Kultur

– Kulturskolen skal jo omtrent ikke koste penger

Regjeringen roses for mye godt arbeid i kulturmeldingen for barn og unge, men hvor blir det av pengene som burde følge med? spør rektorer for kulturskolen.

Kulturskolen

– Jeg er svært fornøyd med mye av det arbeidet regjeringen har gjort for kulturskolen i meldingen. Men kulturskolen skal jo omtrent ikke koste penger, ser det ut til. Det skal bare være omfordeling av ressurser. Dette betyr at det er kommunen som får hele regningen, sier Sjur Høgberg, som er rektor ved Knuden, kulturskolen i Kristiansand kommune.

– Vei i vellinga

Høgberg var en av storbyrektorene som i 2018 krevde at kulturskolen burde få sin egen stortingsmelding. I stedet ble kulturskolen lagt inn i kulturminister Abid Raja og kunnskapsminister Guri Melbys felles stortingsmelding for barne- og ungdomskultur. Meldingen ble fremmet 19. mars, og ble tirsdag tildelt kulturkomiteen i Stortinget. Der ligger den nå til behandling, før den etter planen skal vedtas i juni.

– I 2014 forsvant nærmere 200 millioner ut av feltet da kulturskoletimen forsvant. Hadde vi fått de pengene tilbake, kunne det blitt vei i vellinga, sier Høgberg til Dagsavisen.


Vi var hissige på å få vår egen melding

—  Sjur Høgberg, kulturskolerektor

Skuffelse

Også Olav Kjøk, assisterende avdelingsdirektør ved Oslo kulturskole, mener det burde fulgt penger med nå når regjeringen har lovet at de skal styrke kulturskolen.

– Skuffelsen hos oss går også ut på at det ikke følger noen penger med denne stortingsmeldingen. Meldingen ble lagt fram samme dag som Nasjonal transportplan, som fikk en totalramme på 1200 milliarder. Kulturskolen burde fått med noen statlige stimuleringsmidler, mener Kjøk.

Styreleder Helga Pedersen i Norsk kulturskoleråd, en interesse- og utviklingsorganisasjon for kommunene, mener også det ser ut som om regjeringens plan for kulturskolen ikke skal koste noe ekstra.

– Regjeringa vil mye godt for kulturskolen, men det skal ikke koste noe ekstra, sier hun til Ballade.no. Rådet spilte inn et forslag til meldingen om et eget nasjonalt kulturskolefond som kommunene kan søke på.

– Vi er skuffet over at det ikke er friske midler til dette, noe som ville være en god investering som ville kunne realisere de veldig gode intensjonene i meldingen, sier Pedersen, som lover at Kulturskolerådet vil fortsette å jobbe for at det kan opprettes et slikt fond.

– Imponerende

Men Høgberg har også mye godt å si om Raja og Melbys stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Det er første gang en slik kulturmelding for barn og unge lages, og Høgberg har forsonet seg med at det ikke ble en egen kulturskolemelding. I 2018 sa han imidlertid til Dagsavisen:

– Kulturskolen har nå eksistert i over 50 år. Jeg syns det er helt naturlig at vi nå får vår egen stortingsmelding. Vårt skoleslag har 100.000 elever og 2.650 årsverk, noe som gjør at vi ruver i kulturlandskapet.

Kulturminister Abid Raja og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby legger frem stortingsmelding om barne- og ungdomskultur.

– Det stemmer at vi var hissige på å få vår egen melding, sier Høgberg i dag.

– Men nå blir det litt som å snakke om snøen som falt i fjor. Det er mye om kulturskolen som er bra i meldingen, spesielt forarbeidet er imponerende. Den forskningsrapporten fra NTNU og Telemarksforskning, «Kultur + skole = sant» må være den grundigste gjennomgang av vårt felt noensinne. I tillegg har vi fått dokumentert barn og ungdoms egne ønsker for kulturtilbudet i BUSK-rapporten. Dette har gitt oss et kunnskapsgrunnlag som vi er svært godt fornøyd med, sier Høgberg, som også er svært fornøyd med at kulturskolen fortsatt skal ligge under opplæringsloven.

– Vi er også glade for at de i klartekst sier at kulturskolen skal være for alle, og at de så tydelig ser vår plass i skolen. Dette er starten på noe bra! Men vi savner en kvalitetsnorm, og en tydeliggjøring av arbeidsfordelingen mellom stat, fylke og kommune. For mye av ansvaret blir lagt på den enkelte kommune. Mange av problemstillingene som blir reist i forarbeidet, er det dessuten ikke gitt noe endelig svar på i meldingen. De peker De peker i for liten grad ut retningen, «den veien skal vi gå!»


Hanne  Mauno

Hanne Mauno

Journalist i Dagsavisen