Kultur

Kunstgallerier i Oslo får likevel åpne på linje med butikker

Da kjøpesentre og butikker i Oslo kunne åpne igjen torsdag etter å ha vært lukket i lang tid, var ikke kunstgalleriene inkludert i trinn to i gjenåpningsplanen. Nå er gallerieierne bønnhørt.

– Forskriften står som den er. Så det er ikke lov for kunstgallerier å åpne, fastslo byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal, til Dagsavisen onsdag kveld.

Det til tross for at kunstgallerier tidligere har de fulgt samme regelverk som andre butikker. Da alle butikker måtte stenge i januar, bortsett fra de mest nødvendige for folks dagligliv, stengte galleriene også.

Dagen etter at Oslo startet gjenåpningen, er forskriften endret, og beslutningen innebærer ifølge Oslo kommunes nettsider at «Kjøpesentre, butikker og gallerier kan åpne fra 6. mai».

– Jeg er forbannet!, var kunstner Vanna Bowles reaksjon på at få ville få anledning til å se utstillingen hun «åpnet» på Tegnerforbundet galleri 15. mars, midt under nedstengingen.

– Jeg har jobbet med denne utstillingen i to år. Det er urettferdig at byrådet skal ha folk til å bruke penger på shopping, men ikke få kulturopplevelser, sier kunstneren. 23. mai skal utstillingen stenge. Nå kan hun imidlertid åpne ifølge byrådets beslutning.


Vurdert på linje med butikker

Da byrådsleder Raymond Johansen orienterte om de nye lettelsene i Oslo onsdag formiddag, kunne han fortelle at trinn to av gjenåpningen nå ble satt i gang. Fra og med torsdag kan «butikker, kjøpesentre, varehus og lignende» åpne for publikum. Og gjennom størstedelen av pandemien har (kunst-)gallerier vært vurdert på linje med butikker, og de har kunnet holde åpent. Det var først med nedstengningen i januar at galleriene også måtte holde stengt.

Kunstgalleriene var ikke et tema under byrådets pressekonferanse, men de er nevnt i kommunens gjenåpningsplan. Blant de tingene som skal vurderes åpnet rundt den 20. mai, hører «museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, og gallerier og annen utsalg av kunst». Kunstgallerier er nevnt i samme setning som langt større institusjoner, noe de ikke har vært tidligere. At galleriene i utgangspunktet ikke ble omfattet av gjenåpningen av butikker, kom som en overraskelse for mange.

– Vi åpner i god tro

Gallerist Line Harr Skagestad i Galleri Briskeby var frustrert over byrådets beslutning, men vurdere likevel å åpne galleriet.

– Vi var gjennom en tilsvarende runde i november, da Aftenposten gikk ut og fortalte at galleriene måtte stenge. Da viste det seg at byrådet ikke hadde avklart om gallerier skulle høre sammen med museer og andre store kulturinstitusjoner. Etter litt tid fikk vi bekreftet at de hadde valgt å definere galleriene som butikk. Så når vi åpner i dag gjør vi det ut fra etablert praksis, sa hun til Dagsavisen onsdag.

Kulturbyråd Omar Samy Gamal, sier til Dagsavisen at han ikke vet hvorfor forandringen i forskriften er gjort.

– Det ser ut til at noe har skjedd. Vi må sjekke det og gjøre vurderinger. Gallerier er oversiktlige, og museer har utrolig gode smitteverntiltak. Jeg skal se på det så fort som mulig, sier han.

Fredag var også galleriene en del av gjenåpningsplanen på linje med butikker slik de har vært tidligere.

Mode Steinkjer

Kulturredaktør i Dagsavisen