Kultur

Forlenger korona-ordningene – men til høsten blir det kaos, frykter SV-Freddy

Etter at Abid Raja har levert tidenes største kulturbudsjett med over ti milliarder i koronatillegg blir det likevel uforutsigbarhet for kulturlivet.

Dette spår SVs Freddy André Øvstegård, medlem Stortingets i familie- og kulturkomité, etter dagens fremlegging av revidert statsbudsjett.

– Det samlede kulturbudsjettet for 2021 er 25.4 milliarder kroner. 10.1 milliarder kroner er påplusset under pandemien, understreket kulturminister Abid Raja (V) ved fremleggingen av revidert statsbudsjett tirsdag.

– Regjeringens mål har hele tiden vært å hjelpe så mange som mulig gjennom pandemien og lage ordninger som treffer bredest mulig. Det skal vi fortsette med. Derfor øker og forlenger vi de midlertidige koronaordningene ut oktober, for å skape forutsigbarhet, understreket kulturministeren.

* Stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet forlenges fra juni og ut oktober. Ordningene for kultur blir påplusset 550 millioner kroner, til til sammen 900 millioner kroner.

Dette var en av de viktigste nyhetene Raja og kulturdepartementet kom med under fremleggingen.

– Smittesituasjonen har utviklet seg annerledes enn vi hadde trodd i vår, og det har vært vanskeligere å gjennomføre kulturarrangementer enn vi hadde trodd. Men vi ønsker å stimulere til at arrangementer kan bli gjennomført, ikke bare kompensere for arrangementer som blir avlyst, sa kulturminister Abid Raja under fremleggingen.

Fram til oktober er ikke nok, mener SV

– Når oktober kommer og ordningene løper ut, frykter jeg at det blir nye runder med kaos og usikkerhet, kommenterer Freddy André Øvstegård (SV).

Dette er dårlig kriselederskap fra Abid Raja

—  Freddy Andre Øvstegård (SV)

– At kriseordningene forlenges til oktober og ikke ut året, er nok et eksempel på at denne regjeringen skaper usikkerhet og uforutsigbarhet for kulturlivet. Hvem vet hvordan verden ser ut i oktober? Sannsynligvis vil det fortsatt være publikumsbegrensninger, og hvordan kan arrangører planlegge for høsten uten å vite om de får kompensasjon for avlysninger og tapte inntekter? spør Øvstegård.

– Hver gang Raja har utvidet disse ordningene, har det vært for bare noen måneder framover, og det er blitt kaos når utgangen på perioden nærmer seg. Dette er dårlig kriselederskap fra Abid Raja, kommenterer SV-representanten.

– Regjeringen burde forlenget kriseordningene ut året. Det ville gitt trygghet for arrangørene og kulturlivet.

Avlysningene kom med en gang

Etter framleggingen av de begrensede ordningene er avlysningene for høsten allerede begynt å komme, forteller forbundet Norske Dansekunstnere:

– Finansministeren sier i sin pressekonferanse i dag at de ekstraordinære støttetiltakene skal vare så lenge krisen varer, men ikke lenger. Kultursektorens stimulerings- og kompensasjonsordninger for perioden juni til oktober 2021 vil imidlertid ikke være søkbare før i juni, opplyste kulturministeren i sin pressekonferanse. Vi ser allerede avlysninger komme som en direkte konsekvens av denne beskjeden, kommenterer Gina Vie, rådgiver i forbundet Norske Dansekunstnere.

– Aktørene har fortsatt ingen garanti for innvilget støtte for produksjoner som nå er under oppsetting. Dette vitner om at Kulturdepartementet igjen er altfor sent ute og at ordningene ligger langt på etterskudd, da de fortsatt ikke er søkbare. Dette øker de frie aktørens økonomiske risiko, understreker Vie.

– Vi mener at alle kompensasjonsordninger må vare ut året, og at regjeringen burde signalisert dette allerede nå. Utslitte kulturarbeidere og kulturbedrifter som i over ett år har levd med stadig endrede rammevilkår behøver forutsigbarhet og trygghet nå for å komme over den siste kneika, kommenterer Hans Ole Rian, leder i Creo, forbundet for kunst og kultur.

– Vi ser også at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere har fått en påplussing på 354 millioner. Det viser tydelig at dette er en ordning som har vært helt avgjørende for veldig mange, og at regjeringens forsøk på å skrote denne i sitt forslag til statsbudsjett i fjor var helt feilslått. Heldigvis var Stortinget uenig i dette, noe både vi i Creo og mange tusen kulturarbeidere var særdeles glade for. Men denne ordningen er ikke forslått utvidet, den varer enda kun til ut september. Vi mener at også denne må vare ut 2021, fastslår Rian.

100 millioner til film-insentiv

I andre nyheter fra revidert kulturbudsjett:

* Insentivordningen foreslås økt fra 68.6 millioner til 100 millioner for 2021, slik at det kan bli en ny søknadsrunde i inneværende år. I 2020 ble hele potten gitt til storfilmen «Mission: Impossible 8» med Tom Cruise i hovedrollen. Ordningen refunderer inntil 25 prosent av kostnadene for internasjonale filminnspillinger i Norge.

* 50 millioner i økt tilskudd til museum, musikk- og scenekunstinstitusjoner for å opprettholde den kulturelle infrastrukturen og være klar for gjenåpningen av samfunnet.