Kultur

Et umiskjennelig strøk av Pat Methenys musikalske kraft

Pat Metheny har overlatt strengene til andre gitarister. De snakker Methenys tydelige språk.