Kultur

Frykter at kor- og korpsbevegelsen kan kollapse

Landets frivillige musikkliv krever nå at kulturminister Abid Raja raskt kommer med en krisepakke for å redde dem gjennom nok en fortvilet koronavår.

Abid Raja.

«Vi anmoder om et snarlig møte fordi det frivillige arbeidet i organisasjonene innenfor Norsk musikkråd er i ferd med å kollapse», står det i et brev til kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V). Brevet er signert av representanter for Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund, som organiserer de fleste av landets 1700 korps, samt Norsk musikkråd, som representerer 500 kor, orkestre, band og arrangører. Nødropet ble sendt til Kulturdepartementet 24. mars. I fjor fikk de krisepakker de var godt fornøyde med, i år krever de en ny krisepakke.

– Jeg er glad for å kunne si at vi nå har fått bekreftet at det blir et møte med kulturministeren om kort tid. Vi har store forventninger til det møtet, for situasjonen er alvorlig, sier Bjørgulv Borgundvaag, som er styreleder i Norsk musikkråd.

Krisestemning

Onsdag legger statsminister Erna Solberg fram regjeringens gjenåpningsplan for Stortinget. Helsedirektør Bjørn Guldvog har overfor VG antydet at en gjenåpning så smått kan begynne i slutten av mai, og at barn og unge vil bli prioritert. Men det frivillige musikklivet mener uavhengig av dette at situasjonen nå er så prekær at kulturministeren bør handle raskt. De peker på at Rajas varslede stimuleringsordning ikke treffer et felt som på grunn av strenge smitteverntiltak ikke kan samle folk, øve eller arrangere noe. I tillegg livnærer det frivillige musikklivet seg på egne inntekter fra arrangementer som må avlyses: Loppemarkeder, basarer og bingo, påpeker organisasjonene i brevet til Raja. «Det er krisestemning ute blant våre medlemmer», skriver de. «Norsk musikkråd representerer 250.000 enkeltmedlemmer som ser at det de har grunnlagt, elsket og arbeidet hardt med er i ferd med å svinne hen. Uten økonomisk hjelp er vi redde for at frivillighetsarbeidet vil ligge dødt i mange år fremover – og aldri vil kunne reise seg tilbake til det nivået vi nå, etter fattig evne, forsøker å vedlikeholde».

Bjørgulv Borgundvaag.

Må ha hjelp nå

Ved siden av den økonomiske krisesituasjonen, frykter Borgundvaag og Norsk musikkråd at koronakrisen i et frivillig musikkliv som ligger nede kan få dramatiske følger for rekrutteringen i årene framover.

– Det er en fortvilet situasjon. Korpsene, og da særlig skolekorpsene, er helt avgjørende for rekrutteringen, sier Borgundvaag, som mener det i fremtiden kan spøke for rekrutteringen til både Gardemusikken, Kringkastingsorkesteret, Oslo-Filharmonien og andre profesjonelle miljøer.

– Vi støtter smitteverntiltakene fullt ut. Men skal vi beholde de profesjonelle kreftene fremover, må vi ha hjelp nå, mener han.

Snarlig møte

Det er ennå ikke satt noen dato for når møtet med Raja skal skje, får Dagsavisen opplyst i Kulturdepartementet. Men det vil skje om kort tid, etter det Dagsavisen forstår.

– Nå har vi invitert organisasjonene til et møte, og der ønsker vi å lytte til organisasjonene for å få en utdypning av problemstillingene, sier Abid Rajas statssekretær Emma Lind i en e-post til Dagsavisen.

– Vi har en smittesituasjon nå som vi håpet at skulle være bedre, og jeg har full forståelse for at dette oppleves som utfordrende for organisasjonene, sier hun.

Organisasjonene er klare på hva de krever: «Kulturdepartementet må så raskt som mulig sørge for å endre tiltakspakkene slik at bortfalte inntekter fra loppemarkeder og lignende dekkes med minst samme prosentvis andel som i andre halvdel av 2020. Det samme gjelder for inntektstap som følge av arrangementer som må avlyses på grunn av covid-19», skriver de i brevet til Raja.
Hanne  Mauno

Hanne Mauno

Journalist i Dagsavisen