Kultur

«Ta dette på ytterste alvor»: 15 kunstnerorganisasjoner ut mot Ytringsfrihetskommisjonen

Forfatterforeningen, Norske Billedkunstnere og LO-forbundet Creo er blant de 15 kunstnerorganisasjonene som nå går samlet ut mot regjeringens Ytringsfrihetskommisjon, etter denne ukas åpne strid.

«De undertegnende organisasjonene stiller seg spørrende til den praksis og håndtering ytringsfrihetskommisjonen har utøvet overfor flere utsatte kunstnere», heter det i den felles støtteerklæringen som fredag ble sendt ut fra forbundet Norske Dansekunstnere.

– Nå er det et samlet norsk kunstfelt som unisont stiller seg bak vårt budskap. Det bør gjøre Ytringsfrihetskommisjonen mer lydhør, sier forbundsleder Kristine Karåla Øren i Norske Dansekunstnere.

Det har oppstått åpen strid om den regjeringsoppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen. Kommisjonens medlem Begard Reza har trukket seg i protest mot at kommisjonen inviterte mannen bak den omstridte Facebook-profilen Sløseriombudsmannen til sitt innspillsmøte for kunstnere denne uka. I en kronikk i VG onsdag gikk Reza hardt ut mot kommisjonens virksomhet.

Samtidig gikk også forbundet Norske Dansekunstnere ut mot Ytringsfrihetskommisjonens inkludering av Sløseriombudsmannen under denne ukens festival Kulturytring Drammen.

– Våre kunstnere ønsker ikke å være med på samme arrangement som Sløseriombudsmannen. Dette er en person som har tilrettelagt for hets og trakassering av våre medlemmer. Rammene oppleves som utrygge, sa forbundsleder Kristina Karåla Øren til Dagsavisen denne uka.

Generalsekretær Begard Reza i organisasjonen Salam, Norges første og eneste lhbt-organisasjon for personer med muslimsk bakgrunn.

Nå har forbundet Norske Dansekunstnere skrevet et innspillsbrev til Ytringsfrihetskommisjonen og Kulturdepartementet, hvor forbundet uttrykker bekymring over kommisjonens arbeid. Samtidig har 15 kunstnerorganisasjoner stilt seg bak en støtteerklæring til Norske Dansekunstneres arbeid med å belyse utfordringene rundt hets mot kunstnere, med referanse til ukens strid rundt kommisjonen.

«Flere kunstnere trakk seg eller takket nei til å delta i innspillsmøtet som fant sted 23. juni 2021 under Kulturytring Drammen, og ytringsfrihetskommisjonens medlem Begard Reza trakk seg fra kommisjonen samme dag. Vi anmoder Ytringsfrihetskommisjonen om å ta dette på ytterste alvor», heter det i støtteerklæringen.

Den er undertegnet ledere og/eller styreledere i:

Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere, Forbundet Frie Fotografer, Grafill, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Oversetterforening, GramArt, Creo, Norsk Komponistforening, NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norsk Skuespillerforbund, Norsk Filmforbund, Norske Filmregissører.

– Ytringsfrihet kan aldri tas for gitt, men må sikres, tas på alvor og debatteres på en forsvarlig måte. Ytringsfrihetskommisjonen har en svært krevende sammensetning av medlemmer og et dårlig utformet mandat. Jeg misunner ikke Kjersti Løken Stavrum oppgaven med å lede denne kommisjonen, kommenterer Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo, som er Norges største kunstnerorganisasjon med nærmere 9.000 medlemmer.

Sjokkert over Stavrum

– Vår uttalelse med støtte fra 15 kunstnerorganisasjoner viser at hets mot kunstnere er et problem som må tas på alvor av Ytringsfrihetskommisjonen, understreker Øren.

I Dagsavisen gikk tidligere kommisjonsmedlem Begard Reza hardt ut mot kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum, direktør for Schibsted-konsernets eierselskap Tinius-stiftelsen, og leder for ytringsfrihetsorganisasjonen Norske PEN.

«Hun angriper meg som varsler», uttalte Reza til Dagsavisen.

– Det er et alvorlig signal når et medlem av en regjeringsoppnevnt kommisjon trekker seg. Jeg er sjokkert over hvordan kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum går til motangrep på Reza. Stavrums mandat er å foreslå tiltak for å sikre trygge rammer for utøvelse av ytringsfriheten, påpeker Norske Dansekunstneres leder Kristina Øren.

Kristine Karåla Øren, forbundsleder Norske Dansekunstnere, og Eva Grainger t.v. og Ine Vie t.h. utenfor Kunstnernes hus.

Dansekunstnerne skriver i sitt innspillsbrev til departementet at Ytringsfrihetskommisjonen handler i strid med sitt eget mandat.

