Kultur

- Boikott er ikke vår vei

Til de 15 kunstnerorganisasjonene må vi forklare hva ytringsfrihet er, sier lederen for den omstridte Ytringsfrihetskommisjonen, etter siste ukes opprop fra norske kunstnere.

«Det er et paradoks at kunstnerorganisasjonene, som har en stolt historie i kampen mot sensur, nå later til å støtte sensurlignende tiltak» konstaterer Ytringsfrihetskommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum, sammen med kommisjonens medlem Jan Inge Sørbø, i nettavisen Subjekt i dag.

Her svarer de på oppropet fra 15 kunstnerorganisasjoner, som fredag ettermiddag gikk samlet ut og uttrykte bekymring for Ytringsfrihetskommisjonens arbeid.

Kommisjonen har fått hard kritikk etter at mannen bak den omdiskuterte Facebook-profilen Sløseriombudsmannen sist uke deltok på kommisjonens innspillsmøte for kunstnere. Forbundet Norske Dansekunstnere fortalte til Dagsavisen at flere medlemmer nektet å på innspillsmøtet. Forbundet hadde også trukket sitt arrangement fra festivalen Kulturytring Drammen, der Sløseriombudsmannens teaterforestilling og Ytringsfrihetskommisjonens innspillsmøte inngikk i programmet.

«De undertegnende organisasjonene stiller seg spørrende til den praksis og håndtering ytringsfrihetskommisjonen har utøvet overfor flere utsatte kunstnere», heter det i den felles støtteerklæringen som ble sendt ut fra forbundet Norske Dansekunstnere.

– Scenenekt og boikott er ikke vår vei. Vi vil og bør høre på så mange som mulig. Det betyr ikke at kommisjonen stiller seg bak eller legitimerer synspunktene til dem vi inviterer, kommenterer Kjersti Løken Stavrum til Dagsavisen.

Det felles oppropet var undertegnet ledere og/eller styreledere i: Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere, Forbundet Frie Fotografer, Grafill, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Oversetterforening, GramArt, Creo, Norsk Komponistforening, NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norsk Skuespillerforbund, Norsk Filmforbund, Norske Filmregissører.

«Flere kunstnere trakk seg eller takket nei til å delta i innspillsmøtet som fant sted 23. juni 2021 under Kulturytring Drammen, og ytringsfrihetskommisjonens medlem Begard Reza trakk seg fra kommisjonen samme dag. Vi anmoder Ytringsfrihetskommisjonen om å ta dette på ytterste alvor», het det i støtteerklæringen som Dagsavisen omtalte fredag.

«Sløseriombudsmannen har stått i sentrum for den kanskje mest omfattende debatten om ytringsfrihet og ytringskultur i kunstfeltet det siste året. Dermed var det nærliggende å invitere også ham til møtet, blant en rekke andre» skriver Stavrum og Sørbø i innlegget fra Ytringsfrihetskommisjonen gjengitt i Subjekt.

«Kunstnerorganisasjonene ser ut til å velge det motsatte: at folk med det de mener er urimelige og ubehagelige synspunkter, skal nektes scene, og forvises fra (i alle fall noen) ytringsrom» skriver de.


Kommisjonsmedlem: – Sterkt problematisk

I Aftenposten mandag skrev Ytringsfrihetskommisjonens medlem Sarah Zahid en kronikk, der hun bl.a. omtaler oppropet fra kunstnerorganisasjonene. Her skriver Zahid bl.a.: «Ikke minst bør vi i kommisjonen sette oss ned og forsøke å forstå hva som ligger til grunn for kritikken fra de 15 organisasjonene. Det er sterkt problematisk at det er manglende tillit til Ytringsfrihetskommisjonen blant så mange aktører».

– Hva gjør Ytringsfrihetskommisjonen for å sikre tillit blant de 15 kunstnerorganisasjonene?

– Vi må bare forklare så godt som mulig hva ytringsfrihet er, at den er gjensidig – at retten til ytring er det samme som retten til motytring – og forsøke å skape forståelse for det, svarer Stavrum til Dagsavisen.

Medlem av Ytringsfrihetskommisjonen Begard Reza trakk seg fra kommisjonens i protest mot Sløseriombudsmannens deltakelse. I forkant av innspillsmøtet onsdag kom hun med hard kritikk av kommisjonens arbeid, gjennom en kronikk i VG.

På innspillsmøtet i Drammen avviste Sløseriombudsmannen alias investoren Are Søberg at han har kommet med trusler mot kunstnere.

I kronikken i Aftenposten uttrykker Zahid sterk beklagelse over at Reza trakk seg fra kommisjonen.

---

Ytringsfrihetskommisjonen

Oppnevnt av kulturdepartementet i februar 2020 for å utrede ytringsfrihetens kår i Norge, og komme med en Norsk Offentlig Utredning som sluttdokument, som legges fram for Kulturdepartementet i mars 2022.

Kommisjonen ledes av Kjersti Løken Stavrum, direktør for Tinius-stiftelsen, største eier i mediekonsernet Schibsted.

Kommisjonen har 18 medlemmer: Ragna Aarli, Anki Gerhardsen, Eirin Eikefjord, Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, Nils Johan Heatta, Bente Kalsnes, Sebastian Klein, Mímir Kristjánsson, Adele Matheson Mestad, Bård Borch Michalsen, Steinar J. Olsen, Shabana Rehman, Kjetil Rolness, Vebjørn Selbekk, Jan Inge Sørbø og Sarah Zahid. Begard Reza har nå trukket seg.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: