Kultur

Marte Michelet-debatten raser videre: Historikerstrid i ny bok

Hittil har bokprosjektet vært holdt hemmelig. Nå kommer forfatter og arkivgransker Espen Søbye med motbok til kritikerne av Marte Michelets «Hva visste hjemmefronten».

«Hva vet historikerne? Om hjemmefronten og deportasjonen av jødene» er tittelen på Espen Søbyes bok, som lanseres fredag, på forlaget Press. Det blir dermed en motbok til motboka om «Hva visste hjemmefronten».

«Med Søbyes bok legges premissene for en norsk historikerstrid» skriver forlaget Press om den nye boka, som ikke har stått i forlagets katalog for våren, og ble presentert på forlagets nettsider i dag.

Espen Søbye er forfatter, filosof og statistiker. Han er bl.a. kjent for den kritikerroste biografien «Käthe: Alltid vært i Norge» (2003), der han undersøker arkivsporene etter 15-årige Käthe Lasnik, som ble deportert sammen med de norske jødene 26. november 1942. 773 norske jøder ble deportert til tyske dødsleirer høsten 1942 og våren 1943. Bare 38 overlevde.

Oslo. 28.11.2014. Kritiker og forfatter Espen Søbye. Foto: Fredrik Bjerknes

Marte Michelet har vakt voldsom debatt med sin omstridte bok «Hva visste hjemmefronten? Holocaust i Norge: Varslene. unnvikelsene, hemmeligholdet» (2018). Her hevdet Michelet bl.a. at den norske hjemmefronten ble varslet om jødedeportasjonene, men unnlot å handle, og at norske grenseloser drev utpressing av jødiske flyktninger.

Høsten 2020 kom holocaustforskerne Elise Berggren, Bjarte Bruland og Mats Tangestuen med «Rapport frå ein gjennomgang av ‘Hva visste hjemmefronten’», der de hevder at omfattende faktafeil og misvisende kildebruk undergraver hovedkonklusjonene i Michelets bok.

Omslag Espen Søbye: "Hva vet historikerne"

«Forlaget Press lanserer i dag boka ‘Hva vet historikerne?’ av Espen Søbye. Der ser han på Michelet-debatten på ny: Hva er det faglige grunnlaget for de tre historikernes kritikk? Går det fortsatt an å forsvare Marte Michelets teser om hjemmefronten og den jødiske flukten? Og helt overordnet: Er vi blitt klokere på hvorfor ikke flere av jødene i Norge unnslapp arrestasjon, deportasjon og utryddelse? Hva vet vi nå om hva kildene kan fortelle oss? » skriver forlaget Press. I sin bok går Espen Søbye gjennom motboka «Rapport fra ein gjennomgang av ‘Hva visste hjemmefronten» og debatten som har vært rundt de to bøkene.

Forlaget Press har ikke offentliggjort noe om Søbyes bok før i dag.

Boka presenteres under Litteraturfestivalen på Lillehammer fredag ettermiddag med en samtale mellom Espen Søbye og forlagsredaktør Trygve Riiser-Gundersen. Programposten ble offentliggjort først idag.

Varslet søksmål

Søbye skrev forordet til pocketutgaven av «Hva visste hjemmefronten» som kom ut sommeren 2020, og understreker i bokas forord at han er en aktør i debatten.

Etterkommere av flere motstandsfolk og grenseloser omtalt i «Hva visste hjemmefronten» varslet tidligere i år at de går til søksmål mot Gyldendal forlag. Marte Michelet har beklaget omtalen av enkeltpersoner tilknyttet hjemmefrontens flyktningtransport Carl Fredriksens Transport. Michelet og forlaget jobber nå med en ny og revidert utgave av boka.

Espen Søbye sammen med Tore Rem og Kjartan Fløgstad ga i fjor ut boka «På æren løs. Krigen, litteraturen og æresretten», om oppgjøret i Den norske Forfatterforening etter krigen, og den omstridte unnskyldningen gitt til bl.a. André Bjerke ved foreningens 75-årsjubileum i 2019.
Nyeste fra Dagsavisen.no: