hvor vi skal diskutere enkeltdetaljer med motparten. Vårt mål er å finne fram til løsninger som er gode og forutsigbare for både de ansatte og virksomheten» kommenterer Anne-Kari Bratten.

– Vi synes det er trist og uheldig at arbeidsgiversiden ikke kommer oss i møte. Vi har strukket oss langt for å imøtekomme arbeidsgivers ønske om lavere og mer forutsigbare pensjonsutgifter, sier Christine Thomassen i Creo.
Nyeste fra Dagsavisen.no: