Kultur

Omgjør «fuck politi»-dommen mot rapper

Lagmannsretten fant det ikke bevist at rapperen Kamelen ville krenke polititjenestemenn.

«Fuck politi» sa Bergensrapperen Kamelen, under en konsert i Kristiansand i desember 2018.

For utsagnet ble han av tingretten dømt for å ha forulempet offentlig tjenestemann.

Dommen er blitt sterkt kritisert, blant annet for å stride mot ytringsfriheten, og Kamelen anket dommen til lagmannsretten.

Utsagnet falt ikke fra scenen, men under en pause i konserten da rapperen var på vei bort mot baren, mens det var to polititjenestemenn til stede i lokalet.

Nå har Agder lagmannsrett omgjort dommen mot Kamelen. Lagmannsretten finner at rapperen ikke hadde til forsett å forulempe offentlig tjenestemann. Det er nettavisen rett24.no som omtaler Agder Lagmannsretts kjennelse.

«Det vises til at ropene var en del av hans vanlige show, og som han brukte som allment uttrykk av misbilligelse mot politiet og andre offentlige myndighetsorganer. Ut fra den konkrete konteksten og under de omstendighetene uttrykket ble fremsatt, er det ikke ført tilstrekkelig bevis for at Moseles forsett var å forulempe de to tjenestemennene» heter det i kjennelsen, gjengitt av rett24.no.

Rapperen Kamelens egentlige navn er Marcus Kabelo Møll Mosele.

I tingretten ble rapperen dømt for bruk av narkotika og for å hindre politiets arbeid. Lagmannsretten satte ned den samlede straffen fra 8.000 kroner i bot til 4.000 kroner i bot.

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen har uttalt til Vårt Land at saken mot Kamelen er prinsipielt viktig, og handler om kunstens beskyttelse i samfunnet.
---

Nyeste fra Dagsavisen.no: