Kultur

SV om Raja: – Kulturlivet sier de har blitt lurt. Jeg er enig. De har blitt lurt

Arrangører i kulturlivet føler seg dolket i ryggen av kulturminister Abid Raja (V). Nå lover han å finne en løsning på striden om stimuleringsordningen.

– Frustrasjonen over kulturministerens koronahåndtering har nådd et nytt nivå. Nå bruker folk formuleringer som at de blitt «dolka i ryggen», «sviktet» og «bedratt». Kulturlivet sier de har blitt lurt. Jeg er enig. De har blitt lurt, sier SVs kulturpolitiske talsperson Freddy André Øvstegård. Han var blant dem som i Stortinget onsdag krevde å få svar på hva kulturminister Abid Raja vil gjøre for de fortvilte arrangørene som har fått avslag på søknader til stimuleringsordningen.

Saken fortsetter under videoen

– Vi jobber med å finne løsninger på dette. Straks vi har gjort våre beregninger og løsningene er mulig å kommunisere ut, så vil vi komme tilbake til dette spørsmålet, var kulturminister Abid Rajas svar til Øvstegård.

Presset Raja

Også Sps kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen presset Raja på det samme temaet. Raja ga på talerstolen inntrykk av at også han ble overrasket sist fredag, da det klart at over halvparten av de kulturaktørene som søkte til sammen rundt 300 millioner på den nye stimuleringsordningen fikk avslag fra Kulturrådet.

– Det er riktig som representanten sier at over halvparten som har søkt har fått avslag. Vi jobber på spreng i mitt departement, og det har vi gjort siden fredag når tallene først ble klare også for oss, sa Raja.

– Da vi lagde innretningen og ordningene for dette i forbindelse med statsbudsjettet i fjor, så var smittesituasjonen noe annerledes enn hva det viste seg når det muterte viruset oppsto. Siden har man nedskalert antallsbegrensningene fra 200 til 100, og ned til null i noen tilfeller. Det gjorde at presset på ordningen ble annerledes, sa Raja.

Dette burde slett ikke kommet som en overraskelse på Raja.

—  Freddy Andrè Øvstegård, SV

Øvstegård syns det er rart at dette tilsynelatende kom såpass brått på statsråden:

– Det er rart, når vi i mange uker og måneder har levd under fortsatt strenge smitteverntiltak. Raja sa vi har fått en annen smittesituasjon nå, men det har vi da hatt lenge. Dette burde slett ikke kommet som en overraskelse på Raja. Jeg regner med at også departementet så hvor mange søknader som etter hvert kom inn. Raja burde reagert tidligere, når han så hvor dette gikk, mener Øvstegård.

Sterke reaksjoner

Mange av som har fått avslag på stimuleringsordningen, har for lengst gjennomført sine arrangementer. Nå sitter de igjen med regningen, og føler seg tvunget til å avlyse nye arrangementer. Reaksjonene på dette har vært sterke, spesielt fordi søkerne har en klar oppfatning av at Raja i sin tid lovet dem støtte hvis de gjennomførte arrangementene sine. Både Sem-Jacobsen og Øvstegård hadde dette som utgangspunkt for sine spørsmål:

– I oktober i fjor sa kulturministeren på en pressekonferanse: «Jeg som kulturminister, vi som regjering, vi ønsker at du ikke avlyser». Den 19. januar i år fulgte han opp og sa: «Det skal lønne seg å gjennomføre arrangementer framfor å avlyse». I dag sier mange arrangører, artister og underleverandører som lytta til kulturministeren, stolte på ham, at de føler seg dolka i ryggen, sa Øvstegård i sitt innlegg i Stortinget. Til Dagsavisen sier han:

– Jeg er selvsagt glad for at statsråden sier at han nå vil rydde opp. Jeg får tydelige forventninger til at regjeringen kommer med en løsning som gjør at alle som tilfredsstiller kriteriene for ordningen, får midler. Raja må raskt få på mer penger på bordet, slik at de som trenger ordningen kan få noe utbetalt så snart som mulig.