«Norske Dansekunstnere blir til stadighet informert om hendelser der hetsende og trakasserende ytringer rettes mot kunstnere. Vi blir også bedt om å bistå kunstnere som opplever dette, både med juridisk ekspertise og som støtteapparat for kunstnerne i prosessen knyttet til håndtering og oppfølging overfor politi og påtalemyndigheter» understreker Norske Dansekunstnere i brevet til Kulturdepartementet og Ytringsfrihetskommisjonen.

– Samrøre med Sløseriombudsmannen

«Norske Dansekunstnere ser med bekymring på hvordan Kulturrådet den senere tid har gitt aktører som Sløseriombudsmannen legitimitet og bidratt til å løfte fram synspunkter deres gjennom å inkludere dem i ordskiftet om forvaltningen og regelverksutformingen på kulturfeltet» skriver forbundet i sitt innspillsbrev, og fastslår: «Sløseriombudsmannens kampanjer, som ofte er rettet mot navngitte enkeltindivider, har til tider utløst ekstreme mengder med hets i andre sosiale medier og kommentarfelt mot disse enkeltmenneskene».

To av kommisjonens medlemmer Mimir Kristjansson og Shabana Rehman har deltatt i Sløseriombudsmannens teaterforestilling «Sløserikommisjonen». «Ytringsfrihetskommisjonens medlemmer blir sterkt oppfordret til å delta med egne perspektiver i offentlige debatter og på scener der ytringsfrihetens rammer og kostnader tas opp» kommenterte Shabana Rehman til Dagsavisen denne uken.

– Vi stiller oss kritiske til den siste tidens samrøre mellom Ytringsfrihetskommisjonen og Sløseriombudsmannen, og rolleforståelsen til kommisjonens medlemmer som deltar i Sløseriombudsmannens forestillinger. Ytringsfrihetskommisjonen bør heller granske hva som ligger bak Sløseriombudsmannens hatefulle og spekulative angrep på kunstnere. Dette handler ikke bare om Sløseriombudsmannen, men han er et godt eksempel på hvordan hets mot kunstnere utspiller seg, mener Øren.

Også Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) uttrykte bekymring i en uttalelse foran Ytringsfrihetskommisjonens innspillsmøte onsdag. «Ytringsfrihetskommisjonen skal undersøke ytringsfriheten for kunstnere og foreslå tiltak for å sikre og fremme kunstnerisk ytringsfrihet. Innspillsmøtet er således et kunnskapsgrunnlag for dette. Når det viser seg at flere kunstnere har trukket seg eller takket nei til å delta, er det et urovekkende signal som må tas på alvor og årsakene undersøkes nærmere», skrev NTO.


Sjikanert

Støtteerklæringen fra de 15 kunstnerorganisasjonene viser til Fritt Ord-rapporten «Kunstnere vurderer ytringsfrihet 2020» av kulturforskerne Tore Slaata og Hanne M. Okstad. Her kommer det fram at bare 61 % av de spurte scenekunstnerne mener ytringsfriheten deres er godt beskyttet. Rapporten tar også spesifikt opp Facebook-kontoen Sløseriombudsmannen.

«Flere kunstnere har blitt sjikanert av Sløseriombudsmannen gjennom hans Facebook-konto der han forsøker å rokke ved finansieringsgrunnlaget for sceniske ytringer», heter det i Fritt Ord-rapporten.

Tidligere i vår ble investor Are Søberg navngitt som mannen bak den til da anonyme Facebook-kontoen Sløseriombudsmannen. Han har siden stått fram i flere medier og fortalt om sin virksomhet. Kunster og regissør Morten Traavik inviterte Sløseriombudsmannen til å samarbeide om en teaterforestilling. Den hadde premiere på BIT Teatergarasjen i Bergen i mai i år, etter at den først var planlagt til Festspillene i Bergen i 2020 som ble avlyst. Tirsdag ble «Sløserikommisjonen 2» vist på Drammens Teater med Søberg på scenen.


---

Ytringsfrihetskommisjonen

Oppnevnt av kulturdepartementet i februar 2020 for å utrede ytringsfrihetens kår i Norge, og komme med en Norsk Offentlig Utredning som sluttdokument, som legges fram for Kulturdepartementet i mars 2022.

Kommisjonen ledes av Kjersti Løken Stavrum, direktør for Tinius-stiftelsen.

Kommisjonen har 18 medlemmer: Ragna Aarli, Anki Gerhardsen, Eirin Eikefjord, Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, Nils Johan Heatta, Bente Kalsnes, Sebastian Klein, Mímir Kristjánsson, Adele Matheson Mestad, Bård Borch Michalsen, Steinar J. Olsen, Shabana Rehman, Kjetil Rolness, Vebjørn Selbekk, Jan Inge Sørbø og Sarah Zahid. Begard Reza har nå trukket seg.


---

Nyeste fra Dagsavisen.no: